Na drogach

Uczniowie „Chemika” tegorocznymi laureatami powiatowego turnieju motoryzacyjnego

Już po raz dwudziesty drugi na terenie naszego kraju odbywa się Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny adresowany do uczniów szkół średnich. Eliminacje do konkursu mają charakter wieloetapowy: najpierw swoich reprezentantów wyłaniają zainteresowane poszczególne placówki edukacyjne, następnie młodzi ludzie rywalizują ze swoimi rówieśnikami podczas zmagań szczebla powiatowego, wojewódzkiego oraz centralnego.

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny na ziemi jasielskiej odbywa się nieprzerwanie od 2002 roku (VI finału). W organizację tegorocznej edycji konkursu włączyły się następujące podmioty: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego, Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz Zespół Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, który udostępnił swoją infrastrukturę niezbędną do przeprowadzenia poszczególnych konkurencji.

Główne cele, jakie przyświecają organizowanemu corocznie na ziemi jasielskiej turniejowi, to przede wszystkim działania ukierunkowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności poprzez popularyzowanie wśród młodzieży – uczniów szkół średnich z regionu znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej. Ważnym elementem przedsięwzięcia jest również to, że wszyscy uczestnicy konkursu mają okazję, by zmierzyć się ze swoimi rówieśnikami w konkurencjach sprawnościowych z zakresu znajomości podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz prawidłowej obsługi i jazdy samochodem osobowym. Mam nadzieję, że wymiar prewencyjny konkursu w bezpośrednim stopniu przekłada się z roku na rok na zmniejszenie niepożądanych zachowań (wypadków, kolizji) na drogach naszego powiatu.

JÓZEF BIERNACKI
Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego

Do udziału w tegorocznych zmaganiach swoją chęć wyraziły cztery szkoły średnie z regionu: Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle, Zespół Szkół nr 3 im. prof. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach oraz gospodarze z Trzcinicy.

W ramach konkursu została sprawdzona wiedza teoretyczna, uczestnicy wzięli również udział w zadaniach praktycznych. Na początku każdy z uczniów otrzymał do rozwiązania test jednokrotnego wyboru obejmujący dwadzieścia pięć pytań z zakresu ogólnej wiedzy na temat zasad i przepisów ruchu drogowego. Kolejne dziesięć dotyczyło ustalenia prawidłowej kolejności przejazdu przez skrzyżowanie. Zostały one przygotowane przez doświadczonych w tej dziedzinie ekspertów i praktyków: funkcjonariuszy policyjnego pionu ruchu drogowego oraz biegłego sądowego z zakresu ruchu drogowego.

Pierwsze z zadań praktycznych było poświęcone symulowanemu wypadkowi, któremu uległ jeden z uczniów szkoły. W ciągu wyznaczonego przez regulamin konkursu czasu cała drużyna musiała udzielić mu niezbędnej pomocy przedmedycznej. Poszkodowany w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności podczas zajęć z wychowania fizycznego upadł na twarde podłoże i doznał złamania otwartego kończyny dolnej. Pod uwagę przy ustalaniu punktacji były brane pod uwagę m.in. zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz ratowników przed możliwością kontaktu z materiałem skażonym (krwią), udzielenie wsparcia psychicznego osobie pokrzywdzonej, prawidłowe zabezpieczenie rany (z wykorzystaniem ogólnodostępnych środków medycznych) oraz zaalarmowanie o zdarzeniu wyspecjalizowanych służb ratowniczych.

Kolejną konkurencję przeprowadzono już na zewnątrz obiektu, a polegała ona na bezpiecznym przejechaniu określonej przez organizatora trasy samochodem osobowym z zamontowanym na przedniej masce pojazdu talerzem z umieszczoną w nim piłeczką, która w czasie jazdy nie mogła wypaść poza jego obręb. Do udziału w tym sprawdzianie poszczególne drużyny typowały po jednym swoim przedstawicielu.

Eliminacje odbywały się pod czujnym okiem powołanej przez organizatorów komisji w składzie:

  • sędzia główny – Józef Biernacki (Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego);
  • sekretarz – Damian Palar (przedstawiciel patrona medialnego turnieju);
  • sędzia – sierż. sztab. Michał Czopor (Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle);
  • sędzia – sierż. sztab. Michał Kąkol (Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle);
  • sędzia – Danuta Janiga (higienistka szkolna).

Tytuł laureata eliminacji powiatu jasielskiego do Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego w roku szkolnym 2017/2018 powędrował do Zespołu Szkół im. prof. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle. Reprezentacja w składzie: Ireneusz Kubacki, Oskar Ziemba oraz Aleksander Cichoń (opiekun Agnieszka Maczuga) będzie nas reprezentować 26 maja na szczeblu wojewódzkim w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.

Drugie miejsce zajęli w tym roku podopieczni Krzysztofa Płaziaka, reprezentujący Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle: Dariusz Berowski, Dariusz Bochnia i Tomasz Wasąg. Na trzecim stopniu podium uplasowali się gospodarze dzisiejszego konkursu – Zespół Szkół w Trzcinicy (Daniel Królikowski, Adam Potrawski, Damian Gotfryd, opiekun Marek Bara). Czwarte miejsce przypadło licealistom z Kołaczyc: Szymonowi Nowakowi, Bartoszowi Niklewiczowi i Dawidowi Szczepanikowi (opiekun Artur Gałuszka).

Nagrody (pamiątkowe puchary, medale, dyplomy oraz drobne upominki rzeczowe) ufundowali: Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie.

Józef Biernacki (JKMiRD), w imieniu komitetu organizacyjnego, złożył wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom serdeczne podziękowania za zaangażowanie w to przedsięwzięcie, a laureatom pierwszego miejsca życzył powodzenia w podkarpackim finale wojewódzkim.

Patronat honorowy nad zmaganiami młodzieży objęli: pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle młodszy inspektor Robert Wróbel, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle podkomisarz Bartłomiej Świerczek, Starosta Jasielski Adam Pawluś, dyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy Ludomir Mastej, prezes Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy Stanisław Mlicki oraz prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Stanisław Radzik.

Patronat medialny nad powiatowym turniejem motoryzacyjnym objął portal regionalny terazJaslo.pl.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE