Kultura | rozrywka | edukacja

Woda – szanujmy i chrońmy to co mamy

XI Konferencja Ekologiczna w MDK w Jaśle

XI Konferencja Ekologiczna pn. „Zasoby wodne – zarządzanie i gospodarka wodami” w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle odbyła się 30 października 2019 r.

W wydarzeniu wzięli udział uczniowie ze starszych klas szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych, nauczyciele oraz osoby zainteresowane tematyką ekologiczną. Na konferencji obecni byli także zaproszeni goście: Alicja Zając – Senator RP, Tomasz Klich – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Jaśle, Piotr Hanas – Wicedyrektor Magurskiego Parku Narodowego oraz Jacek Gogola – Prezes LOTOS Infrastruktura S.A. w Jaśle i Roman Kościow – Kierownik działu Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa LOTOS S.A.

Konferencja odbyła się w dwóch etapach. Pierwszy z nich był częścią wykładową, podczas której uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji na temat:
„Zrównoważona gospodarka wodna – podstawą ochrony zasobów wodnych na świecie”, – dr inż. Natalia Matłok z Uniwersytetu Rzeszowskiego
„Zagrożenie zbiorników wodnych eutrofizacją” – prof. nadz. dr hab. Inż. Krzysztof Chmielowski z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie
„Jakość i sposoby uzdatniania wody do spożycia” – doktorant Uniwersytetu Rzeszowskiego Karol Skrobacz
Diaporama prezentująca dziedzictwo przyrodnicze i kulturalne Magurskiego Parku NarodowegoIwona Sochacka, starszy specjalista w zespole ds. Edukacji w Magurskim Parku Narodowym.

Po przerwie obiadowej odbyła się część warsztatowa konferencji, podczas której uczestnicy mieli okazję zobaczyć pokaz ozonowania wody oraz pomiar jej jakości, który prezentował Karol Skrobacz.

Ponadto odbyły się warsztaty podsumowujące poruszaną podczas konferencji problematykę, a także warsztaty, mające na celu zapoznanie uczniów z wpływem bobrów na środowisko i działalność człowieka.

XI Konferencja Ekologiczna została zorganizowana przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle „FAMILIARIS”.

Współorganizatorem Konferencji był Powiat Jasielski.

Partner Główny wydarzenia: Grupa LOTOS S.A.

Partnerzy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie oraz Magurski Parku Narodowy.

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Starosty Jasielskiego.

(MDK w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE