Kultura | rozrywka | edukacja

Jak czytali mieszkańcy gminy Jasło w 2016 roku?

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach i jej Filie w Osobnicy, Trzcinicy i Warzycach pełnią funkcję ogólnodostępnych bibliotek publicznych, które służą upowszechnianiu wiedzy i kultury wśród mieszkańców gminy Jasło.

Powinnością naszych bibliotek jest przede wszystkim dbanie o użytkownika, zaspakajanie jego potrzeb intelektualnych, emocjonalnych, naukowych oraz rozwijanie zdolności pisarskich, artystycznych wśród dzieci i młodzieży. Jesteśmy biblioteką przyjazną, spełniającą oczekiwania naszych użytkowników, profesjonalnie wykorzystującą całą wiedzę zawodową i dostępny warsztat informacyjny do promocji czytelnictwa wśród mieszkańców gminy.

Gromadzimy zbiory do Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej Fundacji Ośrodka KARTA, którego celem jest ochrona dziedzictwa kulturowego naszej gminy oraz działalność wydawniczą.

Zbiory biblioteczne i ewidencja czytelnicza od 2015 roku odbywa się w systemie elektronicznym w programie MAK+.
 
Z oferty i zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach i jej Filiach w Osobnicy, Trzcinicy i Warzycach w 2016 roku skorzystało  23 266 osób. Wypożyczono  30 708 książek, 5325 czasopism, udzielono 3664 informacji, z Internetu skorzystało 6543 mieszkańców, a ze zbiorów cyfrowego archiwum 446 os. W ramach promocji czytelnictwa zorganizowano 419 imprez, w tym: spotkania autorskie, warsztaty literackie i plastyczne, lekcje biblioteczne,  warsztaty regionalne, przeglądy artystyczne, konkursy, w których łącznie wzięło udział 5822 osób.  GBP bierze udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych tj. „Narodowe Czytanie”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Tydzień Bibliotek” i „Noc Bibliotek”.

Księgozbiory biblioteczne wzbogaciły się o nowości wydawnicze w liczbie 1237 wol. Z dotacji gminy – 692 wol. oraz z programu MKiDN „Promocja czytelnictwa” w ilości 427 książek, dary czytelnicze 118 wydawnictw. Biblioteki prowadzą stałe cykle zajęć czytelniczych i warsztatowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych czytelników. Nasze biblioteki odwiedzili następujący goście: Zofia Macek, Maria Tomasik, Monika Kocik – Furtek, Halina Urban, Rozalia Kolanko, Teatr Urwis, Zespół Allegretto, Edyta Zarębska i Julia Rozmus.

W 2016 roku biblioteki gminy Jasło zrealizowały 3 zadania projektowe, na które GBP otrzymała dofinansowania z Muzeum Historii Polski – Patriotyzm Jutra 2016 do filmu „Akcja Pensjonat”, który został zrealizowany przez TV Obiektyw w Krośnie i publikacja wydawnicza Z. Macek „Przeżyłam dwa obozy”. Ekopaka – materiały do zajęć z edukacji ekologicznej dla dzieci, MKiDN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.
     
Opracowane i wydane zostały następujące książki: „Jak pszczoły chodziły do szkoły”, „Przeżyłam dwa obozy” autorstwa Zofii Macek, „Utwory zebrane” Wojciecha Breowicza, dwujęzyczna bajka po polsku i angielsku autorstwa Rozalii Kolanko pt. „Karina z Wielkich Jezior” oraz pokonkursowy tomik poezji „Dzień Matki w powiecie jasielskim”. Nie zapominamy o tradycjach i zwyczajach ludowych. Współpracujemy z lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami, szkołami, muzeami, telewizją, wydawnictwami regionalnymi, jak również z twórcami i pisarzami regionalnymi.
       
Zapraszamy do korzystania z usług bibliotek publicznych gminy Jasło, gdzie można wypożyczyć książki, czasopisma, audiobooki, skorzystać z bezpłatnego Internetu, spotkać znanych autorów książek, jak również wziąć udział w warsztatach edukacyjnych dzięki którym można rozwijać swoje ukryte talenty.

(GBP w Jaśle z/s w Szebniach)

SŁOWA KLUCZOWE