Informacje

W Jaśle świętowali strażacy. „Tylu powrotów, ile wyjazdów”

„Myślę, że ludzie będą pamiętać każdego z Was, który w tych trudnych czasach był im z pomocą za co serdecznie dziękuję” – mówiła podczas uroczystego apelu z okazji Dnia Strażaka zorganizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle posłanka Krystyna Skowrońska, dziękując strażakom jednostek zawodowych i ochotniczych straży pożarnych ziemi jasielskiej za ich wkład wniesiony w ratowanie życia i mienia mieszkańców dotkniętych skutkami ubiegłorocznej powodzi.

Dzień Strażaka. Fot. archiwum terazJaslo.pl / Damian Palar
Więcej zdjęć w naszej FOTOGALERII (kliknij na zdjęcie)

Krystyna Skowrońska (Platforma Obywatelska), która przewodniczy będącemu „rzecznikiem” spraw służb mundurowych Sejmowemu Zespołowi Strażaków, w skład którego wchodzi obecnie stu dwunastu parlamentarzystów podkreśliła, że „być w Jaśle na takiej uroczystości to ogromny zaszczyt”. Posłanka przypomniała o ogromnych stratach, jakie w ubiegłym roku wyrządził niszczycielski żywioł powodzi, który dotknął praktycznie cały obszar naszego kraju.

Ogromne żniwo zebrała powódź w 2010 roku. Szkody w skali kraju liczone były na kwotę dwunastu miliardów złotych. Pieniądze, które trafiły na pomoc dla powodzian, na akcję, która była przy powodzi, na wszelkiego rodzaju wsparcie dla ludzi, to kwota przeszło trzech miliardów złotych. Ale nie pieniądze, a ludzie w tym wszystkim byli najważniejsi. Kiedy fala powodziowa od maja do września utrzymywała się na rzekach, Wy – ramię w ramię z ochotnikami – byliście zawsze tam, gdzie Was potrzeba. Myślę, że ludzie będą pamiętać każdego z Was, który w tych trudnych czasach był im z pomocą za co serdecznie dziękuję. –  mówiła Skowrońska.

Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. Wiesław Latoszek podczas okolicznościowego przemówienia powiedział:

Dzień dzisiejszy jest okazją, gdzie możemy podczas uroczystego apelu podziękować strażakom za ich wytężoną służbę. A ta służba w roku 2010 była trudną i ciężką służbą. To tutaj stojący strażacy Państwowej Straży Pożarnej, ale również strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu całego powiatu jasielskiego, ale i nie tylko, ponieważ działały tu jednostki z terenu praktycznie całego kraju, zmagali się z kataklizmem. Nieśli pomoc wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebowali, a potem przez długie tygodnie i miesiące usuwali skutki powodzi.

W imieniu nadbrygadiera Zbigniewa Szablewskiego, Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, głos zabrał jego zastępca st. bryg. Bogdan Kuliga.

Nie licząc godzin, dni walczyliśmy z żywiołem powodzi praktycznie w całym województwie. Były miejsca takie jak Jasło, w których praktycznie nikt nie spodziewał się, że będzie taka powódź. Wcześniej taką miejscowością były Ropczyce – dwa lata wcześniej. Te klęski, które zachodzą, wymagają od nas pełnej mobilności. Dobrze się stało, że przynajmniej nasz patron – święty Florian – dał nam w tym roku piękną pogodę, że możemy świętować. W ubiegłym roku jak zaczęliśmy działania 15 maja, ukończyliśmy na terenie województwa 4 września. – powiedział zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Odczytał również list okolicznościowy skierowany od szefa podkarpackich strażaków, w którym czytamy: „Tegoroczne uroczystości stanowią dla mnie okazję do przekazania panu komendantowi i wszystkim strażakom, a także pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle oraz druhom i druhnom z Ochotniczych Straży Pożarnych ziemi jasielskiej wyrazów uznania za codzienną niełatwą i niezwykle odpowiedzialną służbę. Nie sposób nie docenić oddania, z jakim na co dzień spieszycie, aby pomóc wszystkim potrzebującym. Za to poświęcenie i ciężką pracę wyrażam głęboką wdzięczność. Wyrazy pamięci i wdzięczności kieruję do naszych seniorów, którzy przekazali nam swój dorobek oraz podzielili się doświadczeniem. Życzę wszystkim, by ta ciężka służba dawała Wam jak największą satysfakcję, a jej dopełnieniem niech będzie wszelka pomyślność w życiu osobistym i zawodowym oraz szacunek całego społeczeństwa”.

Burmistrz Jasła, składając serdeczne życzenia z okazji „Dnia Strażaka” przypomniał, że rozmiary ubiegłorocznej powodzi, jaka nawiedziła miasto, nie miały w takiej skali wcześniej miejsca.

Podkreślił również, że gdyby nie pomoc i zaangażowanie ratowników Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych, straty materialne wyrządzone przez ubiegłoroczną powódź na terenie miasta byłyby znacznie większe.

Chciałem w imieniu władz miasta serdecznie Wam podziękować za ofiarność Waszej służby, za tą niezawodność, za to, że zawsze jesteście z nami. To nie tylko jeżeli chodzi o powódź, ale we wszystkich trudnych chwilach, bo jesteście tą służbą, która zawsze w trudnych momentach pomaga i ratuje. Życzę Wam przede wszystkim, żeby Wasza służba była służbą skuteczną, ale bezpieczną. W tym bezpieczeństwie staramy się pomóc dofinansowując czy wspierając różnego rodzaju sprzętem, ale nic nie zastąpi tego przysłowiowego szczęścia, które albo się ma albo się go nie ma. Oby Was nigdy nie opuszczało w Waszej służbie. Oby tak jak misja głosi „Bogu na chwałę ludziom na pożytek”, żebyście się zawsze spotykali ze strony ludzi z wdzięcznością, na jaką zasługujecie za to wszystko co robicie. – mówił Andrzej Czernecki.

Burmistrz, w podziękowaniu za codzienną służbę na rzecz lokalnej społeczności, przekazał na ręce komendanta powiatowego symboliczną statuetkę patrona strażaków świętego Floriana, natomiast na ręce druha Tadeusza Kiełbasy, szefującemu obecnie Zarządowi Powiatowemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jaśle, witraż z wizerunkiem patrona miasta Jasła świętego Antoniego Padewskiego.

Starosta jasielski życząc strażakom „tylu powrotów, ile wyjazdów” powiedział, że „nigdy nie będzie dość podziękowań”. – Pragnę w imieniu własnym, w imieniu całego Zarządu Powiatu, ale też całej społeczności powiatu jasielskiego wyrazić naszą olbrzymią wdzięczność i naszą pamięć za te starania, których nie szczędziliście, ani własnego zdrowia, ani własnego czasu. Dzisiejszy dzień to również okazja, aby złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, aby Wasza praca sprawiała Wam zawsze satysfakcję, a wdzięczność społeczności zawsze jej towarzyszyła. Wszystkiego najlepszego. – powiedział Adam Kmiecik.

Doroczna nagroda rzeczowa ufundowana przez Zarząd Powiatu w Jaśle trafiła do rąk starszego aspiranta Wojciecha Walaszczyka.

Dzisiejsze obchody „Dnia Strażaka” były okazją do wręczenia nominacji na wyższy stopień służbowy, odznaczeń resortowych oraz wyróżnień. Komendant powiatowy PSP w Jaśle w swoim przemówieniu powiedział:

Cały czas staramy się podnosić swoje wyszkolenie poprzez udział w różnego rodzaju kursach specjalistycznych, abyśmy byli w pełni przygotowani do niesienia wszystkim pomocy. Oby takiej pomocy jak najrzadziej strażacy dokonywali, abyśmy mogli się spotykać na takich uroczystościach jak dzisiaj.

Nominacje na wyższy stopień służbowy:
Hubert Folczyk (na aspiranta sztabowego), Arkadiusz Cyran, Wojciech Forystek, Łukasz Gierlicki, Marek Gruszkoś, Piotr Kosiba, Mariusz Olecha, Grzegorz Szot, Robert Telma, Paweł Tokarz (wszyscy na starszego strażaka).

Odznaczeni:
st. ogn. Tadeusz Mroczka (brązowa odznaka „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”), asp. sztab. Piotr Źrebiec (srebrna odznaka „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”), mł. kpt. Edward Gronek, st. kpt. Piotr Śmietana (brązowy medal „Za długoletnią służbę”), Adam Durał (srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa”), Mariusz Bara, Irena Kotulak, Łukasz Labut, Wojciech Turczyk, mjr Andrzej Nykiel (wszyscy brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”).

Nagrodzeni:
st. ogn. Marek Ślisz (dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej).

Strażacy mogli się też „pochwalić” otrzymanym kilka dni temu średnim samochodem ratowniczo-gaśniczym na podwoziu terenowym Mercedes Benz UNIMOG U5000, zabudowanym przez kieleckie przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji specjalistycznych pojazdów dla ratownictwa – Stolarczyk.

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Fot. archiwum terazJaslo.pl / Damian Palar
Więcej zdjęć w naszej FOTOGALERII (kliknij na zdjęcie)

Pojazd został zakupiony w ramach projektu pod nazwą „Bezpieczne Podkarpacie – poprawa stanu wyposażenia jednostek ratowniczych województwa podkarpackiego w specjalistyczny sprzęt do reagowania na zagrożenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom. Beneficjentem programu jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, która przekazała samochód jasielskiej jednostce w użytkowanie.

W komendach powiatowych na terenie województwa podkarpackiego stacjonuje już dziewięć takich specjalistycznych wozów.

DAMIAN PALAR
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “W Jaśle świętowali strażacy. „Tylu powrotów, ile wyjazdów””

  1. Latoszek mam nadzieję, że w niedługim czasie będzie można pytać jak go wyrzucą ze straży : KTO TO BYŁ..

  2. On jest niezwykle stały w swoich poglądach. Po prostu chce być dalej komendantem.

  3. Widze ze pan komendant Latoszek zmienił opcje polityczna z PiS na PO, ciekawe jak PiS wygra wybory co wtedy zrobi. Ale pani senator musi byc zadowolona i pan Bogdan Rz.