Fotorelacje

Uroczystość wręczenia sztandaru dla KP PSP w Jaśle

Na płycie Rynku odbyło się wręczenie sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, połączone z obchodami jubileuszu 125-lecia funkcjonowania zawodowej straży pożarnej w naszym mieście.
| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

SŁOWA KLUCZOWE