Kultura | rozrywka | edukacja

Pogórzańskie Smaki – Lato z Kulturą Powiatu Jasielskiego (zapowiedź)

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy, Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcinicy, Stowarzyszenie TRZCINICA RAZEM, Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, Powiatowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Jaśle oraz Gminne Rady KGW powiatu jasielskiego, Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle z/s w Brzyściu i GOK powiatu jasielskiego są organizatorami przedsięwzięcia Pogórzańskie Smaki – Lato z Kulturą Powiatu Jasielskiego, które odbędzie się w dniu 24 lipca 2016 r. w Trzcinicy w godzinach od 14.00 do 20.00. Partnerem wydarzenia jest Grupa LOTOS.

Pogórzańskie smaki

Podczas biennale zostaną zaprezentowane pogórzańskie smaki w tradycji i zwyczajach ludowych. Na wydarzenie zaproszono m.in. około 300 zagranicznych uczestników Światowych Dni Młodzieży, przebywających w naszym regionie. Udział w tej imprezie pozwoli im bliżej poznać kulturę ludową powiatu jasielskiego.  

W programie: 
– Zwiedzanie zabytkowego kościoła św. Doroty w Trzcinicy oraz prezentacja dorobku kulturowego, gwary, tradycji i zwyczajów gmin powiatu jasielskiego. 
– Koncerty zespołów śpiewaczych, kapel ludowych, zespołów młodzieżowych i tanecznych. 
– Wystawa rzemiosła, rękodzieła artystycznego- koronkarstwa, malarstwa oraz publikacji wydawniczych promujących nasz region. 
– Prezentacja i degustacja potraw regionalnych. 

Patronat nad wydarzeniem objęli Ordynariusz Rzeszowski JE Ks. Bp. Jan Wątroba, Starosta Jasielski Mariusz Sepioł oraz Wójt Gminy Jasło Stanisław Pankiewicz.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym przedsięwzięciu.

(Organizatorzy)

SŁOWA KLUCZOWE