Informacje

Sędzia z Jasła w Krajowej Radzie Sądownictwa?

Sędzia Grzegorz Furmankiewicz z Jasła jest jednym z osiemnastu kandydatów zgłoszonych na członka Krajowej Rady Sądownictwa – konstytucyjnego organu stojącego na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Centrum Informacyjne Sejmu upubliczniło w swoim komunikacie szczegółowe informacje dotyczące kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Wśród nich znalazł się 41-letni Grzegorz Marcin Furmankiewicz, sędzia Sądu Rejonowego w Jaśle, w którym do tej pory orzekał głównie w sprawach karnych i o wykroczenia.

W dorobku zawodowym kandydata, który w najbliższej przyszłości miałby stać na straży niezawisłości sędziowskiej czytamy, że od 1 października 2000 roku do 31 marca 2003 roku był aplikantem sądowym Sądu Okręgowego w Krośnie, od 21 lipca 2003 do 20 marca 2007 roku asesorem Sądu Rejonowego w Krośnie, a następnie 21 marca 2007 roku został powołany przez Prezydenta RP na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Krośnie. Od lipca 2008 roku przeniesiony do Sądu Rejonowego w Jaśle, gdzie pełni obowiązki sędziego. Do maja 2017 roku orzekał w wydziale karnym. Decyzją prezesa Sądu Okręgowego w Krośnie został przeniesiony do wydziału cywilnego z uwagi na znaczny wzrost wpływu spraw, jednak do tej pory nie rozpoczął w nim orzekania. Między 12 czerwca, a 18 października ubiegłego roku przebywał na zwoleniu lekarskim, a od 19 października do chwili obecnej wykorzystuje zaległy urlop wypoczynkowy.

Formularz zgłoszenia nie zawiera informacji o prowadzeniu przez sędziego działalności społecznej. Sędzia Grzegorz Furmankiewicz nie ma żadnego dorobku naukowego, nie jest też autorem żadnych istotnych publikacji w zakresie prawa karnego, czym mogą poszczycić się pozostali kandydaci. W rubryce dotyczącej istotnych zdarzeń mających miejsce w trakcie pełnienia urzędu sędziego podano jedynie, że „brał udział w licznych szkoleniach krajowych i międzynarodowych dotyczących prawa karnego, psychologii, psychiatrii i innych zagadnień związanych z prawem karnym”.

Utajniono natomiast dane dotyczące wykazu sędziów popierających zgłoszenie. Wiadomo jedynie, że ich pełnomocnikiem jest dr Marcin Romanowski, dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości – państwowej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości.

Prezes Sądu Rejonowego w Jaśle Grzegorz Wanat w piśmie przewodnim do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przedstawił szczegółowy dorobek orzecznicy spraw prowadzonych przez sędziego Furmankiewicza i jednocześnie podał w nim, że w jego orzecznictwie „nie wystąpiły doniosłe społecznie lub precedensowe orzecznictwa”.

W sprawie kultury urzędowania – bo taki wymóg zapisano w znowelizowanej ustawie o KRS – przełożony kandydata podaje, że „współpraca z panem sędzią przez większość sędziów Sądu Rejonowego w Jaśle nie jest oceniana pozytywnie”.

Do piętnastoosobowego składu Krajowej Rady Sądownictwa zostało przedłożonych osiemnaście kandydatur. Zgodnie z obecnymi przepisami ich wyboru na czteroletnią kadencję dokona Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, a nie – jak do tej pory – środowisko sędziowskie.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE