Kultura | rozrywka | edukacja

„Śladami przeszłości” (zaproszenie)

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza na cykl lekcji bibliotecznych „Śladami przeszłości” poświęconych historii Jasła.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle

Cykl skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Składa się z czterech lekcji:

Przedwojenne szkolnictwo jasielskie
Akcja „Pensjonat”
Jasło na starej fotografii
Jaślanie znani – a jednak nieznani

Proponowane lekcje to nie tylko suche fakty historyczne, ale ciekawe zdarzenia, niezwykłe życiorysy, unikatowe zdjęcia – zaprezentowane w sposób przystępny dla młodego czytelnika, pomogą poznać historię naszego miasta. Każda lekcja wzbogacona jest prezentacją multimedialną, która ułatwi przyswojenie informacji.

Więcej informacji:

Dział Informacyjno-Bibliograficzny z Czytelnią Główną
Barbara Hamada
tel.: 13 4462602 w. 33
mail: bibliografia@mbp.jaslo.pl

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE