Informacje

Trzy pokolenia na straży bezpieczeństwa mieszkańców Błażkowej

Ochotnicza Straż Pożarna w Błażkowej świętuje swoje 110. urodziny. Choć nie jest profesjonalną jednostką należącą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego to dysponuje odpowiednim wyposażeniem i sprzętem, które w połączeniu z umiejętnościami pozwalają im na czuwanie nad życiem zdrowiem oraz mieniem mieszkańców swojej miejscowości.

Początki działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Błażkowej sięgają 1906 roku jednak z uwagi na nielicznie zachowane dokumenty archiwalne nikt nie jest w stanie sprecyzować tego historycznego wydarzenia co do dnia i miesiąca. Wiadomo jest, że jednostka zawiązała się przy miejscowym kółku rolniczym, a jego prezes Jan Krajewski został jej pierwszym naczelnikiem. Pierwotnie w skład tej formacji mundurowej wchodziło szesnastu druhów. Działali oni prężnie, aktywnie angażując się w życie lokalnej społeczności poprzez organizację przedstawień teatralnych, zabaw ludowych i festyny oraz wspólnych pokazowych ćwiczeń wraz ze strażakami z okolicznych miejscowości aż do wybuchu dwóch wojen światowych. W tym okresie strażacy z Błażkowej całkowicie zaprzestali działalności organizacyjnej.

Adam Wal, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Błazkowej. Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Adam Wal, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Błazkowej.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Należy jednak zaznaczyć, że do działalności konspiracyjnej przystąpili prawie wszyscy strażacy, wstępując do oddziałów Armii Krajowej. Komendant OSP w Błażkowej Tadeusz Gotfryd był dowódcą AK, natomiast sekretarz OSP Jan Krajowski prowadził sklep kółka rolniczego, w którym była skrzynka kontaktowa oddziału AK. Po zakończeniu II Wojny Światowej ponownie reaktywowano naszą OSP. Jednak, oprócz ludzi, odradzająca się jednostka nie posiadała żadnego sprzętu przeciwpożarowego. Z czasem jednak gromadzono odpowiedni sprzęt, a w roku 1950 otrzymano z Komendy Powiatowej w Jaśle przenośną sikawkę ręczną wraz z osprzętem. Sprzęt ten przechowywany był w zabudowaniach naczelnika OSP Tadeusza Przewoźnika. Z biegiem lat stopniowo powiększano dorobek sprzętowy i lokalowy, wybudowano najpierw drewnianą remizę na środku wsi. – przypomina historię Adam Wal, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Błażkowej.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Obecna remiza mieści się w budynku domu ludowego, który został oddany do użytku w 1988 roku. Zakup niezbędnych materiałów budowlanych opierano m.in. na środkach jakie strażakom udało się pozyskać z organizacji zabaw ludowych i festynów.

Pierwszym zmotoryzowanym pojazdem bojowym, jakim dysponowali tutejsi druhowie, był ŻUK, wymieniony później na średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki STAR 226 2,5/8, który służy im do dnia dzisiejszego.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Nasze zaplecze sprzętowe to oprócz uzbrojonego samochodu bojowego posiadamy również motopompę Tohatsu, pompę szlamową, pompę pływającą, pilarkę spalinową, radiostacje nasobne oraz najnowszy nabytek – agregat prądotwórczy Honda, który został zakupiony ze środków zebranych w ubiegłym roku za rozprowadzone kalendarze strażackie, przy wsparcie samorządu gminy Brzyska. Posiadamy także komplet nowoczesnych ubrań bojowych typu NOMEX, nowoczesne obuwie i hełmy oraz podstawowy sprzęt osobisty strażaka. – mówi Adam Wal.

W ostatnich latach gruntowną modernizację przeszło całe zaplecze, z którego obecnie korzystają strażacy.

Wykorzystując okres, w czasie którego wykonywana była termomodernizacja domu ludowego, udało się przy bardzo dużym wsparciu wójta Rafała Papciaka, sołtysa Leszka Żyguły i naszych radnych zmienić również wizerunek naszej remizy. Wykonano odwodnienie fundamentów, izolacje fundamentów, ocieplono ściany, wykonano elewację, wymieniono pokrycie dachu, rynny, podbitki, wymieniono wszystkie okna i bramę wjazdową. Zaadoptowano pomieszczenie na łazienkę, której nie było, wykonano instalację wodną i centralnego ogrzewania w remizie. Mamy nadzieję, że wykonane remonty posłużą następnym pokoleniom strażaków w Błażkowej. – powiedział prezes.

Współczesną jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Błażkowej tworzy 45 członków, w tym trzech honorowych oraz dziewięcioosobowa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Podstawową działalność operacyjną lokalnych ochotników stanowią wyjazdy związane z usuwaniem skutków pożarów oraz klęsk żywiołowych na terenie gminy Brzyska i całego powiatu jasielskiego.

Trudno powiedzieć czy często wyjeżdżamy na interwencje. Jak przyjdzie okres wiosenny, a wraz z nim wypalanie traw to wówczas jest więcej pracy związanej z gaszeniem pożarów tych nieużytków. Również jeśli chodzi o aurę pogodową, bo mieszkamy w takim miejscu, gdzie akurat zalewa nas nasza lokalna rzeczka, mamy dużo pracy związanej z usuwaniem skutków tych powodzi. Działamy wtedy w ten sposób, że zabezpieczamy newralgiczne punkty workami z piaskiem, a później jak przejdzie ta fala to musimy pompować studnie, piwnice, podwórka, obejścia domów. Trzeba usuwać wodę, która pozostaje w obniżeniach tego terenu. – wyjaśnia Adam Wal.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Druhowie aktywnie angażują się także w życie społeczne, gospodarcze i kościelne swojej miejscowości. Ubranych w odświętne mundury strażaków można zobaczyć podczas pełnienia warty przy Grobie Pańskim w czasie Świąt Wielkanocnych, podczas procesji Bożego Ciała czy niosących sztandar podczas uroczystości państwowych z okazji Święta Konstytucji 3 Maja czy Święta Niepodległości 11 listopada.

Prezes jednostki podkreśla, że jak tylko w Błażkowej zawyje syrena, druhowie zjawiają się pod miejscową remizą, by dosłownie za kilka chwil móc wsiąść do wozu bojowego i wyjechać z pomocą potrzebującym mieszkańcom regionu.

Niejednokrotnie nie mieszczą się w samochodzie, bo pojazd mamy przystosowany do przewozu sześciu osób. – uśmiecha się Adam Wal. – Ponieważ nie jesteśmy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym to sprzęt mamy wystarczający. Chociaż marzymy, aby ten samochód wymienić i iść z postępem czasu. W przyszłości chcielibyśmy uzyskać jakiś lepszy pojazd. Chodzi nam o średni samochód, ale już lepszej klasy, bo nasz jest z 1983 roku. Mimo że jest wiekowy to jest zupełnie sprawny i w terenie daje sobie nieźle radę.

Z okazji zacnego jubileuszu w minioną niedzielę (12.06) zorganizowano uroczystości upamiętniające byłych i obecnych twórców ochotniczego pożarnictwa na terenie Błażkowej. Obchody poprzedziła okolicznościowa msza święta odprawiona w miejscowym kościele parafialnym, po której odsłonięto i poświęcono umieszczoną na frontonie remizy tablicę pamiątkową. Główne obchody miały miejsce na placu przed domem ludowym, w trakcie których miało miejsce: złożenie raportu o gotowości do rozpoczęcia uroczystości prezesowi OSP, podniesienie flagi związkowej na maszt przy jednoczesnym odegraniu hymnu, następnie okolicznościowe przemówienia, przedstawienie rysu historycznego jednostki, odczytanie uchwał i decyzji o odznaczeniach resortowych. Głos zabrali także zaproszeni goście.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Dzisiejszy dzień jest szczególnym dla naszej jednostki. Na jubileusz pracowały trzy pokolenia strażaków-ochotników, którzy swoim poświęceniem i odwagą zyskiwali przez te wszystkie lata wysokie uznanie społeczne. Od powstania naszej jednostki zmieniał się wygląd remiz, zmieniał się sprzęt i wyposażenie osobiste strażaków, ale nie zmieniło się jedno: ofiarność naszych strażaków-ochotników, którzy z własnej i nie przymuszonej woli zawsze gotowi są ponieść ofiarę dla innych ludzi, ratowania ich życia i dorobku. – podkreślił prezes Adam Wal.

Odznaczeni zostali:

Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”: Grzegorz Rakoczy s. Tadeusza, Wiesław Samborski s. Stanisława (Złoty), Jan Drechny s. Józefa, Andrzej Kieca s. Józefa, Andrzej Krajewski s. Józefa, Antoni Mikoś s. Józefa, Tomasz Mikoś s. Józefa, Marian Paciorkowski s. Reginalda (Srebrny).

Odznaką „Wzorowy Strażak”: Mateusz Maguda s. Aleksandra, Grzegorz Paciorkowski s. Mariana, Jacek Samborski s. Zbigniewa, Jerzy Stanek s. Edwarda, Damian Wiatr s. Marka, Michał Zajdel s. Sylwestra. Wojciech Ziemski s. Kazimierza, Piotr Bajda s. Jana.

Odznaką „Za wysługę lat”: Stanisław Rączka, Stanisław Samborski (45 lat), Jan Kieca (35 lat), Adam Wal, Marek Pogorzelski, Wacław Drechny, Stanisław Pacana, Marian Paciorkowski , Piotr Stasiowski (30 lat), Andrzej Krajewski, Wiesław Samborski (25 lat), Zbigniew Samborski, Grzegorz Rakoczy, Tomasz Mikuś, Antoni Mikoś, Andrzej Kieca (20 lat), Jan Drechny (15 lat).

Po oficjalnych uroczystościach dla mieszkańców wsi strażacy przygotowali darmową grochówkę, a także stworzyli możliwość zwiedzenia remizy i samochodu pożarniczego STAR.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE