Informacje

Wiesław Hap szefem miłośników Jasła

Przez najbliższe cztery lata pracami zarządu Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego będzie kierował Wiesław Hap, wybrany podczas walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego. Felicja Jałosińska, dotychczasowa pani prezes, ze względu na stan zdrowia nie ubiegała się o szefowanie stowarzyszeniu przez kolejną kadencję.

Wiesław Hap

46-letni Wiesław Hap – nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, znany regionalista. Jest autorem licznych publikacji poświęconych historii miasta oraz ludziom związanych z jego dziejami, m.in. „Kedyw Podokręgu Armii Krajowej Rzeszów” (1996), „Obwód ZWZ-AK Jasło” (1997), „Historia Obwodu ZWZ-AK Jasło na tle wydarzeń II wojny światowej w regionie” (1997), „Ziemia Jasielska Naszą Małą Ojczyzną” (1998), „Wierni do końca…” (2005), „Poczet wybitnych jaślan i ludzi związanych z regionem” (2005), „Przewodnik po Jaśle i Jasielszczyźnie” (2007). Ponadto brał udział w pracach zespołów redakcyjnych wielu wydawnictw o tematyce regionalnej, m.in. wydanej ostatnio „Encyklopedii Jasła”. Jest też autorem setek artykułów w lokalnej prasie ukazujących nieznane dotąd dzieje naszej „małej Ojczyzny”.

Jest założycielem i drużynowym 139 Drużyny Harcerskiej „Lisy” im. pułkownika Leopolda Lisa-Kuli działającej przy Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle (obchodzącej w ubiegłym roku dwudziestolecie istnienia), a od 1999 roku zastępcą komendanta Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Jaśle.

Był radnym Rady Miejskiej Jasła czwartej i piątej kadencji.

Wiesław Hap jest dziewiątym prezesem w historii Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Od momentu założenia w 1965 roku organizacji szefowali: Albin Pietrus (kadencja 1965-1968), Władysław Mendys (kadencja 1968-1975), Czesław Leosz (kadencja 1975-1991), Karol Głowa (kadencja 1991-1995), Henryk Zych (kadencja 1995-1998), Jan Romanow (kadencja 1998-2001), Felicja Jałosińska (kadencja 2001-2004 i 2007-2011) oraz Marian Zawiliński (kadencja 2004-2007).

Zgodnie ze statutem działalności Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego ma na celu szerzenie wiedzy o przeszłości historycznej miasta i regionu, popularyzowanie osiągnięć społeczno-kulturalnych i gospodarczych, ochronę zabytków, czy podejmowanie starań w zakresie wszechstronnego rozwoju i estetycznego wyglądu miasta.

DAMIAN PALAR
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE