Informacje

„Rycerze” świętego Floriana awansowani i odznaczeni

W jasielskim garnizonie straży pożarnej zorganizowano apel z okazji obchodzonego w maju branżowego święta tej formacji mundurowej. Podczas uroczystej zbiórki z udziałem funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Komendy Powiatowej, przedstawicieli lokalnych władz samorządowych i służb współpracujących, nastąpiło wręczenie nominacji na wyższe stopnie służbowe, odznaczeń resortowych oraz tradycyjnej nagrody rzeczowej starosty jasielskiego. Tegoroczne obchody święta „rycerzy” spod znaku świętego Floriana miały wyjątkowy wymiar – zbiegły się z 25. rocznicą powołania do życia Państwowej Straży Pożarnej.

Z okazji Dnia Strażaka 2017 funkcjonariusze PSP z Jasła otrzymali m.in. awanse na wyższe stopnie służbowe. Nz. wręczenie aktu mianowania przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego w Rzeszowie st. bryg. Andrzeja Babca.
Więcej zdjęć w naszej FOTOGALERII.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Uroczysta zbiórka funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, została zorganizowana wewnątrz budynku tutejszej jednostki. Wydarzeniu, które rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru oraz złożeniu meldunku o gotowości pododdziałów przez dowódcę uroczystości st. kpt. Edwarda Gronka Podkarpackiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie st. bryg. Andrzejowi Babcowi, towarzyszyła podniosła atmosfera – Miejsko-Kolejowa Orkiestra Dęta pod kierownictwem Ireneusza Fatygi odegrała hymn Polski.

Spotykamy się tradycyjnie z okazji naszego święta, które przypada w dniu wspomnienia w Kościele Katolickim św. Floriana, naszego patrona i nazywa się to święto Międzynarodowym Dniem Strażaka. W Polsce od 2003 roku Dzień Strażaka obchodzony jest jako święto zawodowe, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to wspaniała okazja do uhonorowania służby strażackiej poprzez nominacje na wyższe stopnie służbowe oraz wręczenie medali i odznaczeń dla strażaków zarówno z Państwowej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej, bo jest to nasze wspólne święto. Jest to również dobra okazja do przekazania podziękowań od strażaków dla osób, firm i instytucji, które wspierają działalność straży pożarnej.
– st. bryg. Marek Górniak, Komendant Powiatowy PSP w Jaśle

W pierwszej części piątkowych uroczystości uhonorowano strażaków za ich codzienne zaangażowanie w służbę oraz poświęcenie się drugiemu człowiekowi.

Na wniosek Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak – w dowód uznania za dotychczasową służbę – przyznał strażakom z jasielskiej jednostki odznaki resortowe „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”: złotą dla Bogdana Ziemby oraz srebrne dla Piotra Surmacza i Huberta Folczyka.

Za służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Rzeszowie postanowiło nadać medale „Za zasługi dla pożarnictwa”: złoty – Dariuszowi Buczakowskiemu (OSP KSRG w Skalniku), Stanisławowi Piotrowskiemu (OSP KSRG w Tarnowcu), Tadeuszowi Sikorze (OSP KSRG w Brzyskach), Witoldowi Wątrobie (OSP KSRG w Dębowcu), Tomaszowi Dąbrowskiemu (OSP KSRG w Dębowcu), srebrny – Krzysztofowi Pilczukowi (OSP KSRG w Tarnowcu), brązowy – Bogusławie Bors, Agnieszce Drewniak (obydwie KP PSP w Jaśle), Remigiuszowi Święchowi (OSP w Pustej Woli), Jerzemu Urbanikowi (OSP KSRG w Trzcinicy), Piotrowi Wojdyle (OSP KSRG w Brzyskach), Wojciechowi Kozickiemu (OSP KSRG w Tarnowcu) i Łukaszowi Stankowi (OSP KSRG w Dębowcu).

Niezwykle istotnym wydarzeniem dla poszczególnych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w garnizonie jasielskim było otrzymanie nominacji na wyższe stopnie służbowe.

Awanse w korpusie oficerskim (zostaną one uroczyście wręczone 18 maja podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka w Rzeszowie) otrzymali: Marek Górniak (Komendant Powiatowy) – na stopień starszego brygadiera, Bogdan Ziemba (zastępca Komendanta Powiatowego) – na stopień brygadiera, Rafał Rutyna (dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej) – na stopień brygadiera i Grzegorz Ciężabka (zastępca dowódcy zmiany) – na stopień młodszego brygadiera.

W korpusie aspiranckim awansował Adam Durał – na stopień aspiranta sztabowego, natomiast w korpusie podoficerskim: Rafał Bilski, Mariusz Olecha, Tomasz Opałka, Paweł Roszkowicz, Grzegorz Szot, Robert Telma, Jakub Wachowski, Paweł Wójcik – na stopień młodszego ogniomistrza.

Decyzją Komendanta Powiatowego w Jaśle stopień starszego strażaka nadano: Bartłomiejowi Borkowskiemu, Damianowi Gorczycy, Łukaszowi Kłosowskiemu, Kamilowi Korzeniowskiemu, Mariuszowi Mroczce, Piotrowi Piekusiowi oraz Pawłowi Smoleniowi.

Corocznie starosta jasielski funduje nagrodę rzeczową dla wyróżniającego się strażaka tutejszej Komendy Powiatowej. Tegorocznym laureatem tego wyróżnienia został asp. sztab. Dariusz Łaba, pełniący funkcję zastępcy dowódcy zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej.

Za wieloletnie reprezentowanie Komendy Powiatowej w Jaśle, Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w zawodach sportowych, a także osiągnięte w nich wyniki Komendant Powiatowy ufundował pamiątkową statuetkę dla asp. sztab. Wojciecha Walaszczyka, dowódcy sekcji w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej.

W imieniu odznaczonych, awansowanych, a także wyróżnionych głos zabrał asp. sztab. Adam Durał: – Dziękuję wszystkim tym, którzy docenili naszą ciężką codzienną służbę oraz zaangażowanie. To dla nas wielkie wyróżnienie, które znajduje uznanie u przełożonych oraz szacunek wśród społeczeństwa. Zawód strażaka to coś więcej niż praca – to misja, by w niebezpiecznych okolicznościach, z narażeniem własnego życia ratować innych. Razem ze strażakami OSP tworzymy jedną wspólną rodzinę. W myśl hasła wypisanego na sztandarach „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” będziemy jak najlepiej służyć społeczeństwu naszego powiatu.

Podczas swojego wystąpienia Komendant Powiatowy st. bryg. Marek Górniak podkreślił, że tegoroczne obchody branżowego święta zbiegły się z dwudziestą piątą rocznicą powołania do życia w naszym kraju Państwowej Straży Pożarnej.

Patrząc z perspektywy tych dwudziestu pięciu lat można śmiało stwierdzić, że jest to okres kiedy straż pożarna w Polsce osiągnęła poziom światowy, zarówno pod względem wyposażenia w nowoczesny sprzęt specjalistyczny i ratowniczo-gaśniczy, jak również pod względem wyszkolenia i przygotowania do coraz bardziej specjalistycznych działań ratowniczych. Okres funkcjonowania i rozwoju Państwowej Straży Pożarnej to również ciągły rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, którego ważnym filarem są jednostki ochotniczych straży pożarnych. Tutaj również widać w ostatnim czasie ogromny postęp i rozwój. Coraz więcej jednostek doposażonych jest w nowoczesne samochody ratowniczo-gaśnicze oraz sprzęt specjalistyczny, a wyszkolenie strażaków-ochotników jest na wysokim poziomie. Jest to ogromne wsparcie dla naszych działań, o czym świadczy ilość strażaków-ochotników, którzy mogą brać udział w bezpośrednich działaniach. Tych strażaków jest na dzień dzisiejszy ponad tysiąc dwustu, którzy są zarejestrowani w naszym programie operacyjnym. To strażacy mogący brać udział w działaniach, mający aktualne badania lekarskie i wyszkolenie pożarnicze. Widać, że jest to bardzo duża grupa osób, która w każdej chwili jest w stanie nam pomóc. – powiedział.

Do daty jubileuszu odniósł się również szef podkarpackiego garnizonu Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Babiec.

Służba zmieniła się przez ten okres. Jestem jej równolatkiem, bo mam dwadzieścia pięć lat służby. Zaczynałem swoją przygodę ze strażą pożarną w 1992 roku od rozpoczęcia nauki w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Pamiętam jak po przyjściu do szkoły jedynymi samochodami w szkole to był Jelcz, Star i Żuk. Wyposażony zostałem w umundurowanie typu moro, a hełm jaki dostałem to był taki czeski z czarną grzywą. Niewielu pewnie to pamięta. Okres dwudziestu pięciu lat dla kogoś jest okresem długim, jakimś odległym, natomiast z mojego punktu widzenia to jest krótko. W tym czasie Państwowa Straż Pożarna przeszła ogromne przeobrażenie. Ze służby, gdzie ponad 80 procent to było gaszenie pożarów, przeszła do służby, gdzie gaszenia pożarów jest „tylko” 30 procent. To służba, która realizuje zadania z zakresu ratownictwa drogowego, wodnego, podwodnego, wysokościowego, medycznego, chemicznego, ekologicznego, czyli pełen wachlarz spraw w sferze bezpieczeństwa. Dlatego służba musiała się przez ten okres zmienić, doposażyć. W tej chwili praktycznie wszystkie jednostki na terenie województwa podkarpackiego mają nową bądź zmodernizowaną bazę lokalową. Nie sądzę, żeby w którejś z jednostek stał samochód starszy niż trzynaście lat. To jest duży skok cywilizacyjny, technologiczny. Myślę, że w ślad za tym dobrym wyposażeniem idzie również dobre wyszkolenie strażaków. Kadra nam się odmłodziła. Jest dużo młodych, ambitnych, zdolnych, dobrze wyszkolonych strażaków. To cieszy, ale też nie możemy osiadać na laurach. – powiedział.

Po raz pierwszy zawodowi strażacy z Jasła obchodzili swoje branżowe święto wespół ze swoimi kolegami ochotnikami. W uroczystościach wzięły udział poczty sztandarowe z jednostek reprezentujących wszystkie gminy wchodzące w skład powiatu jasielskiego.

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jaśle podkreślił, że strażacy „zawodowo i ochotniczo spieszą na ratunek ofiarom kataklizmów, powodzi, pożarów czy innych zagrożeń, czyniąc to z narażeniem własnego zdrowia, a nawet i życia”.

Powiedział też, że obchody Dnia Strażaka to również okazja do przekazania społeczeństwu informacji o stanie organizacyjnym jednostek OSP oraz podejmowanych przez nich przedsięwzięć.

W naszym powiecie funkcjonuje 98 jednostek zrzeszających ponad 4,3 tysiąca członków, w tym czterystu członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zrzeszonych w 37 drużynach działających przy naszych jednostkach. Powołano Jednostki Operacyjno-Techniczne, których stan osobowy wynosi prawie 1300 strażaków posiadających niezbędne kwalifikacje do podjęcia działań ratowniczych. W Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym funkcjonowało do roku bieżącego siedemnaście jednostek OSP. Od 1 maja 2017 roku włączona została osiemnasta jednostka – OSP Trzcinica. Minione dwadzieścia pięć lat to okres modernizacji jednostek OSP. M.in. dzięki dofinansowaniu ze środków, których dysponentem był nasz Związek, przywrócone zostały tradycyjne mundury i czapki rogatywki jako symbole polskiej formacji. Jednolite w całym kraju mundury wyjściowe stały się symbolem współczesnych rycerzy świętego Floriana. Program karosacji, a potem zabudowy nowych samochodów zmieniły oblicze OSP. Ochotnicze straże pożarne pełnią istotną rolę w systemie zarządzania kryzysowego. Jeśli cokolwiek się zdarzy: powódź, podtopienie czy inne miejscowe zagrożenie to ochotnicy są pierwszą instytucją, która reaguje i pomaga potrzebującym. Bez nich zarządzanie kryzysowe w gminach nie ma sensu. Jednostki OSP na terenie naszego powiatu dysponują 137 samochodami specjalnymi, z czego 10 to ciężkie, 56 średnie oraz 70 lekkimi. Tylko w latach 2011-2015 dzięki systemowi dofinansowania, które obowiązywało z różnych źródeł, przy małych nakładach z budżetów samorządowych, jednostki OSP z powiatu wzbogaciły się o osiemnaście fabrycznie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych, w tym cztery średnie i czternaście lekkich. W 2016 roku na teren powiatu nie trafił żaden nowy samochód, a potrzeb jest bardzo dużo. Ponad 50 procent używanych samochodów w jednostkach OSP to samochody z ponad 30-40 letnim stażem w ochronie przeciwpożarowej. – poinformował Stanisław Święch.

W uroczystej zbiórce z okazji tegorocznego Dnia Strażaka w jasielskiej Komendzie wzięli udział m.in. przedstawiciele lokalnego samorządu terytorialnego (wicemarszałek województwa podkarpackiego Maria Kurowska, wicestarosta jasielski Tadeusz Gorgosz, burmistrz miasta Jasła Ryszard Pabian, burmistrz miasta i gminy Kołaczyce Małgorzata Salacha, wójt gminy Brzyska Rafał Papciak, wójt gminy Tarnowiec Jan Czubik, zastępca wójta gminy Nowy Żmigród Radosław Kujawski), przedstawiciele służb mundurowych na co dzień współdziałających na terenie powiatu jasielskiego z Państwową Strażą Pożarną (Komendant Powiatowy Policji nadkom. Jacek Krzyżak, Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Andrzej Nykiel, dyrektor Zakładu Karnego w Warzycach mjr Mirosław Władyka, p.o. Komendant Straży Miejskiej w Jaśle Kazimierz Wiśniowski), emerytowani funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej na czele z byłym Komendantem Powiatowym st. bryg. w stanie spoczynku Wiesławem Latoszkiem, księża kapelani straży pożarnej, a także prezesi, dyrektorzy firm oraz instytucji zaprzyjaźnionych z PSP (m.in. zastępca dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle ds. administracyjno-ekonomicznych Zbigniew Betlej, Powiatowy Lekarz Weterynarii Andrzej Smyka, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce Artur Paczkowski).

W imieniu samorządowców głos zabrała wicemarszałek Maria Kurowska: – Bardzo się cieszę, że kolejny raz mogę być z Państwem w tym wyjątkowym dniu. Takie dni zawsze skłaniają nas do tego, abyśmy od nowa popatrzyli na Waszą służbę, aby w tym dniu Wam zwyczajnie podziękować i powiedzieć, że jesteście dla nas bardzo ważni. Dla władz zarówno wojewódzkich, jak i powiatowych czy gminnych. Bo gdy przychodzą jakieś trudne dni to my cywile czujemy się bezpieczni dlatego, że wiemy, że służby mundurowe stoją za nami. Wiemy, że gdy przyjdzie wielka powódź albo pożar to nie zostaniemy sami. To Wy, strażacy, pośpieszycie z pomocą i nie będziecie żałować ani zdrowia, ani czasu, nie będziecie liczyć godzin tylko będziecie do ostatku sił pracować, by uratować ludzi, ich dobytek i zdrowie. Bardzo Wam za to dziękuję. Za tą ofiarną i z pełnym poświęceniem służbę. Właśnie Wy strażacy jesteście ludźmi zaufania społecznego, bo jak wynika z wszystkich sondaży, to Wy cieszycie się największym zaufaniem społecznym. Tego Wam trzeba bardzo serdecznie pogratulować, co czynię, bo nie jest łatwo w dzisiejszym świecie cieszyć się takim zaufaniem. Przyjmijcie też serdeczne życzenia, abyście zawsze wracali zdrowi ze służby, aby wszystkie Wasze akcje były bezpiecznymi, abyście zawsze mieli szczęście. Bo szczęście to zawsze jest ten dodatkowy czynnik, który przy dobrym sprzęcie i wyszkoleniu jest bardzo istotny. Dlatego też życzę Wam, aby Wasz niezwykły patron czuwał nad Wami, nad Waszymi akcjami, aby czuwał też w Waszym życiu osobistym. Pragnę serdecznie pogratulować wszystkim wyróżnionym, odznaczonym, awansowanym. To naprawdę cieszy. Myślę, że ten dzień będzie przez Was zapamiętany.

Obchody Dnia Strażaka 2017 w powiecie jasielskim podsumuje Diecezjalna Pielgrzymka Strażaków do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu, którą zaplanowano na 28 maja. Do końca miesiąca niemal w większości jednostek ochotniczych straży pożarnych odbywają się uroczyste apele, a w kościołach parafialnych odprawiane są msze święte w intencji strażaków.

FOTOGALERIA: Dzień Strażaka 2017 w jasielskiej komendzie (55 zdjęć)

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE