Informacje

Święto Wojska Polskiego 2020 w Jaśle. Uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

W Parku Miejskim odbyły się jasielskie obchody Święta Wojska Polskiego oraz stulecia Bitwy Warszawskiej. Podczas wydarzenia odczytano apel pamięci, zaproszone delegacje władz samorządowych, służb mundurowych, lokalnych stowarzyszeń, instytucji kultury i zakładów pracy złożyły symboliczne wiązanki kwiatów, a burmistrz miasta wygłosił okolicznościowe przemówienie nawiązujące do lokalnych akcentów i postaci towarzyszących historycznym wydarzeniom sprzed wieku. Wszystko w ścisłym reżimie sanitarnym spowodowanym trwającą pandemią koronawirusa.

15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego, które zostało ustanowione na pamiątkę Bitwy Warszawskiej, uważanego przez historyków za jedno z kluczowych wydarzeń w dziejach świata. Dzisiaj mamy wyjątkową okazję, by w szczególny sposób uczcić pamięć o bohaterach, którzy stanęli w obronie wolności naszej Ojczyzny bowiem w tym roku przypada dokładnie setna rocznica od momentu określanego powszechnie mianem „Cudu nad Wisłą”.

Jasło, jako jedno z dziesiątek samorządów na mapie administracyjnej naszego kraju, przyłączyło się do organizacji lokalnych uroczystości rocznicowych. Ze względu na obecną sytuację sanitarno-epidemiologiczną związaną z pandemią koronawirusa wydarzenie to miało nieco skromniejszy charakter niż w poprzednich latach.

Uczestnicy dzisiejszego święta zostali tradycyjnie zaproszeni do Parku Miejskiego, a dokładnie na plac przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

W tym symbolicznym dla miejscowej społeczności miejscu został początkowo odegrany i odśpiewany hymn państwowy, a następnie odczytany apel pamięci. W dalszej kolejności złożono symboliczne wiązanki kwiatów. Podczas uroczystości byli obecni: władze samorządowe szczebla miejskiego i powiatowego, przedstawiciele parlamentarzystów ziemi jasielskiej do Parlamentu Europejskiego oraz Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, delegaci służb mundurowych (Wojskowej Komendy Uzupełnień, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz Straży Miejskiej), reprezentanci lokalnych stowarzyszeń, instytucji kultury i zakładów pracy oraz mieszkańcy Jasła

Wystąpienie na tę okoliczność przygotował burmistrz Jasła Ryszard Pabian. Na wstępie powiedział: – Święto Wojska Polskiego, które przypada w tym roku w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, a także setna rocznica Bitwy pod Firlejówką, którą świętować będziemy we wrześniu przywołują na myśl refleksję o trudnych dziejach narodu polskiego, gdzie radość ze zwycięstwa nad bolszewikami mieszała się z koniecznością obrony granic młodego państwa, które dopiero co odzyskało niepodległość. Sto lat temu żołnierze Wojska Polskiego stoczyli zwycięski bój z bolszewikami, odpierając ich atak z przedpola Warszawy. Bezspornie jest to jedno największych wydarzeń w dziejach współczesnego świata, które na długie lata zmieniło bieg historii.

Podczas swojego przemówienia gospodarz naszego miasta wyliczał elementy, które pozwoliły na pokonanie liczniejszej armii wroga. W jego przekonaniu zadecydowały o tym m.in. „sprawność operacyjna, szybkość podejmowania decyzji oraz niekonwencjonalne rozwiązania taktyczne”.

Ryszard Pabian przypomniał również udział społeczności jasielskiej w wydarzeniach sprzed stu lat.

Na apel naczelnika państwa nie pozostali obojętni również jaślanie. Młodzież z gimnazjum jasielskiego postanowiła, że każdy uczeń w pełni sił, który ukończył szesnaście lat, dołączy do szeregów sił zbrojnych. Gimnazjaliści jasielscy swoje stanowisk wyrazili w uchwale z początku lipca 1920 roku. Krótko po tym udali się do wyznaczonych punktów zbornych celem odbycia przysposobienia wojskowego. Łącznie zgłosiło się około trzystu słuchaczy i dwóch profesorów gimnazjum: Roman Saphier i Jakub Kłuska. Młodzież jasielska została przydzielona do trzeciego batalionu 16. pułku piechoty. To w jego szeregach stoczyli walkę pod Firlejówką w obronie linii kolejowej relacji Krasne-Złoczów. Pododdział, w składzie którego walczyli jaślanie z profesorem Saphierem odpierając atak piechoty bolszewickiej, został zaatakowany od tyłu przez oddziały konne. Mimo próby pojedynczego wycofywania się pododdział poniósł duże straty. Zginęli: prof. Roman Saphier w stopniu porucznika oraz gimnazjaliści: Antoni Aman, Tadeusz Hrabal, Jan Leipras, Jan Sanocki, Jan Skuba, Jan Soczek, Józef Urbanek i Jerzy Zając. – mówił burmistrz.

W hołdzie uczestnikom tego wydarzenia zostały pośmiertnie nadane tytuły Honorowego Obywatela Miasta Jasła, a ich nazwiska widnieją na tablicy pamiątkowej umieszczonej w Kościele pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika (dawnej Kaplicy Gimnazjalnej).

Kontynuując swoje wystąpienie podkreślił, że Święto Wojska Polskiego „to także okazja do wspomnienia tradycji oręża polskiego mających swe korzenie w Jaśle i na ziemi jasielskiej”.

W 1938 roku społeczeństwo Jasła ufundowało sprzęt wojskowy dla 1. Pułku Strzelców Podhalańskich, a sam pułk został uhonorowany tytułem Honorowego Obywatela Miasta Jasła. W Jaśle wychował się major Henryk Dobrzański HUBAL, ostatni polski zagończyk, dowódca oddziału wydzielonego Wojska Polskiego, którego 80. rocznicę śmierci obchodziliśmy w kwietniu br. W czerwcu 1997 roku Rada Miejska Jasła nadała majorowi Dobrzańskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jasła. Nie można również pominąć akcji PENSJONAT, której 77. rocznicę obchodziliśmy niedawno, bo z 5 na 6 sierpnia. Ta brawurowa akcja, którą przeprowadził kierownictwo dywersji podokręgu Armii Krajowej Rzeszów Obwód Jasło w sierpniu 1943 roku, polegająca na zdobyciu jasielskiego więzienia, szerokim echem odbiła się w całej Europie. Była ona dla mieszkańców Jasła i regionu nadzieją na lepsze czasy, a informacja o uwolnieniu więźniów politycznych rozeszła się lotem błyskawicy. Symboliczne jest również miejsce, w którym się znajdujemy. Grób Nieznanego Żołnierza w Jaśle powstał w 1925 roku i jest jednym z pierwszych tego typu upamiętnień jakie powstały w Polsce. To miejsce szczególnie ważne w kontekście dzisiejszego święta. Upamiętnia bowiem nieznanych żołnierzy polskich poległych w walce za Ojczyznę w latach 1914-1920. – usłyszeliśmy.

Z okazji dzisiejszego święta burmistrz Jasła złożył wyrazy hołdu wszystkim polskim żołnierzom, „którzy polegli zarówno w Bitwie Warszawskiej, jak i na wielu innych frontach, walcząc o niepodległą Polskę, a także wyrazy szacunku wszystkim weteranom i kombatantom, którzy o Polskę walczyli. Głęboki pokłon składam również tym, którzy dzisiaj służą naszej Ojczyźnie w formacjach zbrojnych naszego państwa. Szczególne podziękowania kieruję Wojskom Obrony Terytorialnej, którzy nieśli pomoc naszym mieszkańcom po ostatnich wydarzeniach jakie miały miejsce na koniec czerwca”. – powiedział.

Ryszard Pabian, w imieniu współorganizatorów lokalnych uroczystości patriotycznych, złożył podziękowania dla wszystkich uczestników, w szczególności pełniącym wartę honorową harcerzom jasielskiego Hufca ZHP im. rodziny Madejewskich, Jednostce Strzeleckiej 2091 Związku Strzeleckiego „Strzelec” działającej przy Zespole Szkół w Trzcinicy oraz żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej, a także oficjalnym delegacjom, pocztom sztandarowym, Miejsko-Kolejowej Orkiestrze Dętej, Jasielskiemu Domowi Kultury oraz wszystkim, którzy wspólnie zechcieli celebrować dzisiejsze święto.

FOTORELACJA:

Jasielskie obchody stulecia Bitwy Warszawskiej

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE