Informacje

W Lublicy świętowano jubileusz 120-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Ochotnicza Straż Pożarna w Lublicy w gminie Kołaczyce świętuje w tym roku podniosły jubileusz 120-lecia działalności. W związku z tym przygotowano uroczysty apel, w trakcie którego zasłużonym działaczom wręczono odznaczenia związkowe. To jedna z sześćdziesięciu pięciu jednostek funkcjonujących we współczesnych granicach administracyjnych powiatu jasielskiego, które mogą poszczycić się ponad stuletnim rodowodem.

Uroczystości związane z obchodami 120-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublicy rozpoczęła msza święta odprawiona w miejscowym kościele parafialnym przez księdza proboszcza Jana Wojciechowskiego. Następnie, na dziedzińcu wewnętrznym szkoły podstawowej, odbyła się uroczysta zbiórka z udziałem druhen i druhów z dostojnej Jubilatki, mieszkańców wsi, pocztów sztandarowych i delegacji z zaprzyjaźnionych jednostek OSP z Kołaczyc, Bieździedzy, Bieździadki-Gór, Sowiny, Sieklówki, Nawsia Kołaczyckiego oraz Bieździadki, a także zaproszonych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz władz samorządowych.

Oficjalnego powitania uczestników wydarzenia dokonał wiceprezes zarządu OSP w Lublicy Kamil Fornal.

Następnie został odczytany krótki rys historyczny jednostki:

„W 2002 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Lublicy obchodziła jubileusz 100-lecia działalności. Podczas tej uroczystości nastąpiło poświęcenie sztandaru oraz przekazanie wozu bojowego, który służy naszej jednostce do dnia dzisiejszego. Kolejny jubileusz przypadł na rok 2008 kiedy to żeńska drużyna pożarnicza Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublicy świętowała 45 lat istnienia. Z tej okazji została opracowana i wydana książka upamiętniająca cały okres jej działalności. Na przełomie kolejnych lat w szeregi żeńskiej drużyny pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublicy wstąpiło 10 kobiet chcących wspierać nas czynnie zarówno w działaniach prewencyjnych, jak i organizacyjnych. Ponadto, w 2011 roku żeńska drużyna pożarnicza dzięki staraniu zarządu OSP w Lublicy, życzliwości władz gminy na czele z ówczesnym burmistrzem Małgorzatą Salachą, pozyskała mundury wyjściowe. Jak każdy wie, żadna jednostka OSP nie mogłaby istnieć tyle lat, gdyby nie młodzież. To właśnie młodzieżowe drużyny pożarnicze nabywają wiedzę od starszych druhów, obserwują zachowania i tak naprawdę zarażają się chęcią bezinteresownej pomocy społeczeństwu. Młodzieżowe drużyny pożarnicze to też napływ nowych pomysłów, inspiracji i nowych możliwości dla każdej jednostki OSP. Na przestrzeni kolejnych lat w szeregi młodzieżowej drużyny pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublicy wstąpiło wielu chłopców i dziewczyn, których większość na ten moment jest już czynnymi strażakami i tworzy naszą jednostkę. Ostatnie lata działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublicy skupiały się głównie na wyjazdach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i pozyskiwaniu nowego sprzętu. Druhowie wielokrotnie przeprowadzali pogadanki z dziećmi i młodzieżą z miejscowej szkoły na temat przeciwdziałania pożarom. Jednostka co roku uczestniczy w uroczystościach takich, jak obchody Triduum Paschalnego, gdzie między innymi prowadzi wartę przy Grobie Pańskim, obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja, Powiatowe Obchody Święta Świętego Floriana”.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych ochotników, którzy odeszli ze strażackich szeregów na wieczną wartę.

W związku z jubileuszem zasłużonym członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublicy zostały przyznane odznaczenia związkowe:

  • Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”: Adam Data, Paweł Święch, Dariusz Święch, Czesław Ochałek;
  • Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”: Wiesław Tutro;
  • Odznaka „Wzorowy Strażak”: Andrzej Janas, Ryszard Rusztowicz;
  • Odznaka „Za wysługę lat”: Genowefa Bachta, Maria Dybaś, Halina Mamroł, Jadwiga Kluzowicz, Jadwiga Dziędzioł (55 lat), Kazimierz Maziarz (40 lat), Adam Data, Czesław Ochałek (30 lat), Paweł Święch, Dariusz Święch (25 lat), Wiesław Tutro (20 lat).

W dowód uznania i pomoc przy organizacji dzisiejszego święta zarząd OSP w Lublicy przyznał pamiątkowe statuetki następującym osobom oraz instytucjom: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Marii Kurowskiej, burmistrzowi miasta i gminy Kołaczyce Stanisławowi Żygłowiczowi, wiceprezesowi ZOW ZOSP RP Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Stanisławowi Święchowi, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, prezes ZOG ZOSP RP w Kołaczycach Małgorzacie Salacha, Nadleśnictwu Kołaczyce, Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych w Rzeszowie, Pawłowi Matysikowi, Lucynie Biroś, Łukaszowi Mamroł oraz Kołu Gospodyń Wiejskich w Lublicy.

Ważnym punktem programu było złożenie ślubowania na sztandar przez młodzieżową drużynę pożarniczą, w szeregi której wstąpiło jedenastu przyszłych adeptów sztuki pożarniczej. W Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie powiatu jasielskiego działa 35 takich drużyn.

Gratuluję tym młodym ludziom zapału i liczę na to, że kiedyś zastąpicie nas w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej. Życzę Wam tego z całego serca bowiem trzeba stawiać na młodzież i liczyć na nią. – podkreślił Stanisław Święch, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Z okazji jubileuszu przekazał strażakom z Lublicy pamiątkowy medal wybity z okazji stulecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak zaznaczył, OSP w Lublicy to jedna z 65 jednostek na terenie powiatu jasielskiego, które mogą się poszczycić ponad stuletnią działalnością w myśl strażackiej sentencji „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Druhny i druhowie, każdy dzień stawia przed Wami coraz bardziej odpowiedzialne zadania i motywuje do podejmowania kolejnych wyzwań. Ochotnicza Straż Pożarna to umiejętność dawania poczucia bezpieczeństwa, twórczego współdziałania, pasja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Przekazujemy więc tę pasję – dzisiaj to widać tutaj. Pokazujemy naszym sąsiadom i lokalnemu społeczeństwu na czym polega trudna i niebezpieczna strażacka służba w OSP. Promujemy naszą strażacką historię, by następne pokolenia mogły kontynuować tą wyjątkową służbę w myśl hasła z naszych sztandarów: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Składam Wam wyrazy najwyższego szacunku i uznania za bezinteresowną służbę ludziom, ofiarność i profesjonalizm podczas działań ratowniczych. Na najwyższe uznanie zasługuje Wasz udział w integracji lokalnego środowiska i uczestnictwo we wszystkich ważnych dla tej społeczności wydarzeniach i inicjatywach. Jesteście chyba jedyną Ochotniczą Strażą Pożarną na terenie powiatu jasielskiego, żeby w Waszych szeregach tak pięknie prezentowały się seniorki, które w 2008 roku obchodziły 45-lecie swojego istnienia. Nie wszędzie funkcjonują kobiece drużyny pożarnicze. Kiedyś w Lisowie, gmina Skołyszyn, również była drużyna samarytanek, założona przez Genowefę Szafarz. O tym pisał Czesław Leosz, który był tutaj mile widziany w Waszych szeregach, który opisywał historię jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie naszego powiatu. Jesteście wierni strażackim tradycjom. Stanowicie bez wątpienia wzór do naśladowania dla młodych adeptów pożarnictwa. To także powód do dumy dla Waszych rodzin i dla miejscowości. Niech zawsze towarzyszy Wam szczęście i poczucie prawdziwej satysfakcji z tego, co robicie. Życzę Wam bezpiecznych powrotów z różnorodnych interwencji, dalszych osiągnięć w działalności społecznej i pracy zawodowej, spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. – powiedział Stanisław Święch.

W imieniu władz samorządowych życzenia i gratulacje z okazji jubileuszu przekazał burmistrz miasta i gminy Kołaczyce Stanisław Żygłowicz: – Gratuluję i życzę kolejnych wspaniałych jubileuszy. Życzę również dużo zdrowia, wszelkiej satysfakcji, zadowolenia ze służby oraz samych sukcesów zarówno w życiu prywatnym, jak też zawodowym. Życzę, aby Wasza służba zawsze spotykała się z szacunkiem i wdzięcznością mieszkańców, przynosiła zadowolenie Waszym rodzinom. Składam również w imieniu własnym i mieszkańców gminy serdeczne podziękowanie za Wasz trud i poświęcenie. Za to, że od 120 lat niesiecie pomoc potrzebującym. Czuwacie nad bezpieczeństwem mieszkańców i chronicie ich dobytek. Dziękuję Wam za to, że wybraliście drogę służby drugiemu człowiekowi. Służby, która czasem w obliczu żywiołu bywa niebezpieczna, ale służby jakże potrzebnej nam wszystkim. Dziękuję, że niezależnie od sytuacji jesteście zawsze gotowi nieść ratunek potrzebującym, że nie szczędzicie własnych sił, czasu i zdrowia, aby inni mogli czuć się bezpiecznie. Niechaj Święty Florian ma Was w swojej opiece i bezpiecznie prowadzi.

Listy gratulacyjne na ręce przedstawicieli zarządu OSP w Lublicy złożyli również: zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle bryg. Jan Szeląg, asystent Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Marii Kurowskiej Iwona Matysik oraz prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kołaczycach Małgorzata Salacha.

Oprawę muzyczną dzisiejszej uroczystości zapewniła strażacka orkiestra dęta działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Frysztaku, powiat strzyżowski, pod batutą kapelmistrza Kazimierza Jantonia.

 FOTOGALERIA: 

120-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublicy

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.