Informacje

Policjanci uczestniczyli w konferencji „Rodzina – mądre wychowanie”

„Rodzina – mądre wychowanie” – to hasło przewodnie konferencji zorganizowanej w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodzin dla Miasta Jasła. Policjanci z jasielskiej komendy aktywnie włączyli się w tą kampanię przedstawiając aspekty współpracy instytucji w zakresie wspierania rodziny oraz przeciwdziałania przemocy. Uświetnieniem tego wydarzenia było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci, pn. „Rodzina to sposób na szczęście”.

Fot. © KPP w Jaśle
Fot. © KPP w Jaśle

W Jasielskim Domu Kultury odbyła się konferencja poświęcona tematyce wspierania rodzin w zakresie występującego zjawiska przemocy domowej. To realizacja lokalnej kampanii społecznej, której celem jest m.in. obalenie stereotypów na temat przemocy w rodzinie, promowanie metod wychowawczych bez użycia przemocy oraz podniesienie świadomości społeczności lokalnej na temat przyczyn i skutków tego zjawiska.

Spotkanie połączone było z rozstrzygnięciem konkursu plastycznego pn. „Rodzina to sposób na szczęście”, który został przeprowadzony przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jaśle we współpracy z Urzędem Miasta Jasła. Laureatom konkursu nagrody wręczyli Elwira Musiałowicz-Czech – Zastępca Burmistrza Miasta Jasła oraz nadkomisarz Jacek Krzyżak – Komendant Powiatowy Policji w Jaśle.

Podczas konferencji asp. Joanna Garbacik z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii KPP w Jaśle, omówiła zagadnienia interdyscyplinarnej współpracy instytucji w zakresie wspierania rodziny oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE