Kultura | rozrywka | edukacja

XXI Sejm Dzieci i Młodzieży w Gimnazjum Nr 2 – czas start!

1 czerwca br. odbędzie się kolejna sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. To już XXI spotkanie młodych Polaków, którzy będą dyskutować o życiu we współczesnej Polsce. Tematem tegorocznego SDiM jest „Miejsce młodych – jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież”, temat łatwy tylko z pozoru.

Sejm Dzieci i Młodzieży

Do zmagań konkursowych, aby otrzymać mandat młodego posła lub posłanki przystąpiło kilka dwuosobowych drużyn z Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle. Efekty ich pracy wśród młodszych i starszych jaślan poznamy 16 kwietnia.

Zapraszamy mieszkańców Jasła, a szczególnie młodzież jasielską do udziału w ankiecie, która posłuży do opracowania projektu działań stworzenia przestrzeni dla młodych.

Uczniowie Gimnazjum Nr 2 mają już na swoim koncie inicjatywy takie jak Powiatowe Młodzieżowe Centrum Wolontariatu MOC Wolontariatu czy Młodzieżowa Rada Miejska Jasła. Wszystkie te inicjatywy powstałe w czasie realizacji debat SDiM przy współpracy władz miasta i Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle udało się doprowadzić do szczęśliwego końca.

Przyłączcie się i do tego działania drodzy jaślanie.

(ID)

SŁOWA KLUCZOWE