Kultura | rozrywka | edukacja

XIV Międzynarodowy Festiwal Folkloru Karpat w Trzcinicy (zapowiedź)

Już w najbliższą niedzielę w Trzcinicy odbędzie się XIV Międzynarodowy Festiwal Folkloru Karpat. Od godziny czternastej swoje programy będą prezentowały tutaj kapele polskie i zagraniczne. Organizatorami wydarzenia są: gmina Jasło, Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle z/s w Brzyściu, Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcinicy oraz Stowarzyszenie „Trzcinica Razem”.

Ideą festiwalu jest ocalenie i podtrzymywanie zanikających tradycji ludowych takich jak: rzemiosło, sztuka ludowa, kuchnia regionalna, stroje i muzyka karpacka. Kultywowanie i upowszechnianie bogactwa folkloru karpackiego odbywać się będzie poprzez udział i prezentację twórczości zespołów ludowych polskich i zagranicznych. Popisy oceniają profesjonaliści – uznani etnomuzykolodzy. Na festiwalowej scenie występowały już, oprócz kapel polskich, ludowe zespoły z Węgier, Rumunii, Czech, Słowacji, Litwy, Ukrainy, Albanii.

W niedzielę 9 lipca od godz. 14:00 będą prezentowały swoje programy kapele polskie i zagraniczne. Wystąpią między innymi kapele: Muzyka Regionalnego Zespołu Jurkowianie z Jurkowa, Muzyka Błankowiany z Piwnicznej Zdroju, Kapela Ludowa Tarnowcoki z Tarnowca, Kapela Ludowa Na Drabyni z Ukrainy, Kapela Ludowa Gorcanie z Niedźwiedzia, Kapela Ludowa Gajdosze od Jablonkva z Czech, Kapela Ludowa Młoda Harta z Harty, Kapela Ludowa ze Słowacji, Kapela ZPiT Dolina Dunajca z Nowego Sącza, Dziecięca Kapela Ludowa z Rumunii. Wszystkie kapele będą brać udział w konkursie i walczyć o statuetkę „Karpackiego Grajka”.

Ich występy oceniać będzie komisja w składzie: Aleksandra Szurmiak-Bogucka – etnomuzykolog, Jolanta Danak-Gajda – etnomuzykolog, Tadeusz Łopatkiewicz – etnograf, Jerzy Dynia – etnomuzykolog i Jadwiga Adamczyk – muzyk, folklorysta.

Poza konkursem na festiwalowej scenie zaprezentują się zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jaśle z/s w Brzyściu, tj. Zespół Pieśni i Tańca Jaślanie i Kapela Ludowa Trzcinicoki oraz gościnnie Zespół Pieśni i Tańca Dolina Dunajca z Nowego Sącza.

Imprezie muzycznej zawsze towarzyszą wystawa i targi sztuki ludowej. Smakowitą „atrakcją” festiwalu jest tradycyjne chłopskie jadło.

Miejsce Festiwalu to stadion przy starym kościele w Trzcinicy. Wydarzenie poprowadzi Stanisław Łukaszczyk.

(GOK w Jaśle z/s w Brzyściu, red.)

SŁOWA KLUCZOWE