Kultura | rozrywka | edukacja

Podróż z książką

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach rozpoczyna realizację projektu w ramach programu „Partnerstwo dla książki”. Zadanie jest dofinansowane przez Ministra Kultura i Dziedzictwa Narodowego. Partnerzy w realizacji zadania: Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy oraz Księgarnia Exlibris.

Nasz wniosek „Podróż z książką” został wysoko oceniony przez komisję konkursową 76,67 punktów i otrzymał dofinansowanie w łącznej kwocie 22 tys. zł. „Podróż z książką” to działania pokazujące bibliotekę główną i jej filie, jako miejsce mobilizacji społeczności lokalnej, nastawione na promocję twórczości literackiej i czytelnictwa. Program skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Jasło, który ma na celu propagowanie idei sięgania po książkę oraz korzystania ze źródeł i oferty biblioteki.

W ramach zadania odbędzie się cykl spotkań z autorami książek, teatrem, warsztaty literackie, podróż do krainy bajek Kornela Makuszyńskiego i przygód bohatera Koziołka Matołka, spotkanie z księgarzami oraz konkurs i festiwal czytelniczy. Początkiem września br. mieszkańcy gminy zostaną zaproszeni do udziału w Narodowym Czytaniu w tym roku będziemy czytać „Wesele” S. Wyspiańskiego.

Pragniemy, aby zasób wiadomości i umiejętności posiadanych przez pracowników biblioteki dostarczyły korzyści merytorycznych czytelnikom bibliotek, przede wszystkim w postaci nowej kulturalnej i edukacyjnej oferty bibliotek.
Zwiastuny poszczególnych wydarzeń i terminy ich realizacji będzie można znaleźć na plakatach informacyjnych, zaproszeniach oraz na stronie internetowej biblioteki i gminy Jasło.

Pierwsze z wydarzeń odbędzie się 11 maja 2017 r., w GBP w Szebniach i FGBP w Warzycach, a będzie to spotkanie z teatrem i opowieścią o Pipi Wędrowniczce.

(GBP w Jaśle z/s w Szebniach)

SŁOWA KLUCZOWE