Informacje

Spotkanie opłatkowe kombatantów

W czwartkowe przedpołudnie odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Wojskową Komendę Uzupełnień w Jaśle.

Spotkanie opłatkowe
(Kliknij w obrazek, aby powiększyć)
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Na zaproszenie Prezesa Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Krośnie z siedzibą w Jaśle por. w st. spocz. Jana Klimkiewicza odpowiedzieli m.in. o. franciszkanin Tadeusz Porębski, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Jaśle ppłk Andrzej Nykiel, szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle mjr Krzysztof Kowal, Naczelnik Wydziału ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży Starostwa Powiatowego w Jaśle Tadeusz Walczyk, starosta krośnieński Jan Juszczak, prezes Zarządu Rejonowego Ligi Obrony Kraju w Jaśle kpt. w st. spocz. Jerzy Brokowski oraz prezes Zarządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP w Jaśle płk Czesław Śliż.

Przy symbolicznej lampce szampana kombatanci złożyli gratulacje awansu na wyższy stopień służbowy oraz nominacji na Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jaśle podpułkownikowi Andrzejowi Nykielowi, który do tej pory był zastępcą komendanta, a po poważnej chorobie dotychczasowego szefa Kazimierza Chorążaka czasowo pełnił funkcję Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE