Informacje

Nowy funkcjonariusz w szeregach jasielskiej Policji

Komendant Powiatowy w umundurowaniu wyjściowym, w swoim gabinecie wręcza policjantowi legitymację służbową | FOT. © KPP w Jaśle

Dzisiaj w jasielskiej komendzie odbyła się ceremonia ślubowania policjanta wstępującego w szeregi Policji. Ślubowanie od nowo przyjętego funkcjonariusza przyjął Komendant Powiatowy Policji w Jaśle mł. insp. Robert Wróbel.

Gotowość do pełnienia służby w szeregach jasielskiej Policji zadeklarował dziś nowo przyjęty funkcjonariusz, który podczas uroczystej ceremonii, w gabinecie Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle, złożył ślubowanie:

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

Policjant odebrał z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle mł. insp. Roberta Wróbla legitymację służbową przyjmując na siebie szereg obowiązków i trudów związanych z policyjną służbą. Nowo przyjętego policjanta czeka teraz kilkumiesięczne szkolenie podstawowe, a po nim służba adaptacyjna.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE