Informacje

„Wyprawka szkolna”

Do 31 sierpnia br. można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”. W roku szkolnym 2011/2012 w Jaśle taką pomoc będzie mogło uzyskać ok. 450 uczniów z jasielskich szkół.

Głównym celem programu „Wyprawka szkolna” jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, pochodzących przede wszystkim z rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Program obejmie uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasach III gimnazjum. Dodatkowo o taką pomoc mogą ubiegać się również uczniowie niepełnosprawni.

Jednym z kryterium przyznania wyprawki jest dochód, który na członka rodziny nie może przekroczyć 351 zł netto miesięcznie. Poziom dofinansowania będzie zróżnicowany ze względu na różnice kosztów podręczników dla poszczególnych klas.

W ubiegłym roku z tej formy pomocy skorzystało w naszym mieście 310 dzieci. Łączny koszt dofinansowania wyniósł 67 tysięcy złotych.

Wnioski będą przyjmowane w szkołach na terenie Jasła. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle pod nr tel. 13 44 86 334 i na stronie internetowej www.jaslo.pl lub w tekście Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz.U. z 2011 r. Nr 111, poz. 652).

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE