Informacje

„STOPrzemocy!”

W Urzędzie Miasta Jasła zainaugurowano w poniedziałek (16.01) lokalną kampanię społeczną pod hasłem „Stop Przemocy”. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie będzie realizowany przez Zespół Interdyscyplinarny działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Projekt „Stop Przemocy” będzie polegał na tym, że podejmujemy działania, które w perspektywie bliższej i dalszej będą – mamy nadzieję – owocowały zmniejszeniem zjawiska przemocy w Jaśle, które niestety jest. Nie możemy zamykać oczu na ten problem. Jest on dla wielu ludzi niewygodny. Chcemy doprowadzić do tego, by to zjawisko w naszym mieście zmniejszyło się. – podkreśla Bogusława Wójcik, przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle.

Działania profilaktyczno-edukacyjne będzie prowadził działający na terenie naszego miasta Zespół Interdyscyplinarny, powołany przez Radę Miejską Jasła w styczniu ubiegłego roku. W jego skład wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Powiatowej Policji, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym, Prokuratury Rejonowej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wydziału Oświaty Urzędu Miasta, Szpitala Specjalistycznego, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodka Pomocy Rodzinie i Szkole „Arka Młodych” oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Zespół został stworzony dla mieszkańców miasta, pracuje dla mieszkańców Jasła w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Taka w Jaśle występuje. Mamy wiele sygnałów, mamy przeprowadzone diagnozy. Od października do końca grudnia 2011 wpłynęło 55 „niebieskich kart”. Stworzyliśmy 43 grupy robocze, które pracują na rzecz osób dotkniętych przemocą. Pracujemy nie tylko z ofiarami przemocy, ale w ramach tych grup będziemy się również starali pracować ze sprawcami przemocy. Myślimy o realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych, żeby tą przemoc zatrzymać. – mówi Dorota Lignar, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle i jednocześnie przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

Kampania „Stop Przemocy” będzie polegała udostępnieniu mieszkańcom Jasła ulotek i plakatów informacyjnych, organizacji „niebieskich” lekcji – wykładów edukacyjnych w miejskich szkołach podstawowych i gimnazjach, organizacji konferencji tematycznych oraz emisji spotu promocyjnego w lokalnych telewizjach oraz portalach internetowych.

W jej ramach powstała również specjalna strona internetowa, dostępna pod adresem: www.stopprzemocy.pl, na której znajdują się podstawowe informacje dotyczące Zespołu Interdyscyplinarnego, wybrane przepisy prawne oraz zagadnienia dotyczące wsparcia ofiar przemocy w rodzinie, przydatne adresy do podmiotów biorących udział w akcji. Stworzono też specjalną zakładkę „Pytanie do eksperta”, gdzie podając swoją pocztę elektroniczną i wysyłając wiadomość tekstową do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej można uzyskać fachową poradę pracujących tutaj specjalistów.

Witryna będzie na bieżąco aktualizowana o informacje i galerie zdjęć dotyczące pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.

Kampania będzie trwała dotąd, aż osiągniemy efekty. Uważamy, że tego typu działania posłużą informacyjnie naszemu społeczeństwu i uczulą społeczeństwo na zjawisko przemocy, że ludzie będą mieli bardziej wyczulone ucho i oko na to, co być może złego dzieje się u sąsiadów, że czasem te krzyki to nie czysty przypadek i jakiś jednorazowy incydent, tylko jeżeli to się powtarza się z jakąś częstotliwością to ta osoba nie będzie bała się zareagować tylko zadzwoni na Policję albo do kogoś kto podejmie odpowiednie kroki. – dodaje Bogusława Wójcik.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “„STOPrzemocy!””

  1. A czy taki zespół działa w Żmigrodzie, Skołyszynie , Krempnej itd !!! Bo nic na ten temat nie słyszałem ??? Kołaczyce też mają zespół w końcu coś się dzieje i dobrze pochwalam :) Znieczulica ludzka na tym terenie ogromna., trzeba nauczyć ludzi wrażliwości i reagowania na. Bo wielkie larum jest zawsze po fakcie jak ktoś zginie albo jakaś tragedia rodzinna się wydarzy. Proponuje sprawdzić wszystkie gminy w powiecie czy posiadają na swoim terenie zespoły i czy działają one prawidłowo.

  2. na zdjęciu same Panie, hmmm czy walczyć z przemocą na terenie Jasła będą same kobiety???? coś mnie tu zastanawia, ale może nie w tym kierunku powinienem pokierować swoją dedukcję. Pozdrawiam.