Informacje

Burmistrz zdecydował komu powierzy stanowisko dyrektora Jasielskiego Domu Kultury

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Burmistrz Jasła Ryszard Pabian wydał zarządzenie w sprawie powołania dyrektora Jasielskiego Domu Kultury. Od początku stycznia największą miejską instytucją kultury będzie zarządzać Elwira Musiałowicz-Czech. Stanowisko kierownicze zostało jej powierzone na czas określony – do końca grudnia 2030 roku.

46-letnia Elwira Musiałowicz-Czech zarządzała Jasielskim Domem Kultury przez ostatnie sześć miesięcy. Okres powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora upływa z końcem grudnia bieżącego roku. Burmistrz Jasła Ryszard Pabian podpisał zarządzenie, na mocy którego z dniem 1 stycznia 2024 roku właśnie ją powołał na stanowisko dyrektora największej instytucji kultury w naszym mieście.

W zarządzeniu powołano się na przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks Pracy oraz statut Jasielskiego Domu Kultury uchwalony, a następnie nowelizowany przez Radę Miejską Jasła. Decyzję poprzedziło zasięgnięcie opinii od stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję.

Od stycznia 2015 roku Elwira Musiałowicz-Czech była zastępczynią burmistrza miasta Jasła, odpowiadającą w samorządzie lokalnym za sferę oświaty, sportu i kultury. Sprawowała nadzór nad miejskimi instytucjami kultury, w tym właśnie nad Jasielskim Domem Kultury. W 2014 roku bezskutecznie kandydowała na urząd burmistrza miasta z komitetu wyborczego Platforma Obywatelska. W wyborach samorządowych zarządzonych w 2018 roku ubiegała się o mandat radnego Rady Miejskiej Jasła VIII kadencji. Wcześniej pracowała m.in. jako asystentka Wojewody Podkarpackiego.

Dyrektorem Jasielskiego Domu Kultury została na czas określony – do dnia 31 grudnia 2030 roku. Zatrudniona będzie w pełnym wymiarze czasu pracy.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *