Informacje

W hołdzie Polakom ratującym Żydów pod okupacją niemiecką

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

W samo południe pod tablicą upamiętniającą postać Eleonory Goleń oraz innych mieszkańców naszego powiatu, którzy nieśli pomoc Żydom w czasie II wojny światowej, zostały złożone symboliczne wiązanki kwiatów oraz zapalone znicze pamięci. W ten sposób mieszkańcy ziemi jasielskiej obchodzili Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

Organizatorem wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Jaśle. Miało ono miejsce na placu przed Sądem Rejonowym przy ulicy Armii Krajowej 1. Nieprzypadkowo bowiem w 2018 roku na frontonie budynku została umieszczona pamiątkowa tablica w hołdzie Eleonorze Goleń, rozstrzelanej przez Niemców 5 stycznia 1943 roku oraz innym mieszkańcom powiatu jasielskiego, którzy nieśli pomoc Żydom w czasie II wojny światowej.

Zaproszenie do udziału w uroczystościach przyjęli przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych (Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Miejskiej, Wojskowej Komendy Uzupełnień), szkół ponadpodstawowych, jednostek organizacyjnych powiatu jasielskiego, jak również mieszkańcy ziemi jasielskiej. Szczególnymi gośćmi byli członkowie rodziny państwa Goleń.

24 marca Prezydent Andrzej Duda ustanowił Narodowym Dniem Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Data ta nie jest przypadkowa, a można powiedzieć, że mocno symboliczna bowiem tego dnia w 1944 roku dokonano egzekucji na rodzinie Ulmów w Markowej – przypomniał w swoim wystąpieniu starosta jasielski Adam Pawluś.

 FOTOGALERIA: 

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką 2022

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE