Informacje

Narodowe Święto Niepodległości 2021 – tak uczcili je jaślanie

Nz. 11 listopada 2021 – Grób Nieznanego Żołnierza w Jaśle przyozdobiony biało-czerwonymi wiązankami kwiatów.
| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Mszą świętą w intencji Ojczyzny, odegraniem i odśpiewaniem hymnu państwowego, apelem pamięci oraz złożeniem symbolicznych wiązanek kwiatów pod Grobem Nieznanego Żołnierza w Parku Miejskim – w ten sposób społeczność Jasła uczciła 103. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Tegoroczne lokalne obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w intencji Ojczyzny. Po eucharystii, która miała miejsce w Kościele Ojców Franciszkanów – Sanktuarium Patrona Jasła świętego Antoniego Padewskiego, uczestnicy obchodów uformowali się w jednolity szyk, który następnie wyruszył do Parku Miejskiego, przemieszczając się ulicami 3-go Maja, Czackiego, Mickiewicza i Sobieskiego. Po drodze delegacje władz powiatowych i miejskich – w imieniu mieszkańców naszego regionu – złożyły zbiorowo udekorowane na biało i czerwono bukiety pod tablicami pamiątkowymi umieszczonymi na budynku przy ulicy Kołłątaja 18 oraz na frontonie Kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika – poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.

Główna część czwartkowych obchodów rocznicowych miała miejsce na terenie Parku Miejskiego. Składały się na nią: odegranie i odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, odczytanie Apelu Pamięci, złożenie symbolicznych wiązanek kwiatów, okolicznościowe wystąpienie starosty jasielskiego, a na zakończenie zgromadzeni wysłuchali Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego.

Wiązanki kwiatów udekorowane narodowymi biało – czerwonymi barwami u stóp Grobu Nieznanego Żołnierza złożyli przedstawiciele: polskiego parlamentu w osobach senator RP Alicji Zając oraz poseł na Sejm RP Marii Kurowskiej, władz samorządowych wszystkich szczebli, służb mundurowych (Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Wojskowej Komendy Uzupełnień, Straży Miejskiej), instytucji administracji publicznej, placówek oświatowych, miejskich instytucji kultury, zakładów pracy, organizacji pozarządowych, a także partii politycznych.

Dzisiejsze wydarzenie uświetnili kulturalnie swoją obecnością: chór „Soli Deo” działający przy I Liceum Ogólnokształcącym oraz orkiestra dęta Jasielskiego Towarzystwa Muzycznego. Wartę honorową w miejscach pamięci narodowej zaciągnęli zaś harcerze z Komendy Hufca ZHP im. Rodziny Madejewskich oraz „Strzelcy” z Trzcinicy.

Starosta jasielski Adam Pawluś, rozpoczynając okolicznościowe przemówienie z okazji Święta Niepodległości, wyraził swoją radość, że pomimo trwającej pandemii możemy się dzisiaj razem spotkać w tak licznym gronie dostojnych gości, by oddać hołd naszym bohaterom.

Dzień 11 listopada jest bez wątpienia jednym z najważniejszych dni w historii narodu polskiego. To dzisiaj, na pamiątkę odzyskania przez Polskę wolności po 123 latach niewoli, a na naszym terenie po 147, w całej Polsce organizowane są uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości. Chciałbym jednak podkreślić, że obchodzone 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości ma jedynie wymiar symboliczny, bo przecież nasz kraj z dnia na dzień nie powrócił na mapę Europy. Był to proces długofalowy, który rozpoczął się praktycznie z momentem wybuchu I Wojny Światowej, kiedy to po raz pierwszy od czasu III rozbioru Polski nasi zaborcy stanęli naprzeciwko siebie. Doszło do konfrontacji, a nasi waleczni przodkowie wykorzystali ten moment, by wywalczyć narodowi polskiemu niepodległe państwo. Chociaż nie zawsze się ze sobą zgadzali, potrafili się zjednoczyć ponad podziałami w imię wyższego celu jakim była wolność i suwerenność państwa polskiego” – powiedział.

Gospodarz naszego powiatu zaznaczył, że w dniu 103. rocznicy odzyskania niepodległości „chylimy czoła przed wszystkimi bohaterami tamtych czasów, dziękując im za ofiarę i walkę o wolną Polskę”.

Spotykamy się w Parku Miejskim, przy Grobie Nieznanego Żołnierza, aby oddać im hołd i podziękować za ich poświęcenie i heroizm. Wspominamy nie tylko lata walki o niepodległość, ale także zastanawiamy się nad teraźniejszością i przyszłością narodu polskiego. Nad tym jak współcześni Polacy budują patriotyzm. Stojąc przy Grobie Nieznanego Żołnierza powinniśmy się zastanowić nad naszym postępowaniem. Nad tym czy nasi przodkowie byliby z nas dumni, czy się na nas zawiedli. Oni uczynili nasz kraj wolnym. Gdy myślę o ich poświęceniu nabieram jeszcze większej pewności, że szansy, którą dostaliśmy, nie możemy zmarnować”. – powiedział.

Jak podkreślił w trakcie swojego wystąpienia: „(…) jest ważne, abyśmy my – mieszkańcy ziemi jasielskiej – czynili starania, aby pamięć i wdzięczność za krew oddaną za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny nigdy nie umarła”.

Pawluś nawiązał również do bieżących wydarzeń związanych z kryzysem migracyjnym na polsko – białoruskiej granicy: „Jest to ważne szczególnie dziś kiedy na granicy z Białorusią został wprowadzony stan wyjątkowy jako reakcja na kryzys migracyjny wywołany na zlecenie białoruskiego rządu. Tysiące żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej patroluje granicę polsko – białoruską. Jesteśmy im winni wdzięczność i podziękowania za trudną i ofiarną służbę. Zapewnienie bezpieczeństwa polskim obywatelom i polskiej granicy jest ich obowiązkiem i z tego obowiązku wywiązują się wzorowo”.

Zdaniem starosty Pawlusia ważnym jest, aby przy okazji ważnych uroczystości państwowych okazywać przywiązanie do naszej tożsamości narodowej: „Chciałbym, aby w naszym mieście było więcej biało – czerwonych flag na naszych budynkach. Nie ma oczywiście przymusu wywieszania biało – czerwonych flag”.

FOTOGALERIA:

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 2021 w Jaśle

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE