Informacje

Jasielska młodzież w Truskawcu

Słuchacze Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowym w Truskawcu na Ukrainie. Młodzież poznawała tam metody pracy w ośrodkach medyczno-rehabilitacyjnych. W organizacji bezpłatnego pobytu i zajęć szkoleniowych pomagało Miasto Jasło opierając się na zawartym porozumieniu pomiędzy miastami.

Spotkanie władz miasta ze słuchaczami MSP
Fot. © URZĄD MIASTA W JAŚLE

Na zorganizowanym w Urzędzie Miasta w Jaśle spotkaniu słuchacze Policealnej Szkoły Medycznej w Jaśle porównywali metody rehabilitacji stosowane w Polsce i na Ukrainie oraz przedstawiali korzyści z możliwości bezpośredniego poznania zasad funkcjonowania tego jednego z największych ośrodków uzdrowiskowych na Ukrainie.

Na Ukrainie są stosowane inne niż w Polsce metody rehabilitacji. – Masaż jest tam bardziej siłowy, mocny, a pacjent po zabiegu czuje się obolały. Jednak w dłuższej perspektywie czasu przynosi on rewelacyjne efekty, ustępują nawet długoletnie dolegliwości – wyjaśniali podczas spotkania słuchacze. Małgorzata Samborska, fizjoterapeutka i nauczycielka podkreślała, że leczenie w ośrodkach w Truskawcu polega na szerokim spektrum działania i na stosowaniu odpowiedniej diety do różnego rodzaju schorzeń – My jako szkoła jesteśmy otwarci na wszelkie nowinki i innowacje, które pomogą pacjentom szybciej wyzdrowieć, dlatego myślę, że od razu moglibyśmy zastosować u nas zabiegi ozokerytem, który jest podobny do okładów borowinowych, jednak ma inny skład chemiczny.

W 2011 roku miasta Jasło i Truskawiec podpisały umowę partnerską o współpracy gospodarczej, społecznej, kulturalnej i edukacyjnej w celu pogłębienia kontaktów między mieszkańcami obydwu miast. – Takie porozumienia pomiędzy miastami powinny przynosić wymierne efekty, czego dowodem jest miedzy innymi wyjazd naszych słuchaczy do Truskawca. Nasi słuchacze mieli tam możliwość skonfrontowania swoich umiejętności, a także zdobycia nowych doświadczeń. Jestem bardzo zadowolona, gdyż wiem, że ich umiejętności zostały przez fachowców ukraińskich bardzo wysoko ocenione. Tę współpracę będziemy kontynuować – zapewnia Alicja Dachowska, dyrektor Medycznej Szkoły Policealnej w Jaśle.

W spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Miasta w Jaśle uczestniczyli również przedstawiciele Rady Miejskiej Jasła, Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców oraz Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Zawarte porozumienie pomiędzy Jasłem a Truskawcem na Ukrainie przynosi także efekty na innych płaszczyznach. Kilku jasielskich przedsiębiorców jest w trakcie prowadzenia rozmów handlowych, a dodatkowo pod koniec maja Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców gościć będzie w Jaśle swoich ukraińskich kolegów.

***

Współpraca z Truskawcem rozpoczęła się w grudniu 2000 roku podpisaniem Listu Intencyjnego. Kolejnym etapem dalszych wspólnych działań było porozumienie o współpracy, które zostało zawarte 2005 roku. Następnie w 2006 roku została podpisana umowa partnerska dla celów wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Podkarpackie Trójmiasto. Współpraca polsko-ukraińska”. W 2010 roku Truskawiec był partnerem i aktywnie realizował projekt „Wyszehradzki Festiwal Folklorystyczny” współfinansowany z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

W 2011 roku Truskawiec podpisał dwie deklaracje partnerskie, umożliwiające przystąpienie do złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Transgranicznego Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013. Pierwszy projekt to „Wdrażanie wspólnych działań w zakresie rozwoju turystyki”- lider Powiat Jasielski, drugi: „Wzmocnienie współpracy polsko – ukraińskiej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości” – lider Miasto Jasło.

W październiku 2011 roku Jasło podpisało z Truskawcem umowę partnerską, a w grudniu tego samego roku deklarację o współpracy.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE