Meteo

Ostrzeżenie o silnym mrozie w dniach 11 – 13.02.2021 r.

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 22:00 dnia 11.02.2021 do godz. 09:00 dnia 13.02.2021 przewiduje się wystąpienie temperatury minimalnej od –21°C do –16°C. Temperatura maksymalna w dzień od –14°C do –12°C. Prognozowana średnia prędkość wiatru od 20 do 30 km/h.

Prawdopodobieństwo: 80%

Silne mrozy mogą spowodować duże ryzyko wychłodzenia organizmu, odmrożenia, zamarznięcia, zamarzanie instalacji i urządzeń hydrotechnicznych, zagrożenie życia.

W związku z ostrzeżeniem uprasza się o:

1. Posypywanie piaskiem chodników i placów parkingowych;
2. Zaleca się mieszkańcom, aby nie opuszczali domów bez koniecznej potrzeby, używali ciepłej odzieży i środków ochronnych skóry;
3. Zaleca się kierowcom wyposażenie pojazdów samochodowych w opony zimowe i łańcuchy.

INSPEKTOR Wojciech Szatkowski
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle

SŁOWA KLUCZOWE