Informacje

Planują dokończyć drogę z Nawsia Kołaczyckiego do Lublicy. Ze „schetynówki”

Powiat jasielski znalazł się na dwunastym miejscu na wstępnej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II „Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Dofinansowanie z budżetu państwa planowane jest na poziomie 30% wartości inwestycji.

Starostwo Powiatowe w Jaśle
Starostwo Powiatowe w Jaśle.
Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Urzędnicy z Biura ds. Pozyskiwania Funduszy Starostwa Powiatowego opracowali i zgłosili do wojewody podkarpackiego projekt na przebudowę drogi powiatowej nr 1837R Kołaczyce – Sieklówka – Lubla na blisko dwukilometrowym odcinku od Nawsia Kołaczyckiego, przez Bieździedzę i Bieździadkę do Lublicy.

Od kilku lat w ramach różnych projektów remontujemy tą drogę. Na przyszły rok został ogłoszony program „schetynówek”, niestety z dofinansowaniem rządowym tylko 30 procent, ale również będziemy aplikować o te środki. Mam nadzieję, że kolejne dwa kilometry tej drogi zostanie wykonane. Pod uwagę będą brane kryteria te, co do tej pory, czyli oddziaływanie drogi na mieszkańców, potrzeba remontu i partnerstwo. My będziemy remontować tą drogę w partnerstwie z gminą Kołaczyce. – mówi portalowi regionalnemu terazJaslo.pl Adam Kmiecik, starosta jasielski.

Kosztorys realizacji przedsięwzięcia został wstępnie oszacowany na kwotę 3,2 miliona złotych. Jak podkreślił Adam Kmiecik, Burmistrz Miasta i Gminy Kołaczyce Małgorzata Salacha wstępnie zadeklarowała wsparcie finansowe w wysokości 500 tysięcy złotych. Środki mają zostać zabezpieczone na jednej z najbliższych sesji Rady Miejskiej w Kołaczycach. Wydatki po stronie powiatu oraz zgoda na przystąpienie do realizacji zadania już są. Udzielili jej podczas czwartkowych obrad radni powiatu w formie stosownej uchwały.

Zadanie będzie obejmowało przebudowę drogi na całkowitej długości 2038 metrów bieżących poprzez położenie nowej nawierzchni jezdni, modernizację istniejących chodników oraz dojazdów do prywatnych posesji. Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie parametrów technicznych drogi do wymogów normatywnych.

Dzięki „schetynówce” udało się w bieżącym roku przebudować drogę powiatową z Kołaczyc do Lubli na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 73 w centrum miejscowości do końca miejscowości Nawsie Kołaczyckie. Wcześniej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 zmodernizowano całkowicie drogę od Lublicy do Sieklówki.

Ostateczna decyzja o dofinansowaniu zgłoszonego wniosku zapadnie 30 listopada br. po rozstrzygnięciu ewentualnych zastrzeżeń złożonych przez beneficjentów. Następnie dokumentacja trafi „na biurko” ministrowa spraw wewnętrznych i administracji do zatwierdzenia. Nowy etap „schetynówek” zaplanowano do realizacji w latach 2012 – 2015.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE