Informacje

Dwie dekady „Kalendarza Jasielskiego”

Wydawany przez Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego od 1993 roku „Kalendarz Jasielski” doczekał się porcelanowego jubileuszu Na rynku wydawniczym ukazała się właśnie dwudziesta edycja periodyku.

Felicja Jałosińska z Kalendarzem Jasielskim
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Felicja Jałosińska, zastępca prezesa Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, która od początku uczestniczy w zespole redakcyjnym kalendarza, tak wspomina początki wydawnictwa:

„Przygoda” z Kalendarzem Jasielskim zaczęła się w 1993 roku. Prezesem Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego był wtedy Karol Głowa. Kalendarz miał objętość 84 stron, o formacie zeszytu szkolnego. Były 63 informacje historyczne dotyczące miasta Jasła i oczywiście mikroreklamy, bo żeby wydać ten kalendarz Stowarzyszenie musiało mieć pieniądze. Reklamy były od 26 reklamodawców. Co roku zwiększał się nakład, zwiększała się objętość, aż doczekaliśmy chwili pięknego jubileuszu dwudziestej edycji. Stowarzyszenie jest dumne z tego, że cały czas byliśmy w kontakcie z odbiorcami naszego kalendarza. Możemy to zawdzięczać naszym sponsorom, którym zamieszczaliśmy reklamy.

Jak podkreśla Felicja Jałosińska, prace nad redagowaniem kalendarza wymagają dużego nakładu pracy i czasu, który trudno określić godzinowo. – Trzeba zebrać informacje o wydarzeniach, które nastąpiły w poprzednim roku kalendarzowym, trzeba sprawdzać numery telefonów instytucji. Oprócz takich informacji, pierwszy kalendarz zawierał tylko rozkłady jazdy PKS, MKS i PKP, natomiast w tej chwili nie ma rozkładu jazdy PKP jako, że nie ma czynnej stacji w Jaśle. Jest za to bardzo dużo informacji z różnych dziedzin: historii, geografii, matematyki, arytmetyki i wiele innych potrzebnych w życiu codziennym. – mówi.

Obecny kalendarz praktycznie w niczym nie przypomina tego z 1993 roku. Co ciekawe, nie zmieniła się w nim tylko liczba reklamodawców. Modyfikacje są podyktowane nie tylko wprowadzeniem nowoczesnych technik drukarskich, pozwalających na dowolną konfigurację grafiki, wyboru gramatury papieru i wprowadzeniem dowolnych kolorów, ale także rozwojem miasta.

Jubileuszowe wydawnictwo zawiera 284 strony. Reklamodawców jest tyle samo, ile było dwadzieścia lat wstecz. Jednak z tą różnicą, że są kolorowe i w większości przypadków zajmują praktycznie całą stronę.

Kalendarz „wrósł” w środowisko jasielskie i jest pozytywnie odbierany, stąd jest co roku wydawany. Gdyby nie było zainteresowania to nie moglibyśmy go wydawać. Co roku wydajemy 1000-1200 egzemplarzy. W tym roku napisaliśmy w stopce 900 egzemplarzy, ale jest wydrukowanych więcej. Stopkę zrobiliśmy wcześniej, natomiast później były dodatkowe zamówienia. – mówi Felicja Jałosińska.

Oprócz typowego kalendarza z możliwością wpisywania notatek, w jubileuszowym kalendarzu znajdujemy: władze miasta i powiatu wraz ze strukturą urzędów, dane teleadresowe instytucji powiatu jasielskiego, księgę przysłów i porzekadeł Jasła i powiatu jasielskiego, 294 informacje historyczne oraz inne przydatne informacje potrzebne w codziennym życiu, np. rozkłady jazdy, diety oraz porady jak radzić sobie w różnych przypadkach, np. po użądleniu pszczoły, itp.

Wydawnictwo można nabyć w księgarni „U Jacka” oraz siedzibie Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, mieszczącej się w Jasielskim Domu Kultury przy ulicy Kołłątaja 1, pokój nr 8.

Chciałam przekazać serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom, którzy przez te dwadzieścia lat użytkowali nasz kalendarz oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego wydawnictwa: naszym sponsorom, którzy mają serce bijące po lewej stronie i wyczuwają potrzebę istnienia Stowarzyszenia. Z uzyskanych reklam wydawaliśmy do tej pory wiele wydawnictw. W 47 historii Stowarzyszenia wydaliśmy ponad 80 pozycji wydawniczych. Orientuję się, że nikt w całym województwie żadne stowarzyszenie nie wydało takiej ilości. – powiedziała Felicja Jałosińska.

Stowarzyszenie przekazało dla naszych Czytelników dwa „Kalendarze Jasielskie”. Wystarczy prawidłowo odpowiedzieć na pytanie: „W którym roku ukazała się jubileuszowa edycja Kalendarza Jasielskiego?” i wysłać swoje dane adresowe (wyłącznie do wglądu redakcji portalu) na adres poczty elektronicznej: redakcja@terazjaslo.pl.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Dwie dekady „Kalendarza Jasielskiego””