Informacje

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle zwycięzcami powiatowego turnieju motoryzacyjnego

Po raz kolejny Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Jaśle przeprowadził eliminacje powiatu jasielskiego do Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Od 2009 roku zmagania uczniów szkół ponadgimnazjalnych odbywają się na obiektach Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie (wcześniej Zespołu Szkół). Do tegorocznej edycji przystąpili reprezentanci siedmiu placówek oświatowych. W turnieju zwyciężyła młodzież z jasielskiego Zespołu Szkół Technicznych.

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest jedną z inicjatyw podejmowanych przez Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego wespół z lokalną Policją na rzecz popularyzacji aktualnych przepisów i zasad bezpiecznego korzystania z dróg. Pierwsze eliminacje powiatowe na ziemi jasielskiej zorganizowano w 2002 roku na terenie dawnej „zawodówki” przy ulicy Staszica w Jaśle, a od 2009 roku uczestników gości szkoła średnia w Nowym Żmigrodzie (dzisiejsze liceum ogólnokształcące, dawny zespół szkół). W roku szkolnym 2014/2015 to już dziewiętnasta edycja tego przedsięwzięcia.

Do tegorocznych zmagań na szczeblu powiatowym przystąpiło siedem trzyosobowych drużyn reprezentujących następujące placówki edukacyjne: I Liceum Ogólnokształcące im. króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle, Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle, Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle, Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach oraz Zespół Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy. W przededniu eliminacji, ze względu na stan zdrowia uczniów, z rywalizacji wycofało się Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jaśle.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Na etapie powiatowym zostały przygotowane trzy konkurencje. Na początku wszyscy uczestnicy rozwiązywali test pisemny, na który składało się dwadzieścia pytań wielokrotnego wyboru dotyczących podstawowych przepisów z zakresu ruchu drogowego i historii motoryzacji. Organizatorzy przeznaczyli na tą część trzydzieści minut.

20150429-003

Dwa kolejne zadania to konkurencje sprawnościowe. Każda drużyna miała pięć minut na udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej dwójce poszkodowanych potrąconych przez samochód osobowy (kobiecie w zaawansowanej ciąży i mężczyźnie) oraz wezwanie kwalifikowanych służb ratowniczych. Za każdy prawidłowo wykonany element zgodnie z obowiązującymi standardami drużyna otrzymywała jeden punkt (za całe zadanie można było uzyskać maksymalnie dziesięć punktów).

Na zakończenie jedna osoba z każdego zespołu (posiadająca aktualne prawo jazdy kategorii „B”) zmierzyła się ze specjalnie wyznaczonym torem, musiała pokonać samochodem osobowym z zamontowanym na przedniej masce tzw. talerzem Stewarta. Za każdy błędny manewr lub wypadnięcie piłeczki poza obręb koła naliczane były dodatkowe sekundy karne. Konkurencję tą zwyciężyła ta drużyna, który uzyskała jak najkrótszy czas przejazdu łącznie z ewentualnie wliczonymi sekundami karnymi. Zadanie odbyło się na asfaltowym placu wewnętrznym szkoły.

Nad sprawnym przebiegiem poszczególnych etapów dzisiejszych eliminacji czuwali wyznaczeni przez organizatora sędziowie: Damian Palar – Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego (sędzia główny), Jacek Krzyżak – Komendant Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie, Edward Misiołek – dzielnicowy z Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie, Grzegorz Smagacki – Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, Bogusław Muszański – Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego (konkurencja sprawnościowej jazdy samochodem), Mateusz Domaradzki – JKMiRD (konkurencja pierwszej pomocy) oraz Artur Domasławski – JKMiRD (kierownik komisji obliczeń).

Po zsumowaniu wyników ze wszystkich konkurencji ogłoszono klasyfikację generalną. W eliminacjach powiatu jasielskiego do XIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego najlepsza okazała się drużyna Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle: Michał Jaskółka, Łukasz Turek, Karol Zabawa przygotowana przez Krzysztofa Płaziaka. Panowie udadzą się 8 maja br. do Rzeszowa, gdzie w tamtejszym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego odbędzie się finał województwa podkarpackiego.

Zwycięska drużyna Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle
Zwycięska drużyna Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle

Na pozostałych lokatach uplasowali się:
II miejsce: Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle (Krzysztof Świątek, Adrian Szczepanik, Marcin Szynal, opiekun Dominik Mitoraj)
III miejsce: Zespół Szkół nr 3 im. prof. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle (Patryk Ślusarczyk, Krystian Krajewski, Norbert Leśniak, opiekun Krzysztof Krupiński)
IV miejsce: Zespół Szkół SASR im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy (Rafał Dudek, Marcin Setlak, Żaneta Frat, opiekun Marek Bara)
V miejsce: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach (Kamil Biernacki, Adrian Kranc, Klara Pawlik, opiekun Artur Gałuszka)
VI miejsce: Amadeusz Bubniak, Paweł Paszyński, Bartosz Krygowski, opiekun Iwona Kamińska-Smorul)
VII miejsce: Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie (Kamil Socha, Stanisław Mastaj, Agata Kwiatek, opiekun Radosław Krajciewicz).

Laureaci odebrali pamiątkowe puchary, medale i dyplomy z rąk patronów honorowych Turnieju: Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle insp. Pawła Filipka oraz wójta gminy Nowy Żmigród Grzegorza Bary. Ponadto w uroczystym podsumowaniu całodniowej rywalizacji wzięli udział: dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopenika w Nowym Żmigrodzie Aneta Kowalkowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle kom. Łukasz Gliwa oraz radni gminy Nowy Żmigród – Henryk Strzelec i Piotr Kudłaty.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe w postaci pamięci komputerowej (pendrivy o pojemności 8GB) ufundowane przez Zakład Instalacyjny Wod. Kan. Gaz i CO Adama Krzyżaka z Wolicy.

insp. Paweł Filipek: „Cieszę się, że udaje nam się ten turniej realizować już od wielu lat i że ta wiedza z zakresu ruchu drogowego, motoryzacji, udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa drogowego jest propagowana wśród młodych mieszkańców naszego regionu. Mam nadzieję, że ta wiedza pozostanie w Waszej pamięci, by w razie konieczności była Wam przydatna do skutecznej pomocy uczestnikom zdarzeń drogowych, których z roku na rok przybywa na naszych szlakach komunikacyjnych. Liczę, że uczestnictwo w tego typu przedsięwzięciach przełoży się też na Wasze bezpieczeństwo na drogach. Wszystkim uczestnikom dzisiejszego turnieju życzę wszelkiej pomyślności. Cieszę się, że wystartowało dzisiaj tyle szkół. Życzyłbym sobie, aby ten turniej nadal trwał w kolejnych latach i wartości związane z ruchem drogowym oraz udzielaniem pomocy innym były propagowane wśród młodzieży. Zwycięzcom zaś życzę powodzenia na etapie wojewódzkim”.

Grzegorz Bara: „Dziękuję wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za to, że odważyli się reprezentować swoje macierzyste placówki w tego typu przedsięwzięciu. Słyszałem od organizatorów, że poziom eliminacji był bardzo wysoki. Szczególnie jeśli chodzi o pierwszą pomoc, bo wiemy, że zdarzają się tego typu sytuacje, gdzie ta wiedza jest niezbędna. Dlatego bardzo się cieszę, że mogę współpracować wspólnie z organizatorami, dzięki którym młodzież ma okazję startować w tego typu turnieju. Zapraszam do gościnnej gminy Nowy Żmigród w kolejnych latach. Zwycięzcom gratuluję”.

Eliminacje powiatu jasielskiego do Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego odbywają się nieprzerwanie od 2002 roku. Przez pierwszych siedem lat gospodarzem tego wydarzenia był Zespół Szkół nr 1 w Jaśle (dzisiejszy Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września), natomiast od 2009 roku zmagania przeniosły się do Nowego Żmigrodu. Na przestrzeni lat najlepsi okazywali się reprezentanci: Zespołu Szkół w Trzcinicy (2003 rok), Zespołu Szkół Medycznych w Jaśle (2004 i 2006 rok), I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle (2007 rok), Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle (2008 rok), Zespołu Szkół Zawodowych w Jaśle (2005 rok), Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Jaśle (2002 rok), Zespołu Szkół nr 1 w Jaśle (2009 rok, później po przekształceniu w ZST – 2010 i 2012 rok) oraz Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie (2011, 2013 rok i po przekształceniu w Liceum Ogólnokształcące – 2014 rok).

DO POBRANIA:
XIX OMTM – wyniki eliminacji powiatu jasielskiego (.pdf)

FOTOGALERIA:
Eliminacje powiatu jasielskiego do XIX OMTM

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE