Kultura | rozrywka | edukacja

Wojewódzki konkurs plastyczny rozstrzygnięty

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jaśle informuje, że w minioną sobotę (28.02) w zabytkowym pałacu w Zarzeczu (powiat przeworski) odbyły się XII eliminacje wojewódzkiego ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod hasłem „Zapobiegajmy pożarom”.

Organizowany corocznie konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochrona przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych. Tematyka konkursu obejmuje udział jednostek Straży Pożarnych w akcjach ratowniczo – gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historii pożarnictwa.

Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku OSP RP i Oddziały Związku OSP RP. Na konkurs wpłynęło 393 prace z 93 szkół, przedszkoli, placówek oświatowych, instytucji kultury z 13 powiatów woj. podkarpackiego, tj.: jarosławskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, leżajskiego, łańcuckiego, mieleckiego, przemyskiego, przeworskiego, rzeszowskiego, rzeszowskiego grodzkiego, stalowowolskiego i tarnobrzeskiego.

Nagrody i wyróżnienia przyznano uczestnikom w VI kategoriach wiekowych zgodnie z obowiązującym regulaminem. Z terenu powiatu jasielskiego wyróżnienia zostały przyznane dla:

KATEGORIA I: PRZEDSZKOLA
1. Zuzanna Gorgosz 5 lat,  Przedszkole Miejskie Nr 10 38-200 Jasło ul. Ducala 3. Tytuł: „Zapobiegajmy pożarom” op. Renata Zemrys                                             
2. Milena Śliż 6 lat , Przedszkole Miejskie Nr 10   38-200 Jasło ul. Ducala 3. Tytuł: „Zapobiegajmy pożarom”,  op. Renata Zemrys
3. Mikołaj Wiatr 5 lat, Przedszkole Miejskie Nr 10  38-200 Jasło ul. Ducala 3, Tytuł „Zapobiegajmy pożarom”,  op. Bożena Orlof
4. Fabian Kuś 5 lat, Szkoła Podstawowa im. M. Rataja, Lisów 76, Tytuł: „Straż pożarna przyjeżdża na ratunek”, op. Kuś Tomasz
5. Maciej Włudzik 6 lat, Przedszkole Miejskie Nr 10 38-200 Jasło ul. Ducala 3, Tytuł: „Zapobiegajmy pożarom”, op. Renata Zemrys          

KATEGORIA II: KLASY I – III
1. Dawid Marchewka kl. I, 7 lat, Filialna Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie, 38-230 Nowy Żmigród, Tytuł: „Dzielni strażacy”, op. Wiesława Musiał                            
2. Luiza Kiełtyka kl. III, 8 lat, Szkoła Podstawowa w Lisowie. Tytuł: „Strażacy przy pracy”, op. Beata Rogowska
 
KATEGORIA III: KLASY IV – VI         
1. Justyna Wilk kl. VI, 12 lat, Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie, 38-230 Nowy Żmigród. Tytuł:„ O każdej porze na stra żaków liczyć możesz”, op. Barbara Tomaszewska              
2. Patryk Burda kl. IV, 10 lat, Zespół Szkół w Nienaszowie 309, 38-230 Nowy Żmigród Tytuł: „Zapobiegajmy pożarom”, op. Aneta Brągiel                                              
3. Martyna Polak kl. VI, nr 12 lat, Zespół Szkół w Szebniach, 38-203 Szebnie, Tytuł: „Śpieszmy na ratunek”, op. Wioletta Zygmunt
 
KATEGORIA IV: GIMNAZJA
1. Paulina Płaza kl. II, 14 lat, Zespół Szkół w Warzycach, 38-200 Jasło. Tytuł: „Zawsze gotowi do akcji”, op. Wioletta Zygmunt        
2. Weronika Wójcik kl. I, 13 lat, Zespól Szkół Publicznych w Tarnowcu im. T. Kościuszki. Tytuł: „Nieświadomi zagrożenia”, op. Alicja Grasela                    
3. Monika Wałęga kl. III, 15 lat, Gimnazjum w Kunowej. Tytuł: „Zapobiegajmy pożarom”, op. Marta Paszyńska.                       

Gratulujemy wyróżnionym.

NAGRODZONE PRACE:

Stanisław Święch

SŁOWA KLUCZOWE