Kultura | rozrywka | edukacja

Obóz dla Polonii i młodzieży z Jasła

Fundacja im. Stefanii Woytowicz w Jaśle jest organizatorem „Integracyjnego obozu językowo-edukacyjnego dla Polonii z Ukrainy” w dniach 1-11 lipca br. W obozie wezmą udział młodzi ludzie w wieku 12 – 17 lat, skupieni wokół Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Drohobyczu oraz aktywna młodzież jasielska.

Celem obozu jest pomoc młodym ludziom z Polonii w pogłębianiu i kultywowaniu związku z Macierzą poprzez doskonalenie znajomości języka polskiego w praktyce (w tym poprzez codzienne kontakty z grupą rówieśników) oraz wiedzy na temat historii Polski, pogłębionej poprzez wycieczki edukacyjne. Zorganizowane zostaną wycieczki do Krakowa, Bóbrki, Żarnowca, Krosna, Dębowca, Jasła, Trzcinicy. Oglądną również Magurski Park Narodowy.
     
Młodzież przebywać będzie w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Pod Jodłą” w Krempnej.

Zadanie zostanie zrealizowane dzięki pomocy finansowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Miasta Jasła oraz jasielskich sponsorów.

(Fundacja im. Stefanii Woytowicz)

SŁOWA KLUCZOWE