Informacje

Trzcinica osiemnastą jednostką OSP w powiecie jasielskim włączoną do struktur KSRG

Z udziałem zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tadeusza Jopka w Trzcinicy odbył się uroczysty apel z okazji włączenia miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To już osiemnasta jednostka z terenu powiatu jasielskiego w tej elitarnej strukturze.

Nz. dowódca uroczystości Edward Gronek (L) składa meldunek zastępcy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Tadeuszowi Jopkowi (P) o gotowości uczestników do uroczystego apelu z okazji włączenia OSP w Trzcinicy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Okolicznościowy apel z okazji włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcinicy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, który poprzedziła msza święta odprawiona w Kościele Parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego i św. Doroty, pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych został zorganizowany na placu przed miejscową remizą. Rozpoczął się on od wprowadzenia przez orkiestrę dętą działającą przy lokalnym ośrodku kultury oraz dowódcę uroczystości pocztów sztandarowych, złożeniem meldunku gotowości pododdziałów zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tadeuszowi Jopkowi, następnie wciągnięciu flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu państwowego.

Wójt gminy Jasło Stanisław Pankiewicz powitał zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in.: Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tadeusz Jopek, zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie bryg. Daniel Dryniak, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. Marek Górniak, członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle Stanisław Święch, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP gminy Jasło Tomasz Socha wraz z delegacjami ochotniczych straży pożarnych z Osobnicy, Warzyc, Zimnej Wody, Szebni, Bierówki, Niepli, Chrząstówki, Wolicy, Łask, Opacia, Żółkowa „Florian” i Gorajowic, przewodniczący Rady Gminy Jasło Józef Dziedzic, wójt gminy Stebnik na Słowacji Stefan Kučečka.

Nasza gmina to 16,5 tysiąca mieszkańców, siedemnaście wiosek, trzynaście jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym na dzień dzisiejszy już trzy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Nasze jednostki skupiają ponad pięciuset członków, z tego większość to młodzież. Trzeba powiedzieć, że starają się oni dbać o tradycje swoich miejscowości. Mamy wiele jednostek z ponad stuletnią tradycją pożarniczą. Trzeba powiedzieć, że nasi druhowie to przede wszystkim ludzie, którym nieobce są sprawy ludzkie. Kiedy jest zagrożenie życia lub mienia oni niosą ratunek. Dość często te osoby poszkodowane są bezradne wobec tego co ich dotknęło. Nasi druhowie czynią wszystko z pełnym poświęceniem. Mieliśmy przykład w 2010 roku kiedy naszą gminę, a przede wszystkim miejscowość Trzcinica, dotknęła powódź. Trzeba sobie uzmysłowić, że straż to nie tylko świętowanie, ale przede wszystkim ciężka praca. W miarę naszych możliwości strażacy mają dobry sprzęt, samochody. Dzięki przychylności Rady Gminy staramy się im pomagać. Cieszy nas to, że swoim przykładem dają przykład kolejnym pokoleniom, aby tworzyć rodzinną wspólnotę wobec mieszkańców swoich miejscowości. – powiedział wójt.

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle bryg. Bogdan Ziemba przytoczył główne założenia przyświecające funkcjonowaniu w Polsce Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. System skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych. Głównym celem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska w ramach działań podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną lub inne podmioty ratownicze, ze szczególnym uwzględnieniem ochotniczych straży pożarnych. System opiera się na Państwowej Straży Pożarnej – wiodącej i utrzymywanej z budżetu państwa służbie ratowniczej, jak również ochotniczych strażach pożarnych utrzymywanych z budżetów samorządowych i dotacji z budżetu państwa. Partnerstwo tych służb oparte jest na wzajemnym współdziałaniu, realizowaniu oczekiwanych przez państwo standardów zadaniowych, organizacyjnych, szkoleniowych, sprzętowych i dokumentacyjnych na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z możliwością organizowania pomocy ratowniczej i humanitarnej zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji KSRG oraz ochrony przeciwpożarowej. Podlega ministrowi do spraw wewnętrznych, który pełni nadzór nad funkcjonowaniem KSRG. System działa na trzech poziomach administracyjnych odpowiadających strukturze administracyjnej kraju: powiatowym, wojewódzkim, krajowym. Gotowość operacyjna sił i środków KSRG, w szczególności dyspozycyjność, wyszkolenie i wyposażenie w sprzęt ratowniczy umożliwia ich dysponowanie w trybie pilnym według kryterium obszaru chronionego. Docelowo sieć jednostek KSRG ma umożliwiać dotarcie sił ratowniczych do zagrożonej ludności w ciągu piętnastu minut.

Następnie odczytał on decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcinicy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:

„(…) po rozpatrzeniu wniosku Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcinicy, utrzymywanej przez gminę Jasło, do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, włączam z dniem 1 maja 2017 roku Ochotniczą Straż Pożarną w Trzcinicy, gmina Jasło, do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do dnia 31 grudnia 2020 roku. Nadbrygadier Leszek Suski, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej” – czytamy w akcie.

KSRG w powiecie jasielskim:
JRG PSP Jasło, OSP Brzyska, OSP Kłodawa – gmina Brzyska; OSP Dębowiec – gmina Dębowiec; OSP Osobnica, OSP Warzyce, OSP Trzcinica – gmina Jasło; OSP Kołaczyce, OSP Sieklówka – gmina Kołaczyce; OSP Krempna – gmina Krempna; OSP Łysa Góra, OSP Skalnik – gmina Nowy Żmigród; OSP Osiek Jasielski, OSP Świerchowa, OSP Załęże – gmina Osiek Jasielski; OSP Harklowa, OSP Skołyszyn, OSP Święcany – gmina Skołyszyn, OSP Tarnowiec – gmina Tarnowiec

Decyzję z rąk zastępcy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Tadeusza Jopka odebrali: prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcinicy Jerzy Urbanik, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. Marek Górniak oraz wójt gminy Jasło Stanisław Pankiewicz.

Dokonano też symbolicznego poświęcenia przez księdza kapelana strażaków ziemi jasielskiej Tadeusza Wawryszkę i przekazania jednostce z Trzcinicy kluczyków do lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Peugeot Boxer.

Kolejnym punktem sobotnich uroczystości było wręczenie odznaczeń i medali.

Kapituła Konfraterni Mazowieckiej Odznaki Honorowej im. św. Floriana Mazovia „w duchu założonych celów stowarzyszenia, a szczególnie kształtowania postaw patriotycznych, służby Bogu i Ojczyźnie, podtrzymania ducha rycerskości, wzajemnego poszanowania i honoru, krzewienia pozytywnych idei tradycji szlacheckiej i zakonów rycerskich” postanowiła przyznać Odznakę św. Floriana Mazovia dla OSP w Trzcinicy.

Odznakę św. Floriana Mazovia „za szczególne zasługi w realizacji statutowych zadań stowarzyszenia w dziedzinie upowszechnienia służby Polsce związanej z imieniem jednego z jej patronów” otrzymali:
klasy I – st. bryg. Edward Pruski (dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach), st. bryg. Andrzej Sztarbała (emerytowany funkcjonariusz Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności)
klasy II – Stanisław Pankiewicz (wójt gminy Jasło), Henryk Motkowicz (zastępca wójta gminy Jasło), Joanna Duć-Acela (dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z/s w Brzyściu), Jan Janiga (OSP w Trzcinicy), Stefan Kucela (DHZ Stebnik – Słowacja), Wiktor Pawluś (OSP Trzcinica), Stanisław Święch (prezes ZOP ZOSP RP w Jaśle).

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie nadało medale „Za zasługi dla pożarnictwa”. W trakcie dzisiejszego apelu odebrali je: Antoni Dziedzic s. Jana, Zbigniew Olszowy s. Jana, Władysław Ulaszek s. Stanisława (Złoty), Michał Fałat s. Jana (Srebrny), Bogdan Machański s. Stanisława, Marian Maczuga s. Eugeniusza, Jakub Pawluś s. Franciszka, Michał Pawluś s. Franciszka, Rafał Urbanik s. Jerzego, Małgorzata Urbanik c. Zdzisława. Teresa Maczuga c. Zbigniewa, Bogusława Stańczak c. Kazimierza, Martin Goč-Matis s. Stefana, Stefan Kučečka s. Stefana (Brązowe).

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle przyznało odznakę „Strażak wzorowy” dla druhów OSP w Trzcinicy Mateusza Koniecznego s. Henryka i Krzysztofa Urbanika s. Jerzego.

Ponadto zostały wręczone tytuły honorowych członków miejscowej jednostki. Zostali nimi: st. bryg. Tadeusz Jopek, st. bryg. Edward Pruski, nadinsp. Janusz Bieńkowski oraz druh Jan Stadnicki.

W imieniu wszystkich odznaczonych osób głos zabrał prezes jednostki Jerzy Urbanik: – Pragnę złożyć szczere podziękowania za dostrzeżenie i docenienie naszej pracy. Przyjmując dzisiaj medale i odznaczenia niejeden z nas przypomina sobie początki swojej służby oraz racje, które nami kierowały. Dźwięk syreny to dla nas nie tylko wezwanie do akcji. To przypomnienie o tym co w życiu najważniejsze: o braterstwie, poświęceniu dla wszystkich, lojalności. To dla nas zaszczyt być strażakiem ochotnikiem dlatego z dumą nosimy nasz mundur. Dzisiejsze medale to dla nas nie tylko nagroda za dotychczasową pracę, to zobowiązanie do dalszej aktywnej służby i zdobywania szacunku społeczeństwa.

Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przypomniał, że w naszym kraju funkcjonuje około dwanaście tysięcy jednostek ochotniczych straży pożarnych, które skupiają około 240 tysięcy druhów. Ponad cztery tysiące trzysta z nich jest włączonych w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

St. bryg. Tadeusz Jopek podkreślił, że to „bardzo istotny i ważny potencjał”, ponieważ z uwagi na ilość strażaków, tj. około trzydziestu tysięcy, Państwowa Straż Pożarna nie byłaby w stanie samodzielnie prowadzić działań ratowniczo-gaśniczych.

Wasza jednostka będzie zobligowana do prowadzenia samodzielnych działań ratowniczo-gaśniczych w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych, jak też działań z zakresu ratownictwa techniczego na drogach, ale także udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Chciałem zaznaczyć, że z uwagi na specyfikę Waszego położenia, ta jednostka będzie realizowała też zadania związane z tzw. pomocą humanitarną, a więc w sytuacji kiedy dojdzie do powstania miejscowych zagrożeń i nastąpi potrzeba dostarczenia ludności żywności czy też innych produktów niezbędnych do funkcjonowania. To włączenie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zbiega się z obchodami dwudziestej piątej rocznicy powstania Państwowej Straży Pożarnej. Zmieniły się potrzeby co do zakresu prowadzonych działań. Wcześniej straż pożarna kojarzona była tylko z gaszeniem pożarów. Teraz stanowi to tylko w granicach 30-40 procent ogólnej liczby zdarzeń. Większość są to miejscowe zagrożenia. Chciałbym podkreślić, że bardzo duży udział w KSRG pełnią ochotnicze straże pożarne. Około 37 procent zdarzeń usuwanych jest z pomocą ochotniczych straży pożarnych działających samodzielnie lub też wspólnie z Państwową Strażą Pożarną. – powiedział wiceprzełożony polskich strażaków.

Podczas apelu głos zabrali również: Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, poseł na Sejm RP reprezentujący ziemię jasielską Bogdan Rzońca, członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle Stanisław Święch oraz wójt gminy Jasło Stanisław Pankiewicz.

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcinicy została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jako osiemnasta jednostka w powiecie, a trzecia w gminie wiejskiej Jasło (po Warzycach i Osobnicy). W ubiegłym roku obchodziła ona jubileusz 95-lecia swojego istnienia. Druhowie mają do dyspozycji nowoczesną remizę ulokowaną u podnóża tutejszego zabytkowego drewnianego kościoła pw. św. Doroty, wybudowaną m.in. dzięki wsparciu funduszy unijnych oraz trzy samochody ratowniczo-gaśnicze: ciężki na podwoziu Tatry, średni na podwoziu Stara oraz lekki na podwoziu Peugeota Boxera.

FOTOGALERIA: Włączenie OSP Trzcinica do KSRG [zdjęć – 70]

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE