Informacje

„Pamiętaj dajesz przykład”

„Pamiętaj dajesz przykład – podniesienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodzin z terenu miasta Jasła” to nazwa kolejnego projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Akcja potrwa do grudnia bieżącego roku.

Logo Projektu

W ramach projektu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Kochanowskiego 3 funkcjonuje punkt poradnictwa specjalistycznego, w którym można skorzystać z bezpłatnych porad prawnika (w pierwszą i trzecią środę miesiąca w godzinach 11:00 – 13:00), psychologa (w pierwszą i trzecią środę miesiąca w godzinach 9:00 – 11:00) oraz mediatora rodzinnego (w pierwszą, drugą oraz trzecią środę miesiąca w godzinach 16:30 – 18:30).

Program adresowany jest do każdego mieszkańca miasta, niezależnie od jego wieku, płci oraz statusu materialnego. Jego priorytetowym celem jest zahamowanie wzrostu liczby dzieci zagrożonych objęciem różnymi formami opieki zastępczej oraz powstawanie środowiskowych form pomocy dziecku i rodzinie.

Dodatkowo do realizacji zaplanowano następujące działania, adresowane do rodzin korzystających z pomocy Ośrodka: wsparcie asystenta rodziny, grupę wsparcia dla rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny, warsztaty z zakresu podniesienia umiejętności dla rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny oraz konferencję podsumowującą projekt z prelekcją na temat „Komunikacja rodzic-dziecko”.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy MOPS-u w siedzibie instytucji przy ulicy Kochanowskiego 3 lub telefonicznie pod numerem (13) 443 70 15.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach wspierania programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2011.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE