Informacje

Specjalna opaska ratująca życie dla jasielskich seniorów

Seniorzy mieszkający na terenie miasta Jasła otrzymają do użytku tzw. „opaski bezpieczeństwa”. Urządzenie zapewni wyposażonym w nie osobom starszym stałe monitorowanie ich podstawowych parametrów życiowych, a w przypadku nagłego zagrożenia zdrowotnego umożliwi wysłanie sygnału do wirtualnego opiekuna i jak najszybsze uruchomienie procedury ratowniczej.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej został przyjęty do realizacji program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Jest on odpowiedzią na zachodzące w mieście procesy demograficzne oraz zdiagnozowane potrzeby w zakresie wsparcia osób powyżej 65. roku życia zamieszkałych na terenie Jasła, które ze względu na wiek i swój stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie egzystować. Zaproponowane formy wsparcia mają im pomóc w czynnościach dnia codziennego.

Jak opisuje Monika Taraba z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle, zostały przygotowane dwa moduły wsparcia usług społecznych. Pierwszy to kontynuacja ubiegłorocznego programu „Wspieraj seniora”, w ramach którego osoby starsze będą wspierane głównie przez wolontariuszy. Działanie to będzie ukierunkowane w szczególności na pomocy w dostarczaniu zakupów, dokonywania prostych czynności urzędowych czy dotarciu do lekarza.

Innowacyjną propozycją dla seniorów mają być tzw. „opaski bezpieczeństwa”. Takie rozwiązanie funkcjonuje już w wielu miejscach na terenie całego kraju. W naszym regionie teleopieką objęci są już mieszkańcy sąsiedniej gminy Jasło.

Jest to nowy rodzaj wsparcia na naszym terenie, który jeszcze do tej pory nie funkcjonował. Ten rok traktujemy jako pilotażowy. Zobaczymy jak będzie nam to funkcjonowało. Dlatego też ta grupa docelowa została zawężona. Po przeprowadzeniu takiej wstępnej analizy, głównie opierając się na danych naszego ośrodka na podstawie tych osób, które korzystają z pomocy społecznej wynika, że takich osób na dzień dzisiejszy byłoby zainteresowanych około sześćdziesięciu. Dlatego też ta grupa może wydawać się niezbyt duża. Ale tak, jak już powiedziałam, jest to pilotaż. Zobaczymy czy ta usługa się nam w ogóle sprawdzi i jak nam to będzie funkcjonowało. Jeżeli seniorzy będą zainteresowani tego typu wsparciem to myślę, że w kolejnych latach będziemy chcieli to kontynuować. Zobaczymy czy w oparciu o środki własne miasta czy również w oparciu o środki, które będą pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych. – powiedziała Monika Taraba.

W pierwszej kolejności specjalne urządzenia trafią do osób w wieku 65+, które w tej chwili korzystają ze wsparcia pomocy społecznej.

Czyli teoretycznie dla tych osób, które są pod naszą opieką, czyli opieką Ośrodka. – tłumaczy. – Niemniej jednak pomoc społeczna jest szeroko rozumiana. Jeżeli zdarzyłyby się osoby, które byłyby tym zainteresowane, a w danym momencie nie korzystały ze świadczeń pomocy społecznej, zawsze z taką osobą można przeprowadzić pracę socjalną. To również jest świadczenie w ramach pomocy społecznej i już taką osobę można zakwalifikować jako uczestnika modułu drugiego. Więc teoretycznie – wszyscy mieszkańcy powyżej 65. roku życia. Ta grupa została zawężona tylko do pomocy społecznej, żeby wstępnie rozeznać jaka będzie skala tego programu i jakie będzie zainteresowanie ze strony samych seniorów.

Opaska to intuicyjne i proste w obsłudze przez osoby starsze urządzenie. Zgodnie z założeniami programu, ma być ono wyposażone w co najmniej jedną z pięciu określonych funkcji: przycisk bezpieczeństwa wysyłający sygnał SOS do centrum monitoringu, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, możliwość komunikowania się z centrum obsługi i opiekunami, monitorowanie podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Przyjęte rozwiązanie technologiczne ma umożliwić seniorom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia natychmiastowe wezwanie niezbędnej pomocy. Po uruchomieniu alarmu sygnał trafi do wirtualnego opiekuna (na przykład ratownika medycznego bądź innej osoby obsługującej zgłoszenia z systemu), który w pierwszej chwili będzie próbował nawiązać kontakt z seniorem w celu sprawdzenia co się z nim dzieje.

To będzie prowadzone przez firmę, która będzie posiadała centrum odbioru tych zgłoszeń. Prawdopodobnie w tym centrum będą ratownicy medyczni, którzy będą przyjmować te zgłoszenia w momencie kiedy ta opaska się uruchomi. Jak otrzymają ten sygnał będą najpierw próbowali nawiązywać kontakt z tą osobą starszą. Jeżeli osoba starsza nie będzie odpowiadała na telefon wtedy kontaktują się z najbliższym otoczeniem – albo z rodziną, albo z sąsiedztwem. Jeżeli nie to kolejnym krokiem są służby medyczne, czyli telefon pod 112. – opisuje Monika Taraba.

Koszty zakupu opasek oraz całodobowej obsługi systemu przez wyłoniony podmiot zewnętrzny zostaną w całości pokryte ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu rządowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Dokonując zapotrzebowania wstępnie rozeznaliśmy jak kształtują się ceny w tym zakresie. Zostało wysłane wstępne zapytanie ofertowe do kilku firm, które świadczą taką usługę. Otrzymaliśmy odpowiedź, że koszt realizacji takiego zadania dla około 60-70 osób przez 10 miesięcy, bo już wiadomo, że nie zaczniemy od początku roku, to jest koszt między 70, a 80 tysięcy złotych. I takie zostało złożone zapotrzebowanie do Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Taka też kwota została nam przyznana. Z tego, co wiem, to w naszym powiecie nie ma takich firm. To są firmy, które znajdują się na terenie Polski, ale są to też firmy, które mają swoje przedstawicielstwa na terenie województwa podkarpackiego. – wyjaśnia Monika Taraba.

Szczegółowe informacje będą dostępne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Jak wynika z diagnozy sytuacji osób 65+, opisanej w załączniku do uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Osłonowego Miasta Jasła „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, podjęte działania są bardzo potrzebne i będą wymagały kontynuacji w kolejnych latach.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE