Na drogach

Działania jasielskiej „drogówki” z udziałem sonometru

| FOT. © KPP w Jaśle

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle przeprowadzili wczoraj działania z użyciem sonometru na terenie powiatu jasielskiego. Przy jego użyciu sprawdzali poziom hałasu zewnętrznego emitowany przez pojazdy.

Wczoraj na terenie powiatu jasielskiego policjanci drogówki prowadzili działania przy użyciu sonometru. To specjalistyczne urządzenie służy do pomiaru poziomu dźwięku. Mundurowi sprawdzali czy poziom hałasu zewnętrznego emitowany przez układ wydechy pojazdów, a także poziom sygnału dźwiękowego mieści się w określonych przez przepisy granicach.

W przypadku ujawnienia przekroczenia określonych limitów, kontrolowany kierowca musi liczyć się z możliwymi konsekwencjami, takimi jak: pouczenie, mandat czy skierowanie wniosku o ukaranie do sądu. Ponadto w takim przypadku policjant zatrzyma również dowód rejestracyjny pojazdu.

W trakcie prowadzonych działań mundurowi skontrolowali 18 pojazdów, nie ujawniając naruszeń przepisów.

Limity poziomu hałasu i sygnału dźwiękowego określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia oraz określone w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia:

Poziom hałasu zewnętrznego w dB(A).:

 • Motorower (zapłon iskrowy) – 90
 • Motocykl <125cc (zapłon iskrowy) – 94 Motocykl >125cc(zapłon iskrowy) – 96
 • Samochód osobowy (zapłon iskrowy) – 93 (zapłon samoczynny) – 96
 • Pojazd samochodowy o dmc do 3,5 t, z wyjątkiem samochodu osobowego (zapłon iskrowy) – 93 (zapłon samoczynny) – 102
 • Inny pojazd samochodowy (zapłon iskrowy) – 98 (zapłon samoczynny) – 108
 • Ciągnik rolniczy/ poj. wolnobieżny (zapłon samoczynny) – 104

Poziom sygnału dźwiękowego (o ciągłym i nieprzeraźliwym tonie) w dB(A).:

 • Motorower – 96
 • Motocykl <125cc – 87 Motocykl >125cc – 87
 • Samochód osobowy – 96
 • Pojazd samochodowy o dmc do 3,5 t, z wyjątkiem samochodu osobowego – 96
 • Inny pojazd samochodowy – 96
 • Ciągnik rolniczy/ poj. wolnobieżny – 93 – 112

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE