Kultura | rozrywka | edukacja

II Turniej Jednego Wiersza (zapowiedź)

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza do udziału w II Turnieju Jednego Wiersza, który organizowany jest w ramach IX Festiwalu Poezji i Prozy.

Celem konkursu jest promowanie literatury i czytelnictwa przy użyciu nowatorskiej formy – turnieju poetyckiego. Podstawowym celem Turnieju jest prezentacja twórczości poetyckiej oraz wyłonienie spośród laureatów młodych talentów literackich. Turniej ma formułę otwartą, tematyka tekstów poetyckich nie jest określona.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie jednego utworu poetyckiego, nieprzekraczającego 50 wersów, dotychczas nie publikowanego i nie zgłaszanego do innych konkursów oraz dołączenie danych osobowych uczestnika. Jury przy ocenie będzie brało pod uwagę artystyczną wartość tekstu, jak również sposób jego prezentacji.

Konkurs będzie trwał w dniach 01–22 września 2014 r. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.mbp.jaslo.pl. Finał konkursu odbędzie się 22 września 2014r. o godz. 17.00 w Czytelni Głównej MBP w Jaśle, ul. Kołłątaja 1.

Współorganizatorem II Turnieju Jednego Wiersza jest Klub Inicjatyw Artystycznych „Wschód”.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE