Informacje

Konkurs plastyczny „Stop przemocy wobec dzieci 2012”

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach realizacji działań profilaktycznych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci i uczniów uczęszczających do miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

STOP przemocy w rodzinie!

Udział w konkursie polega na wykonaniu dowolną metodą pracy plastycznej lub multimedialnej (w najstarszej grupie wiekowej) o tematyce związanej z przemocą wobec dzieci. Wykonana praca powinna być przygotowana według niżej wymienionych myśli przewodnich:

Grupa wiekowa

Myśl przewodnia pracy

Do lat 9 (wiek przedszkolny oraz wczesnoszkolny)

Przytul, nie bij

Do lat 13 (klasy od IV do VI)

Rodzina buduje, przemoc rujnuje

Do lat 15 (gimnazja)

Przemoc w rodzinie – nokaut dla przyszłości

Każdy, kto chce wziąć udział w konkursie powinien zgłosić się do swojego wychowawcy, u którego uzyska dokładne informacje. Szczegółowy regulamin konkursu można odnaleźć na witrynie internetowej Zespołu Interdyscyplinarnego w zakładce „Aktualności”: www.stopprzemocyjaslo.pl

Termin wykonania prac upływa z dniem 28 maja 2012 r. Wykonane prace należy złożyć u swego wychowawcy, po czym za pośrednictwem placówki oświatowej zostaną one przesłane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle i tam ocenione przez utworzoną w tym celu komisję.

Spośród nadesłanych prac wybrane zostaną po trzy najlepsze w każdej kategorii wiekowej. Przewiduje się również wyróżnienia specjalne.

Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni. Wręczenie nagród odbędzie się w ramach imprezy podsumowującej konkurs, jaka planowana jest na czerwiec 2012 r.

Zapraszamy dzieci i młodzież z jasielskich przedszkoli i szkół do udziału w konkursie i zaprezentowania swoich talentów artystycznych!

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE