Kultura | rozrywka | edukacja

Zyndram, legendy, teatr czyli spotkanie z Bogusławem Mastejem

30 sierpnia br. w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle odbyło się spotkanie autorskie z Bogusławem Mastejem.

Bogusław Mastej
Fot. © MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAŚLE

To znana postać w środowisku jasielskim. Nieocenione są jego działania na niwie kultury. Przez wiele lat działał w Zarządzie Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Na spotkanie przybył obecny prezes Stowarzyszenia – Wiesław Hap, który wręczył Bogusławowi Mastejowi list gratulacyjny, dziękując za „osiągnięcia minionego czasu”. „Ta piękna służba bardzo mocno wpisała się w dzieło edukacji, wychowania i kształtowania wrażliwości kolejnych pokoleń mieszkańców Jasła i regionu” – powiedział.

Centrum zainteresowań autora Legend na naszej scenie, jest teatr. Jego pasja, swój wyraz znalazła w założonym na przełomie lat 1957/58 teatrze szkolnym „Arlekin”. Jest także autorem wielu publikacji regionalnych a przede wszystkim sztuk historycznych takich jak: Ballada Słowana, Sześć groszy krakowskich, Ogrodniczek królowej Bony, Czerwie dla knezia Bolka.

Swoją twórczość opiera głównie na historii, legendach i tradycjach związanych z Jasielszczyzną. Źródła swojej fascynacji upatruje w opowieściach z dzieciństwa, które przybliżyła mu niania. Wynikiem tego jest wydana w 2010 r. Ballada o rycerzu Zyndramie.

Zapytany o to, które legendy ceni najbardziej powiedział: „Najbliższe są mi legendy o Dębach Trójcy Świętej i Diablim Kamieniu, kiedy to jako dziecko podczas pieszej wędrówki po lesie spotkałem Łemka, który mi je opowiedział”.

B. Mastej z właściwym sobie poczuciem humoru uchylił rąbka tajemnicy swojego warsztatu pisarskiego. Zdradził, że jego inspiracją były komedie fredrowskie.

Obecna na sali poetka Barbara Tora podziękowała autorowi, nie ukrywając, że to on zainspirował ją do napisania wiersza o Diablim Kamieniu, który często recytowany jest na akademiach szkolnych.

Na zakończenie Bogusław Mastej przeczytał fragmenty Ballady o rycerzu Zyndramie:
„I o jedno jeszcze proszę
Byś Golesza dał mu miano,
Gdyż od wieków w grodzie Jasło
Ono wzgórze nazywano”
.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE