Na drogach

Kampania społeczna „Bezpieczny piątek” na przejazdach kolejowych w regionie

Jasielscy policjanci aktywnie wspierają PKP Polskie Linie Kolejowe, w realizacji kampanii społecznej pn. „Bezpieczny piątek”. Dzisiaj wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei przeprowadzili działania informacyjno-prewencyjne na przejeździe kolejowym w miejscowości Moderówka. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest przypomnienie wszystkim uczestnikom ruchu drogowego właściwych postaw i zachowań, które dają gwarancję bezpieczeństwa. Działania rozpoczęły się 3 lipca i potrwają do 28 sierpnia.

(FOT. © KPP w Jaśle)

Kampania społeczna „Bezpieczny piątek”, to przedsięwzięcie, które skupia wiele służb dbających na co dzień o bezpieczeństwo na drogach, a w szczególności miejscach strzeżonych przejazdów kolejowych. Kampania rozpoczęła się 3 lipca i potrwa do 28 sierpnia. W każdy piątek w godzinach porannych, policjanci oraz funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei prowadzą działania prewencyjne w rejonach przejazdów kolejowych.

Celem tej akcji jest przede wszystkim ograniczenie liczby zdarzeń na przejazdach kolejowych oraz edukacja uczestników ruchu drogowego na rzecz bezpiecznych zachowań podczas korzystania w przejazdów kolejowych.

Jasielscy policjanci wraz z funkcjonariuszami SOK, aktywnie włączyli się w realizację zadań wynikających z kampanii społecznej. W miniony piątek prowadzili wspólne działania na przejeździe kolejowym w Jaśle przy ulicy Wojska Polskiego. Dzisiaj podczas porannej akcji na przejeździe kolejowym w miejscowości Moderówka, przypominali kierowcom o zasadach przekraczania torów oraz wręczali ulotki informacyjne.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze zależy od nas samych. W rejonach przejazdów kolejowych należy zawsze wykazywać się zdrowym rozsądkiem, koncentracją i szczególną uwagą. Apelujemy aby w tych właśnie miejscach szczególnie respektować ustawowe zasady oraz bezwzględnie stosować się do znaków drogowych.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE