Informacje

Informacja MCZK w Jaśle o aktualnej sytuacji powodziowej (g. 1:30)

W związku z licznymi zapytaniami dot. wprowadzonego alarmu powodziowego informujemy, że poziom wód na wodowskazach rzek z godz. 1.30 z dnia 16 maja 2014 r. wynosił:

• Wisłoka – Liwocz 397 cm – przekroczenie stanu alarmowego o 47 cm,
• Ropa – Topoliny 404 cm – przekroczenie stanu alarmowego o 24 cm,
• Jasiołka – Jasło 422 cm – przekroczenie stanu alarmowego o 2 cm.

Prognozujemy, że w dalszym ciągu nastąpi wzrost poziomu rzek powyżej stanów alarmowych na terenie Miasta Jasła dla rzeki Wisłoki o 150 cm, Ropy o 120 cm, Jasiołki o 150 cm. Powyższa sytuacja spowoduje, że wody powodziowe wystąpią z koryt rzecznych, natomiast pozostaną w międzywalu.

Zbiornik Klimkówka na chwilę obecną posiada rezerwę powodziową w wysokości 5,9 mln m3. Dopływ do zbiornika 240 m3, odpływ 50 m3. Wskazany odpływ dla obecnej sytuacji jest wartością bezpieczną dla Miasta Jasła.

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle (MCZK) prowadzi całodobowy dyżur na potrzeby zarządzania kryzysowego (nr tel. 13 448 63 48). Ponadto wykonywane są zadania przewidziane do realizacji w ramach Planu Operacyjnego ochrony przed powodzią dla Miasta Jasła. Uzgodniono i ustalono priorytety z jednostkami współuczestniczącymi w prowadzonych działaniach przeciwpowodziowych, w tym:

– zabezpieczenie dostaw piasku (350 ton),
– ustalono zasady łączności, dyżurów i innych działań z jednostkami: Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne, Straż Miejska, Policja,
– postawiono w stan gotowości jednostki OSP oraz osoby odpowiedzialne za miejski magazyn przeciwpowodziowy (na wyposażeniu jednostek OSP i magazynu znajduje się m.in.: 35 000 worków na piasek, łopaty, rękawy przeciwpowodziowe, środki łączności – radiostacje/megafony, pompy wysokiej wydajności, zestawy pompowe, pompy pływające, pompy elektryczne),
– uruchomiono grupę pomocy społecznej w ramach MCZK,
– zabezpieczono niezbędny sprzęt do prowadzenia działań (samochody specjalistyczne, wywrotki, koparko – ładowarki),
– prowadzony jest całodobowy monitoring sytuacji przez MCZK (komunikaty, ostrzeżenia, poziom wody w rzekach, sumy opadów itp.).

Uruchomione zostały wszystkie niezbędne działania zawarte w Planie Operacyjnym ochrony przed powodzią, mające na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dla mieszkańców naszego miasta.

Jednocześnie apelujemy do mieszkańców o zastosowanie się do wszelkich poleceń, komunikatów oraz informacji przekazywanych drogą elektroniczną, poprzez system SMS – Alert oraz megafonami wydawanych przez MCZK, pozostałe służby.

Z-ca Szefa Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle
Maciej Jagielski

SŁOWA KLUCZOWE