Kultura | rozrywka | edukacja

Trzcinica: uroczyste otwarcie „nowej” szkoły

Dnia 2 września 2013 r. w Zespole Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2013/14. Od poniedziałku Zespół Szkół prowadzony jest przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy. Szkoła ta kładzie nacisk na wychowanie w duchu chrześcijańskich i patriotycznych wartości.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 w Trzcinicy
Fot. © Zespół Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy

Uroczyste obchody rozpoczęły się Mszą św., którą koncelebrował Ks. Biskup Edward Białogłowski. W uroczystym otwarciu „nowej” szkoły wzięli udział także: Ks. Prałat Stanisław Bałucki, Ks. Dziekan Eugeniusz Królik, córka wybitnego biologa i patrona szkoły prof. dr hab. Anna Marchlewska – Koj, radni Tadeusz Gorgosz i Stanisław Mlicki, Komendant Powiatowy Policji – inspektor Andrzej Wędrychowicz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Wiesław Latoszek, Zastępca Komendanta WKU mjr Krzysztof Kowal, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Piotr Zoła, Prezes Trans – Wiert Jasło Zbigniew Myśliwiec oraz Stanisław Mlicki – Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych – reprezentujący organ prowadzący szkołę.

Uroczystości w szkole rozpoczęły się od wprowadzenia sztandaru i przemarszu pododdziału z klas mundurowych.

Zaproszeni goście wiele ciepłych słów skierowali pod adresem dyrekcji i szkoły, gratulując odwagi i życząc sukcesów w prowadzeniu placówki. Pani profesor Marchlewska – Koj, córka patrona szkoły, podczas przemówienia stwierdziła, że życie jej ojca przypomina obecną sytuację Trzcinicy. Profesor Teodor Marchlewski także ciągle podejmował nowe wyzwania odważnie patrząc w przyszłość. Porównała postawę ojca do postawy dyrektora Ludomira Masteja, który odważnie przeprowadził szkołę przez trudny okres przekształceń i z optymizmem i odpowiedzialnością planuje jej rozwój. Pani profesor dodała, że „Nie wolno stawiać na przetrwanie, trzeba ciągle iść do przodu”.

Wszyscy zaproszeni goście, mając w pamięci liczne, dotychczasowe sukcesy Zespołu Szkół w Trzcinicy, życzyli dalszych osiągnięć, obiecując przy tym swoje wsparcie i pomoc.

Po części oficjalnej odbył się apel, w którym uczniowie odnieśli się do 74 rocznicy wybuchu II wojny światowej, a następnie na wesoło rozpoczęli nowy rok szkolny. Udzielili przy tym pierwszakom kilku rad i wskazówek, zapraszając (z przymrużeniem oka) do wysłuchania przepowiedni szkolnej wróżki.

Po apelu odbyło się spotkanie zaproszonych gości z kadrą pracowniczą szkoły.

(ZS SASR w Trzcinicy)

SŁOWA KLUCZOWE