Informacje

Pomoc dla jaślan pokrzywdzonych wskutek gwałtownych nawałnic

Gdzie i co można uzyskać oraz informacje o akcji charytatywnej

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło już ponad 400 zgłoszeń dotyczących wsparcia finansowego na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb. Środki na wypłatę części z nich już zostały przekazane. W terenie pracują komisje do szacowania strat.

Przypominamy, że zgłoszenia można dokonywać pod nr tel. 573 112 294, 573 112 296 lub 13 446 43 28. W związku z tym, że wiele osób zgłasza się MOPS i często czas oczekiwania na przyjęcie zgłoszenia jest wydłużony wprowadza dodatkową elektroniczną formę zgłoszeń na adres mailowy: mopsjaslo@mopsjaslo.pl (wniosek w załączeniu). Zgłoszone wnioski weryfikuje powołana komisja.

Wsparcie finansowe z MOPS

 • Wsparcie finansowe w wysokości do 6 tys. zł przeznaczone może być na straty w budynkach mieszkalnych i w podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych. Natomiast nie może być przeznaczone na pole, ogród, ogrodzenie itp.
 • Wsparcie w wysokości do 100 tys. zł – przyznawane jest w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budynku lub budynków gospodarczych na ich remont i odbudowę.

Zalany sprzęt gazowy (kuchenki, piece CO)

 • PGNiG w Warszawie zadeklarowało pomoc w zakupie nowych urządzeń (kuchenki, piece CO, itp.). Zapotrzebowanie na tego typu pomoc jaślanie mogą zgłaszać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pod numer telefonu: tel. 573 112 294, 573 112 296 lub 13 446 43 28 najpóźniej do piątku, czyli do 3 lipca. Zgłoszenia będą weryfikowane.

Środki do dezynfekcji zalanych powierzchni

 • Po odbiór środka do dezynfekcji zalanych powierzchni użytkowych mieszkańcy Jasła mogą zgłaszać się do Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, w godzinach od godz. 9.00 do godz. 14.00 (przy wejściu od strony ul. Jana Pawła II). Do wydania preparatu konieczne będzie okazanie dokumentu tożsamości.

Odpady popowodziowe

 • Odpady popowodziowe zbierane są i wywożone na bieżąco. Ciągłe wynoszenie odpadów przez mieszkańców ze względu na ich ogromną uniemożliwia zebranie ich w jednym czasie. Prosimy o zrozumienie i składanie zalanych rzeczy przed swoją posesję w sposób nieblokujący przejazdu.  

Szkody rolne

 • Szkody rolne w gospodarstwach rolnych (nie są to ogródki przydomowe) można zgłaszać do Wydziału Gospodarki Komunalnej pod nr tel. 13 44 640 14.

Bezpłatnie czyszczenie studni

 • Po opadnięciu wód gruntowych, pompowane będą studnie przydomowe, które są jedynym źródłem wody pitnej. Trwają telefoniczne zapisy osób chętnych do oczyszczania studni: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tel. 13 44 86 348 i 13 44 86 364.

Szczepienia przeciwtężcowe

 • W Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, na oddziale SOR, znajdują się szczepionki przeciwtężcowe. Do szczepienia potrzebne jest zaświadczenie od lekarza rodzinnego.  

Strażacy i żołnierze z pomocą

 • Pracami ochotniczych jednostek pożarniczych, żołnierzami WP i Wojsk Obrony Terytorialnej oraz harcerzami koordynuje Miasto, które zapewnia także dla tych służb wyżywienie. Najwięcej do tej pory służb pracowało na osiedlu Brzyszczki oraz na ul. Konopnickiej i Towarowej. Pomoc w niwelowaniu szkód należy zgłaszać do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle tel. 13 44 86 348 i 13 44 86 364. W przypadku trudności z połączeniem prosimy o telefon ogólny: 13 44 86 310.

Informacje dla przedsiębiorców zawarte są na stronie www.jaslo.pl w zakładce BIZNES.

 • Wszelkie zgłoszenia, sugestie, zapytania w sprawie pomocy przedsiębiorcy mogą kierować na adres mailowy: tarcza@um.jaslo.pl Informacje o wsparciu na bieżąco są umieszczane na stronie internetowej Urzędu Miasta Jasła w zakładce BIZNES.

Akcja charytatywna

 • Miasto Jasło przygotowuje zbiórkę finansową dla poszkodowanych w wyniku nawałnic mieszkańców Jasła. Akcja będzie trwała cały miesiąc, więcej szczegółów przekażemy w najbliższym czasie. Tymczasem osoby chętne do niesienia pomocy mogą przekazywać rzeczy dla osób poszkodowanych. Są to: środki czystości (m.in. płyn do mycia naczyń, okien i podłóg, proszek do prania, mydło w płynie) ręczniki, ścierki, miotły, mopy, wiadra, miski, duże worki na śmieci, rękawice gumowe, ręczniki papierowe. Rzeczy będą przekazywane na bieżąco potrzebującym mieszkańcom naszego miasta.
 • Potrzebne rzeczy można przynosić do:
  – Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej (CITiK, Sokoła 8) tel. 518 825 699; poniedziałek- piątek: godz. 9 – 17, sobota: 10-17, niedziela: 10-16
  – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (ul. Szkolna 25) tel. 13 446 43 28 – prosić numer: 107); poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30 (przy wejściu)

Wolontariat

 • Osoby chętne do pomocy mogą zgłasza się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle tel. 13 446 43 28 – prosić numer: 107). W przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest zgoda rodziców bądź opiekunów.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE