Informacje

Konkurs „Uwolnić odblaski”. Zwyciężyła praca z gminy Tarnowiec

W Jasielskim Klubie Motorowym i Ratownictwa Drogowego rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Uwolnić odblaski” adresowany do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych powiatu jasielskiego. Spośród ponad stu nadesłanych prac plastycznych wyłoniono dziesięć najlepszych, które zostaną nagrodzone przez Grupę LOTOS S.A. – pomysłodawcę i organizatora programu edukacyjnego „LOTOS – Bezpieczna droga do szkoły”.

Fot. © ARCHIWUM JKMIRD

Akcja skierowana jest do pierwszoklasistów z województwa pomorskiego, powiatu bielskiego oraz powiatu jasielskiego, czyli tam, gdzie swoje spółki ma właśnie Grupa LOTOS S.A. Do jej przeprowadzenia na szczeblu naszego regionu został wytypowany Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego – organizacja działająca na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego jego najmniej chronionych uczestników, czyli dzieci.

Konkurs plastyczny pod hasłem „Uwolnić odblaski” jest etapem podsumowującym działalność programu w bieżącym roku szkolnym.

W październiku ubiegłego roku rozpoczęliśmy akcję konferencją w Jasielskim Domu Kultury, w której udział wzięli przedstawiciele samorządu, służb mundurowych, dyrektorzy szkół podstawowych oraz dziennikarze mediów lokalnych, podczas której przedstawiliśmy ideę oraz podstawowe założenia programu „LOTOS – Bezpieczna droga do szkoły”. Rozpoczęliśmy jednocześnie kolportaż pakietów edukacyjnych oraz światełek odblaskowych, które trafiły do pierwszoklasistów ze wszystkich szkół powiatu jasielskiego. – mówi Józef Biernacki, prezes JKMiRD.

W kwietniu ogłoszono drugi etap akcji, czyli konkurs plastyczny pod niezmiennym od kilku edycji hasłem „Uwolnić odblaski”. – Do wszystkich szkół podstawowych powiatu jasielskiego trafiły pisma przewodnie wraz ze szczegółowym regulaminem. Każda szkoła miała prawo zgłosić do konkursu dziesięć najlepszych prac, a ich twórcami byli uczniowie klas pierwszych. Prace można było przesyłać na adres Klubu lub przynosić osobiście do dnia 23 maja. W sumie spłynęło do nas 109 prac z dziewięciu gmin powiatu jasielskiego. – wyjaśnia Józef Biernacki.

Organizator powołał komisję konkursową, w skład której weszli: regionalistka Agata Pucykowicz (przewodnicząca), dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie Wojciech Tomkiewicz (zastępca przewodniczącego), inspektor do spraw BRD w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krośnie Dorota Krygowska, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Załężu Stanisław Witusik. Akcji na szczeblu lokalnym patronuje medialnie terazJaslo.pl, stąd do pracy w jury został zaproszony redaktor naczelny portalu Damian Palar.

Przy ocenie prac plastycznych pod uwagę były brane przede wszystkim: ich oryginalność oraz odzwierciedlenie tematu konkursu.

Jurorzy w pierwszej kolejności wyłonili najlepsze – ich zdaniem – rysunki z poszczególnych gmin, a w następnie przyznali miejsca: pierwsze, drugie, trzecie oraz siedem wyróżnień (ze względu na brak odpowiedzi ze strony placówek z gminy Kołaczyce, dwie nagrody trafiły do uczniów z gminy Osiek Jasielski, z której napłynęła największa liczba prac konkursowych).

Laureatami zostali:
I miejsce: Wiktoria Forystek (Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Umieszczu)
II miejsce: Krzysztof Białoń (Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Krempnej)
III miejsce: Robert Brągiel (Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej)
Wyróżnienie: Natalia Gajda (Zespół Szkół w Lipnicy Dolnej)
Wyróżnienie: Patrycja Mikrut (Szkoła Podstawowa w Dębowcu)
Wyróżnienie: Dominik Krzywiński (Szkoła Podstawowa w ZS w Szebniach)
Wyróżnienie: Patrycja Gronkiewicz (Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaśle)
Wyróżnienie: Konrad Zajdel (Szkoła Podstawowa w Nienaszowie)
Wyróżnienie: Bartosz Bubniak (Szkoła Podstawowa w Załężu)
Wyróżnienie: Weronika Faryj (Szkoła Podstawowa w Harklowej)

Nagrodami w konkursie są: za I miejsce (rower, kask, zestaw ochraniaczy i kamizelka odblaskowa), za II miejsce (rolki, kask, zestaw ochraniaczy i kamizelka odblaskowa), za III miejsce (zestaw gier edukacyjnych i kamizelka odblaskowa). Ponadto szkoła, do której uczęszcza zwycięzca otrzyma specjalną nagrodę rzeczową w postaci zestawu mini znaków drogowych, dwóch rowerów, dwóch kasków i kamizelki odblaskowe (lub inną o tej samej wartości nagrodę uzgodnioną między stronami).

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu, na które – oprócz laureatów – zostaną zaproszeni goście: burmistrz miasta, wójtowie gmin oraz dyrektorzy szkół, do których uczęszczają nagrodzeni, przedstawiciele Grupy LOTOS S.A., funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej oraz Komendy Powiatowej Policji w Jaśle oraz dziennikarze lokalnych środków masowego przekazu. Dokładna data zostanie podana indywidualnie oraz opublikowana na stronie internetowej www.jkmird.pl.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE