Informacje

Zmarł Jan Czubik, wójt gminy Tarnowiec. Miał 72 lata

Jan Czubik (1948-2020) | FOT. © archiwum terazJaslo.pl / Damian Palar

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że w nocy zmarł Jan Czubik, przedsiębiorca, społecznik, patriota i lokalny samorządowiec. Wójt gminy Tarnowiec miał 72 lata.

Informację o śmierci gospodarza podjasielskiej gminy Tarnowiec opublikował dzisiaj rano na swoim profilu w mediach społecznościowych Wojciech Staniszewski, burmistrz miasta i gminy Brzostek.

Pochodzący z Umieszcza Jan Czubik we wrześniu skończył 72 lata. Pełnił funkcję radnego Rady Gminy Tarnowiec czwartej (2002-2006) i szóstej (2010-2014) kadencji. Podczas wyborów samorządowych w 2014 roku został wybrany po raz pierwszy na urząd wójta gminy Tarnowiec w powiecie jasielskim. Cztery lata później uzyskał reelekcję. Wcześniej przez wiele lat był przedsiębiorcą.

Aktywnie udzielał się na niwie społecznej, aktualnie pełniąc szereg ważnych funkcji, m.in. prezesa Towarzystwa Miłośników Szpitala Powiatowego w Jaśle, członka Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle, członka Rady Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania „Nowa Galicja” z siedzibą w Kołaczycach czy członka Komisji Rewizyjnej Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim z siedzibą w Jaśle. Wchodził w skład zarządu partii Porozumienie Jarosława Gowina w okręgu wyborczym nr 22 (Krosno).

Jego działalność była wielokrotnie doceniana.

Został wyróżniony tytułem Honorowego Członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Umieszczu. Podczas uroczystości jubileuszowych z okazji stulecia istnienia jednostki, zorganizowanych w 2013 roku, odebrał Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”.

W 2019 roku zwyciężył w plebiscycie dziennika regionalnego „Nowiny” otrzymując tytuł „Osobowość roku 2018” w kategorii „Samorządność i Społeczność Lokalna”. Mieszkańcy docenili tym samym jego ogromny wkład położony w rozwój infrastruktury publicznej. W pierwszej kadencji na stanowisku gospodarza gminy udało mu się zrealizować szereg przedsięwzięć, m.in. wyremontować placówki oświatowe, domy ludowe, boiska sportowe, drogi i wiele innych. Działania mające na celu tworzenie sprzyjających warunków do życia w gminie Tarnowiec były i są kontynuowane także obecnie.

Tegoż samego roku, w uznaniu zasług podejmowanych na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez renowację i opiekę nad zabytkowym cmentarzem z okresu I Wojny Światowej w Tarnowcu został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi Austriackiego Czarnego Krzyża.

Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższą niedzielę o godzinie czternastej w Sanktuarium MB Zawierzenia w Tarnowcu.

Wyrazy głębokiego współczucia dla rodziny, przyjaciół, znajomych, społeczności Tarnowca oraz wszystkich poruszonych Jego śmiercią.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE