Informacje

Protokół współpracy Jasła i Truskawca podpisany

W zabytkowym Pałacyku Sroczyńskich podpisano uroczyście w piątek (16.12) protokół współpracy pomiędzy miastem Jasłem, a ukraińskim Truskawcem.

Podpisanie umowy
Podpisanie umowy (od lewej): Rusłan Kozyr, Andrzej Czernecki, Elżbieta Łukacijewska i Jerzy Krzanowski.
© terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Umowę, w obecności Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie Władysława Kanewskyja, Konsula Honorowego Ukrainy Jerzego Krzanowskiego oraz eurodeputowanej Elżbiety Łukacijewskiej, sygnowali gospodarze obu samorządów: burmistrz Jasła Andrzej Czernecki oraz Rusłan Kozyr, burmistrz Truskawca.

W spotkaniu, obok przedstawicieli strony ukraińskiej, wzięli udział także radni Rady Miejskiej Jasła na czele z przewodniczącą Elżbietą Bernal, reprezentanci Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców z prezesem Edwardem Gierutem, Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle z dyrektor Alicją Dachowską oraz zaproszeni goście.

Podpisanie dokumentu jest ukoronowaniem wieloletniej współpracy gospodarczej, społecznej, kulturalnej i edukacyjnej pomiędzy obydwoma miastami.

Co oficjalne protokoły o współpracy zmienią w stosunkach polsko-ukraińskich?

Ta współpraca będzie miała wiele wątków. Na przykład chcemy, żeby Medyczna Szkoła Policealna przedstawiając swoją ofertę edukacyjną, miała możliwości odbywania praktyk w uzdrowiskach w Truskawcu. Inny to środowisko gospodarcze. Myślę, że różnego rodzaju możliwości współpracy będą szczegółowo omówione i później wąskie grupy przedsiębiorców będą mogły podyskutować na ten temat. Kolejny element to współpraca na poziomie samorządów przy pisaniu wspólnych wniosków aplikujących o środki z funduszy przeznaczonych na współpracę transgraniczną Polska – Białoruś – Ukraina. – wyjaśnia Andrzej Czernecki.

W ramach jednego z takich projektów Jasło chce wybudować ścieżki rowerowe na osiedlu Gądki, zaś Truskawiec – wybudować i oznakować alejki parkowe w centrum miasta.

Zdaniem podkarpackiej europosłanki Elżbiety Łukacijewskiej podpisanie umowy to kolejny krok Ukrainy zbliżający ją do unijnej wspólnoty.

Ukraina jest naszym najbliższym sąsiadem. Wymiana gospodarcza ma miejsce od dawna. Jeżeli ona może być wzmocniona, jeżeli mogą być wymieniane pozytywne praktyki, jeżeli my możemy pomóc naszym kolegom z Ukrainy i odwrotnie pewne wzorce mogą poprzez umiejscowienie w strefie ekonomicznej w Jaśle mieć miejsce to powoduje to rozwój gospodarczy, pobudzenie tych terenów, nowe miejsca pracy. Bardzo blisko obserwuję to co się dzieje na Ukrainie. Polacy są największymi orędownikami wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Więc trzeba przyklasnąć, żeby za podpisaniem dokumentu szły potem bardzo duże działania wspierane przez środowiska, do których one są skierowane. – podkreśliła posłanka.

Jerzy Krzanowski, Konsul Honorowy Ukrainy w Rzeszowie: – Myślę, że bardzo ważnym elementem jest kwestia zbliżenia się ludzi, żeby ludzie nawzajem się poznali, żeby Ukraińcy poznawali nas bardziej, żeby Polacy poznawali bardziej Ukrainę. Bardzo dużo mówimy na temat siebie, choć tak naprawdę bardzo wiele osób wydaje swoje opinie nie widząc Ukrainy czy Ukraińca na oczy, albo na odwrót.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE