Informacje

Certyfikat Jakości dla Urzędu Miasta w Jaśle

Urząd Miasta w Jaśle otrzymał na kolejne 3 lata certyfikat jakości na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie całej działalności urzędu.

Herb Miasta Jasła

W związku z nowym Regulaminem Organizacyjnym, wprowadzonym w marcu 2011 r., Burmistrz Miasta Jasła podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji dokumentacji opisującej System Zarządzania Jakością. Został on poddany recertyfikacji, a przeprowadzone badanie naszego systemu, przez auditorów z Biura Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. z Gdańska, wypadło pozytywnie.

Głównym celem przyświecającym wprowadzeniu Norm ISO w Urzędzie Miasta w Jaśle jest ciągłe doskonalenie pracy Urzędu oraz lepsze, szybsze i efektywniejsze załatwianie spraw mieszkańców miasta – podkreśla Roman Marek, pełnomocnik ds. jakości.

Aby uzyskać prestiżowy i najbardziej ceniony certyfikat jakości w Polsce Miasto Jasło wdrożyło od 2002 r. System Zarządzania Jakością. Efekty wdrożenia tych norm to lepsza komunikacja z mieszkańcami miasta i wysoka jakość usług urzędu potwierdzona badaniami ankietowymi, szybsze załatwianie spraw mieszkańców, poprzez wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów SEOD, ujednolicenie wyglądu wszystkich dokumentów i pism wychodzących z urzędu, wprowadzenie auditów i kontroli wewnętrznych, uregulowanie systemu zatrudniania pracowników i inne.

Oprócz potwierdzenia stosowania norm jakości w Urzędzie Miasta w Jaśle, otrzymany certyfikat odgrywa dużą rolę promocyjną. Urząd Miasta w Jaśle jest drugim w województwie, posiadającym ten certyfikat.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE