Na drogach

Podsumowanie akcji „Pasy” w powiecie jasielskim

Wczoraj na terenie powiatu jasielskiego policjanci prowadzili akcję pod kryptonimem „Pasy”. Podczas kontroli drogowych funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na to, czy kierowcy i pasażerowie mają zapięte pasy bezpieczeństwa. Sprawdzali także, czy kierowcy stosują się do obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach.

Fot. © archiwum terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © archiwum terazJaslo.pl / Damian PALAR

Podczas trwania działań funkcjonariusze szczególna uwagę zwracali, czy kierowcy stosują się do obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa. Funkcjonariusze skontrolowali łącznie 97 pojazdów. Ujawniono 56 takich wykroczeń, w 53 przypadkach popełnionych przez kierującego, a w 3 przez pasażera. W trakcie kontroli policjanci przyglądali się również, jaki sposób przewożone są dzieci.

Art. 39 Ustawy prawo o ruchu drogowym nakazuje kierowcom i pasażerom zapinanie pasów bezpieczeństwa. Z tego obowiązku zwolnieni są:
• osoby, które mają orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów,
• kobiety o widocznej ciąży,
• kierujący taksówką podczas przewożenia pasażera,
• instruktor lub egzaminator podczas szkolenia lub egzaminowania,
• policjant, funkcjonariusz ABW, AW, SWW, SKW, CBA, SG, inspektor kontroli skarbowej, funkcjonariusz celny i Służby Więziennej, żołnierz Sił Zbrojnych RP – podczas przewożenia osoby zatrzymanej,
• funkcjonariusz BOR podczas wykonywania czynności służbowych,
• żołnierz Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania czynności ochronnych,
• zespół medyczny w czasie udzielania pomocy medycznej,
• konwojent podczas przewożenia wartości pieniężnych,
• osoba chora lub niepełnosprawna przewożona na noszach lub w wózku inwalidzkim.

Przypominamy, że naruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem może skutkować nałożeniem mandatu w wysokości 100 złotych oraz 2 punktami.

Stosowanie pasów bezpieczeństwa to kluczowy sposób na zwiększenie swoich szans na przeżycie wypadku. Człowiek jadący samochodem z prędkością 80 km/h bez zapiętych pasów w przypadku zderzenia ma nikłe szanse na przeżycie. Jak podaje Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w przypadku osób siedzących z przodu zmniejsza o 45 procent ryzyko powstania obrażeń śmiertelnych, natomiast ciężkich nawet do 50 procent.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE