Informacje

Policjanci debatowali z działkowcami

Bezpieczeństwo na terenie ogródków działkowych oraz problematyka przestępstw najczęściej popełnianych na szkodę osób starszych były tematem debaty zorganizowanej przez jasielską Policję. W dyskusji wzięli udział członkowie Stowarzyszenia Ogrodowego „Nasz Ogródek” w Jaśle. Spotkanie pozwoliło na wymianę informacji oraz poznanie potrzeb i oczekiwań działkowców w kwestii ich bezpieczeństwa.

Fot. © KPP w Jaśle
Fot. © KPP w Jaśle

Debata zorganizowana została z inicjatywy inspektora Pawła Filipka – Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle oraz Jana Pawła Łuckiego – prezesa stowarzyszenia ogrodowego. Spotkanie odbyło się przed Domem Działkowca na terenie „Naszego Ogródka” w Jaśle.

Rozpoczynając debatę inspektor Paweł Filipek przywitał wszystkich gości, po czym odniósł się do tematu spotkania, jego celu, jak również omówił strukturę organizacyjną jasielskiej Policji. Następnie głos zabrał podinspektor Zbigniew Mijal – Naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP w Jaśle, który przedstawi sposoby eliminowania zagrożeń, z którymi spotkać się mogą użytkownicy ogródków działkowych. Jednym z punktów spotkania było także omówienie przez starszego sierżanta Ryszarda Przewoźnika z jasielskiego wydziału ruchu drogowego zagrożeń związanych z bezpieczeństwem seniorów na drodze oraz ostatnich zmian w przepisach Prawa o ruchu drogowym.

Obecni na debacie przedstawiciele Stowarzyszenia Ogrodowego „Nasz Ogródek” wysłuchali również prelekcji podinspektora Jerzego Duszyńskiego – Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Jaśle, który przedstawi metody działania i techniki manipulacji stosowane przez sprawców oszustw oraz wystąpienia podkomisarza Krzysztofa Skowrona z jasielskiego wydziału do walki z przestępczością gospodarczą na temat ryzyka związanego z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa, jak też z kupowaniem towarów za pośrednictwem akwizytorów lub podczas specjalnych prezentacji.

W debacie uczestniczyła również Wioletta Turek-Dyląg z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie, która przedstawiła podejmowane przez WORD działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i wręczyła uczestnikom spotkania odblaskowe opaski.

Na zakończenie debaty odbyła się dyskusja, w czasie której zaproszeni goście zadawali funkcjonariuszom pytania, jak też zgłaszali swoje uwagi i propozycje. Spotkanie pozwoliło na wymianę informacji oraz poznanie potrzeb i oczekiwań działkowców w kwestii ich bezpieczeństwa.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE