Informacje

Wiktor Barański zaprzysiężony. Rozpoczyna swoją misję na rzecz rozwoju gminy Tarnowiec

Wiktor Barański odebrał dzisiaj zaświadczenie o wyborze na urząd wójta gminy Tarnowiec oraz złożył uroczyste ślubowanie. Tym samym oficjalnie rozpoczął swoją misję na stanowisku gospodarza tego podjasielskiego samorządu. – Chciałem serdecznie podziękować z tego miejsca za ten piękny wynik wyborczy moim drogim mieszkańcom gminy Tarnowiec. Obiecuję tak, jak ślubowałem, dochować tej wierności i będę starał się pracować jak najlepiej dla dobra mieszkańców, dla dobra naszej całej wspólnoty tarnowieckiej, dla dobra wszystkich miejscowości i sołectw. – powiedział podczas swojego wystąpienia.

Uroczystość zaprzysiężenia nowego wójta gminy Tarnowiec w powiecie jasielskim miała miejsce dzisiejszego popołudnia podczas XXXVII Sesji Rady Gminy. Obrady, kilka minut po godzinie czternastej, otworzył przewodniczący Jarosław Pękala. W wydarzeniu wzięli udział radni, którzy wstawili się w pełnym składzie, pracownicy Urzędu Gminy oraz sołtysi poszczególnych miejscowości.

Zaświadczenie o wyborze na urząd wójta przekazała na ręce wójta – elekta przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu Bogusława Biernacka. – Niespełna dwa i pół roku temu wręczałam zaświadczenie wójtowi śp. Janowi Czubikowi. Dzisiaj ponownie przyszło mi wręczyć nowe zaświadczenie o wyborze wójta gminy Wiktorowi Barańskiemu. Nikt z państwa, ani też ja, nie myśleliśmy wtedy, że życie potoczy się w ten sposób. Niestety, my nie mamy na to wpływu, życie pisze swoje scenariusze. Musimy te pewne trudności pokonywać i pogodzić się z nimi. Dzisiaj jesteśmy po wyborach uzupełniających wójta gminy Tarnowiec. Mamy nowego włodarza gminy. Możemy spokojnie odetchnąć, cieszyć się i zacząć realizować pewne cele wyznaczone wcześniej. – powiedziała.

W trakcie posiedzenia podziękowała pełniącemu obowiązki wójta gminy Miłoszowi Leszkiewiczowi (dzisiaj nieobecnemu na sesji inaugurującej kadencję Wiktora Barańskiego), pracownikom Urzędu Gminy, wszystkim członkom Gminnej Komisji Wyborczej oraz Obwodowych Komisji Wyborczych oraz urzędnikowi wyborczemu w gminie Tarnowiec „za wszelką pomoc, zaangażowanie i współpracę”.

Następnie złożyła gratulacje i życzenia „pomyślności pracy na rzecz naszej gminy, podejmowania trafnych decyzji dla dobra wszystkich mieszkańców”.

Życzę zrealizowania wszystkich rozpoczętych przedsięwzięć i zamierzeń, owocnej pracy dającej satysfakcję, przynoszącej rozwój gminy oraz dużo sukcesów na niwie swojej działalności. Życzę również wytrwałości. Oby te wszystkie pozytywne działania dały przepustkę w wyborach w 2023 roku. Myślę, że to będzie cała kadencja pięcioletnia, a nie dwuletnia jak wcześniej. Tego wszystkiego panu wójtowi życzę. – dodała Biernacka.

Następnie Wiktor Barański złożył ślubowanie, odczytując rotę o treści: „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”, dodając na końcu formułę „Tak mi dopomóż Bóg.”

Nowy gospodarz tarnowieckiego samorządu terytorialnego, zabierając głos, podziękował wszystkim mieszkańcom gminy za udzielone zaufanie.

Wybory się zakończyły, zostałem wójtem gminy Tarnowiec w pierwszej turze. Mieszkańcy gminy Tarnowiec zaufali mi. Chciałem serdecznie podziękować z tego miejsca za ten piękny wynik wyborczy moim drogim mieszkańcom gminy Tarnowiec. Obiecuję tak, jak ślubowałem, dochować tej wierności i będę starał się pracować jak najlepiej dla dobra mieszkańców, dla dobra naszej całej wspólnoty tarnowieckiej, dla dobra wszystkich miejscowości i sołectw. Dziękuję wszystkim za ten trud, za tę pracę w okresie kampanii. Nie była to dla mnie też łatwa droga. Ale wybory się zakończyły i trzeba po prostu dochować wierności temu przyrzeczeniu i temu do czego jesteśmy tutaj wspólnie powołani wszyscy. – powiedział.

Jak zaznaczył, od przeszło dwudziestu lat pracuje zawodowo i społecznie na rzecz lokalnej społeczności. Pracę w lokalnym samorządzie nazwał służbą drugiemu człowiekowi i takie wartości mają przyświecać jego kadencji. – Myślę, że ten wynik wyborczy to jest też podziękowanie moich wyborców, bo chyba dostrzegli we mnie tą pozytywną stronę i dostrzegli to, że niejednokrotnie pracowałem społecznie, bezinteresownie, nie tylko otrzymując wynagrodzenie, ale pełniąc różne inne funkcje czy działając w instytucjach, stowarzyszeniach dla dobra gminy. To też jest powód mojej satysfakcji z osiągniętego wyniku. – zaznaczył.

Wójt – elekt, podczas swojego pierwszego oficjalnego wystąpienia w nowej roli, zwrócił się też bezpośrednio do radnych o dobrą współpracę w zarządzaniu gminą.

Żebyśmy razem wspólnie tworzyli dalej tą rodzinę samorządową. – podkreślił Wiktor Barański. – Proszę Was o jedność, o to, abyśmy wspólnie osiągali te zamierzone cele, bo przed nami wiele zadań, a czasu niewiele. Jak sama nazwa wskazuje są to wybory uzupełniające czyli kończymy tą rozpoczętą kadencję. Czasu mamy mało, a problemów sporo.

Dodał ponadto informację o planowanych zmianach w kadrze kierowniczej urzędu.

Pewnie do wszystkich dotarły już wiadomości, że będziemy musieli tę kadrę kierowniczą odnawiać od samego początku. Praktycznie cały skład, który jest decydującym o losach gminy, będzie nowy. Będzie nowy wójt, sekretarz, zastępca, mamy nową panią skarbnik. Życzcie nam powodzenia. Będę starał się swoją postawą, aby dokonać tego scalenia dla dobra nas wszystkich. – podał.

Kilkadziesiąt minut wcześniej (na „nadzwyczajnej” Sesji Rady Gminy Tarnowiec) o swojej rezygnacji ze stanowiska sekretarza gminy poinformowała opinię publiczną Agata Augustyn. W kilku słowach opowiedziała o motywach swojego działania oraz podziękowała za dotychczasową współpracę. 

Po 21 latach pracy dziękuję wszystkim serdecznie za współpracę. Dziękuję wszystkim sołtysom, radnym obecnej i poprzedniej kadencji, ale najbardziej dziękuję wójtom, których już niestety tutaj nie ma. Dziękuję mieszkańcom. Mam takie poczucie, że nigdy nikogo nie zostawiłam. Odchodzę z wielką pokorą do świata, ludzi, ale również z podniesioną głową i czystym sumieniem. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że również państwo będziecie mi tego życzyć. Zostaję mieszkanką, na pewno będę obserwować co się tutaj dzieję. Mam nadzieję, że w okresie dwóch lat zostaną zrealizowane wszystkie obietnice. A jeżeli nie to nie wiem czy kiedyś tego nie przypomnę. Jeszcze raz za wszystko serdecznie dziękuję. Najbardziej jeszcze z tego miejsce dziękuję Tadeuszom, Piotrkowi, Jarkowi za wielkie wsparcie w ciągu tego półrocza. Powiem tak: nadal uważam, że nadaję się na sekretarza. Uważam, że swoją pracę wykonywałam na 1000%, nie na 100. Muszę wreszcie popatrzeć na czubek swego nosa. – powiedziała.

| FOT. © Facebook / Wiktor Barański

Wiktor Barański ma 51 lat, na co dzień mieszka w Dobrucowej. Posiada wykształcenie wyższe. Od maja 1997 roku jest pracownikiem Urzędu Gminy Tarnowiec. W tej jednostce samorządowej przeszedł przez wiele szczebli kariery zawodowej, m.in. począwszy od inspektora do spraw obrony cywilnej, kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich, kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, aż do zastępcy wójta śp. Jana Czubika.

W wyborach uzupełniających, które przeprowadzono w dniu 13 czerwca 2021 roku, otrzymał 1 438 głosów. Jego konkurentami o fotel gospodarza gminy Tarnowiec, byli ponadto: Jan Czubik – etatowy członek Zarządu Powiatu w Jaśle, sołtys Umieszcza (816 głosów), Katarzyna Piskorz – nauczyciel, radna Rady Gminy Tarnowiec (290 głosów) oraz Andrzej Płocic – przedsiębiorca (158 głosów). Obecna kadencja samorządu trwa do 2023 roku. Konieczność przedwczesnego wyłonienia nowego wójta była podyktowana śmiercią Jana Czubika, który zmarł w październiku ubiegłego roku. W związku z panującym stanem epidemii oraz wynikającymi obostrzeniami sanitarnymi termin lokalnego plebiscytu był kilkukrotnie przesuwany w czasie. Pierwotnie datę wyborów wyznaczono w niedzielę 10 stycznia br. Do tego momentu miejscowym samorządem kierował wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów komisarz rządowy Miłosz Leszkiewicz.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE