Na drogach

Lokalnie o zapobieganiu nietrzeźwości na naszych drogach

O roli lokalnego samorządu, jego społeczności i wyspecjalizowanych służb mundurowych w kształtowaniu kultury ruchu drogowego oraz eliminowaniu z niego niebezpiecznych zachowań, w szczególności jego nietrzeźwych uczestników, mówiono dzisiaj w Jaśle podczas specjalnej konferencji tematycznej. Jej uczestnikami były osoby na co dzień zajmujące się profilaktyką i popularyzowaniem bezpieczeństwa na naszych drogach oraz młodzież szkolna.

W ramach ogólnopolskiej kampanii pod hasłem „Przeciw pijanym kierowcom” Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle, we współpracy z lokalną Policją, pozostałymi służbami mundurowymi, urzędami i instytucjami oraz organizacjami społecznymi na co dzień odpowiadającymi za bezpieczeństwo ruchu drogowego jego wszystkich użytkowników, zorganizowała dzisiaj konferencję tematyczną, której głównym celem było kompleksowe podejście do problematyki nietrzeźwości na naszych drogach. Jak pokazują statystyki, zagadnienie to dotyczy zarówno kierowców, którzy decydują się usiąść po spożyciu alkoholu za kierownicą samochodu czy innego pojazdu, ale również pijanych pieszych.

Wśród uczestników spotkania znaleźli się m.in.: burmistrz Jasła Ryszard Pabian, przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak, podkomisarz Paweł Grześ z Wydziału Ruchu Drogowego Podkarpackiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle podkomisarz Bartłomiej Świerczek, zastępca Naczelnika Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie Jarosław Skolik, Naczelnik Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle brygadier Wacław Pasterczyk, Komendant Straży Miejskiej w Jaśle Kazimierz Wiśniowski, zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Jaśle Anna Klinger, przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle Bogusława Wójcik, wiceprezes Zarządu Okręgowego w Rzeszowie Polskiego Związku Motorowego Jan Jędrzejko, prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Stanisław Radzik, skarbnik JKMiRD Jerzy Adam, a także dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 Aleksandra Zajdel-Kijowska.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Gościli oni dzisiaj w murach Zespołu Szkół Miejskich nr 3. Wszystkich biorących udział w tym wydarzeniu uczestników na początku powitał burmistrz Jasła Ryszard Pabian: – Temat dzisiejszej konferencji jest bardzo istotny. W naszym mieście już od dłuższego czasu prowadzone są akcje profilaktyczne, wspólnie z Policją i Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, mające na celu uświadamianie społeczeństwa jak dużym zagrożeniem są pijani kierowcy na drogach. Jest to pewnie długofalowy proces, bo jak wiemy po każdych świętach, po każdych dłuższych weekendach, Policja podaje informacje na temat tego jak to wygląda na naszych drogach. Niestety, nadal ogromna liczba kierowców siada za kierownicę po spożyciu alkoholu. Tutaj ogromna rola nas wszystkich, abyśmy jednak tą świadomość o zagrożeniach właściwie wykorzystywali i jednak reagowali na tego typu sytuacje jeśli jesteśmy ich świadkami. Nie jest to proste. Podam na własnym przykładzie, choć nie dotyczącym pijanego kierowcy. Pozwoliłem sobie zwrócić uwagę kierowcy, który zatrzymał się na środku przejścia koło Urzędu Miasta. Wtedy usłyszałem, że nic mi do tego, idź pan sobie do pracy i zajmij się własnymi sprawami. Tak to w rzeczywistości wygląda. Stąd pewnie jeszcze większym problemem jest zwrócenie uwagi pijanemu, gdzie ta reakcja może być o wiele ostrzejsza. Ale to nie znaczy, że takich prób nie powinniśmy podejmować. Powinniśmy i to w sposób zdecydowany!

W pierwszej części konferencji koordynator kampanii z ramienia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Józef Biernacki przez blisko godzinę mówił o roli lokalnego samorządu w przeciwdziałaniu nietrzeźwości na drogach, wpływie alkoholu na organizm ludzki, wyliczył zagrożenia spowodowane przez pijanych kierowców, omówił skutki ekonomiczne i społeczne wypadków zaistniałych przez uczestników ruchu drogowego będących pod wpływem alkoholu, a także odpowiedzialności karnej.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Czy problem ten dotyczy również społeczności naszego regionu? Z analizy o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie jasielskim wynika, że w 2017 roku pijani użytkownicy ruchu brali udział w sześciu wypadkach komunikacyjnych – było to czterech kierowców i dwóch pieszych. W tych zdarzeniach poszkodowanych zostało w sumie sześć osób. Rok wcześniej nietrzeźwi sprawcy spowodowali u nas dziesięć wypadków, w których zginął jeden pieszy, a dziewięć osób doznało obrażeń ciała.

Policjanci w ciągu ubiegłego roku wyeliminowali z dalszej jazdy blisko ćwierć tysiąca nietrzeźwych kierujących, w tym 112 sprawców przestępstw (w myśl artykułu 178a Kodeksu Karnego znajdujących się w stanie nietrzeźwości, a więc powyżej 0.5 promila alkoholu) i 132 sprawców wykroczeń (w myśl artykułu 87 Kodeksu Wykroczeń będących po spożyciu alkoholu, a więc w przedziale między 0,2 a 0,5 promila alkoholu). W sumie badaniu na zawartość alkoholu poddanych zostało w 2017 roku ponad 36 tysięcy kierowców korzystających z naszych dróg publicznych.

Niezwykle istotną rolę w procesie zapobiegania tym patologicznym zachowaniom na drogach, jak podkreślił Józef Biernacki, odgrywają akcje profilaktyczne. To właśnie podczas prowadzonych przez miejscowych policjantów wyrywkowych kontroli prowadzonych w ramach rozlicznych działań pod kryptonimami „Wakacyjne powroty”, „Świąteczne powroty”, „Bezpieczny weekend”, „Alkohol i narkotyki”, „Trzeźwy poranek” czy „Znicz” udaje się eliminować spory ułamek tych, którzy decydują się podróżować pod wpływem alkoholu.

W zajmowaniu się problemem pijanych kierowców na poziomie lokalnym wiodącą funkcję spełnia również samorząd, stąd szereg podejmowanych bezpośrednio przez niego lub w kooperacji z jednostkami organizacyjnymi i społecznymi partnerami działań edukacyjnych.

Burmistrz Ryszard Pabian podkreślił, że tylko dzięki wspólnym wysiłkom jesteśmy w stanie zapobiec kolejnym tragediom na naszych drogach.

Miasto dysponuje środkami na prowadzenie takich kampanii. Rokrocznie są u nas gromadzone wpływy z tzw. opłaty alkoholowej. Chociaż należy przyznać, że z roku na rok te środki zmniejszają się. O ile w roku 2016 było to 990 tysięcy złotych to już w roku bieżącym zakładamy, że to będzie na poziomie 870 tysięcy złotych. Czym to jest podyktowane, trudno powiedzieć. W każdym razie tak wyglądają realia. Część z tych środków, mniej więcej w wysokości 15 procent, kierowane jest na akcje profilaktyczne. Mam nadzieję, że będą one skuteczne. A będą skuteczne wtedy, gdy wszyscy będziemy o tym pamiętać, aby na tego rodzaju sytuacje na drogach reagować. – powiedział burmistrz Ryszard Pabian.

Józef Biernacki zaznaczył z kolei, że każdy z nas – niezależnie od statusu społecznego, wykształcenia, doświadczenia życiowego czy pozycji zawodowej – ma do odegrania bardzo ważną rolę w przyczynianiu się do zapewnienia bezpieczeństwa na drogach dla nas samych, jak też dla pozostałych uczestników ruchu.

Pamiętaj! Pijany kierowca to śmiertelne zagrożenie. Od tego, czy ty zareagujesz, może zależeć czyjeś życie. Nigdy nie przymykaj oka na niebezpieczne sytuacje na drodze. Każdego dnia możesz spotkać na swojej drodze pijanego kierowcę. Pamiętaj, że stanowi on śmiertelne zagrożenie. Powstrzymanie nietrzeźwego kierującego to absolutna konieczność – w przeciwnym razie może dojść do tragedii. Jeżeli kiedykolwiek zauważysz pijanego kierowcę powiadom policję. – zaapelował.

Skutki tych przykrych incydentów, które wymienił członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, są przerażające i powinny przemawiać do wyobraźni każdego z nas:

Za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, spowodowanie kalectwa lub śmierci Sądy orzekają w stosunku do sprawców surowe kary: zatrzymanie prawa jazdy, kara finansowa, kara pozbawienia wolności, ograniczenie wolności, punkty karne, leczenie odwykowe, podanie wyroku do publicznej wiadomości. Obecnie w pierwszej kolejności wydłużono okres, na jaki orzekany jest środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, z 10 do 15 lat, przy czym minimalny okres, na jaki zakaz ten jest orzekany określono na poziomie 3 lat. Pijanego kierowcy nie chroni ubezpieczenie OC. Osoba, która spowodowała wypadek po alkoholu, musi sama pokryć koszty leczenia ofiar. Większość kierowców nie jest tego świadoma. – powiedział.

Podsumowując pierwszą część dzisiejszej konferencji Józef Biernacki postawił przed jej wszystkimi uczestnikami tezę: „Czy ofiar pijanych uczestników ruchu drogowego można całkowicie uniknąć na naszych drogach? Z całą pewnością nie, natomiast jedno jest pewne – możliwe jest znaczne ograniczenie ich liczby, zależy to przede wszystkim od nas samych tj. kierujących i pieszych.”

Dzięki uprzejmości Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie zaproszeni goście mieli okazję skorzystać z symulatora dachowania samochodu osobowego oraz alkogogli. Otrzymali oni również broszury i ulotki tematyczne podejmujące tematykę idei bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE